Kết Nối Con Người,
Kiến Tạo Tương Lai

 

Học Viện Công Nghệ

Chúng tôi hỗ trợ thế hệ trẻ trong việc thiết kế nên một tương lai tốt đẹp hơn và đặt nền tảng cho sự độc lập về kinh tế bằng cách cung cấp các khoá đào tạo nghề và các cơ hội việc làm tại địa phương.

Nghề Nghiệp & Cộng Đồng
Năm 2017, Samsung Việt Nam bắt đầu với chương trình sửa chữa thiết bị di động tại các trường Cao Đẳng nghề của Tp.HCM và Hà Nội.
 

Chúng tôi đóng góp vào việc tạo ra các cơ hội việc làm bằng cách cung cấp các khoá đào tạo nghề liên quan đến thiết bị di động, kết hợp với các cơ quan giáo dục và chính quyền địa phương và các trung tâm chăm sóc khách hàng trên cả nước, giúp giải quyết nhu cầu việc làm của người trẻ đồng thời tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trung tâm chăm sóc khách hàng.

 
Ghé Thăm Phòng Thông Tin Samsung Electronics