Tổng thể & Sự đa dạng

Đa Dạng Và Phát Triển

Tương lai phát triển bền vững được xây dựng nên từ việc nuôi dưỡng một nền văn hoá đa dạng.

 

Tập Thể Samsung

Mỗi cá nhân làm việc tại Samsung là một cá thể đặc biệt. Sự đa dạng này mang đến trải nghiệm và quan điểm khác nhau, tạo nên một môi trường làm việc của tương lai.

 
 

Nguồn Nhân Lực Tại Samsung

Nhân viên tại Samsung đều có những giá trị và khả năng độc đáo, đây là cơ sở thúc đẩy cho việc tiếp tục đổi mới. Nhân viên cùng định hướng nghề nghiệp có thể kết nối và tạo ra một nền văn hóa mở rộng hơn, thông qua nhiều mạng lưới nhóm đang phát triển.

ERGs at Samsung - Employee Resource Groups

Giáo Dục

Mỗi nhân viên đều được trang bị những kiến thức để xây dựng nhận thức, làm mới tư tưởng và thực hành hoà nhập với tập thể.

We strive to identify and address unconscious bias.

Học Hỏi Và Phát Triển

Mỗi nhân viên tại Samsung đều có khả năng quản lý sự đa dạng một cách hiệu quả và thúc đẩy nền văn hoá tổng thể tạo ra giá trị kinh doanh.

ERGs tại Samsung - Các Nhóm Nguồn Nhân Lực
Chúng tôi luôn cố gắng nhận diện và giải quyết những thành kiến vô thức
<h3>HÌnh ảnh đồ hoạ của bộ phận giáo dục đa dạng và hoà nhập.</h3> <ul> <li>Đây là hình ảnh đại diện của bộ phận giáo dục hòa nhập và đa dạng. Đầu tiên, Cấp độ Cá nhân cho biết chi tiết "Tìm hiểu về bản thân và người khác". </li> <li>Thứ hai, cấp Lãnh đạo cấp cho biết chi tiết "Dẫn dắt hành trình".</li> <li>Cuối cùng, cấp độ đội nhóm cho biết chi tiết "Phát triển sự đa dạng và hoà nhập trong các mối quan hệ".</li> </ul>