Hành động vì biến đổi khí hậu

Vì Một Tương Lai Bền Vững,
Không Có Chất Thải Carbon

Hình ảnh thể hiện trang Biến Đổi Khí Hậu

Biến đổi khí hậu là kết quả của việc gia tăng sử dụng nhiên liệu hoá thạch và hiện tượng ấm lên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ thế giới. Samsung Electronics đã nhận thức được cuộc khủng hoảng đó và tiếp tục nỗ lực thay đổi trên nhiều phương diện, thực hiện các hoạt động bao gồm phát triển sản phẩm có hiệu quả năng lượng cao, lắp đặt thiết bị có lượng thải khí nhà kính (GHG) thấp nhất, khai thác và tái tạo năng lượng mới.

Tập Trung Vào Việc Thay Đổi Trước Những Khủng Hoảng Biến Đổi Môi Trường

Samsung Electronics cam kết phát triển công nghệ và duy trì trách nhiệm hướng đến bảo vệ môi trường, thiết lập một quy trình quản lý có hệ thống nhằm giảm thiểu lượng thải khí nhà kính trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, bao gồm sản xuất, phân phối và sử dụng.

Chiếc Lược và Phương Án Hành Động Liên Quan Đến Biến Đổi Khí Hậu

Hình ảnh đại diện cho việc giảm thải khí GHG tại các cơ sở làm việc
Biểu tượng cho việc mở rộng quản lý năng lượng tại các cơ sở
Biểu tượng cho việc giảm GHG trong giai đoạn sử dụng sản phẩm
Biểu tượng cho việc quản lý khí thải GHG trong các giai đoạn khác
Biểu tượng quản lý nhà cung cấp

Mở Rộng Việc Quản Lý Lượng Khí Thải Ở Tất Cả Các Cấp

Để đo lường một cách chính xác và quản lý lượng thải khí nhà kính, Samsung Electronics tiến hành phân loại thành ba phạm vi được xác định bởi nguồn gốc khí thải, dựa trên sự liên quan với hoạt động kinh doanh. Xác định chính xác điểm thải khí tại mỗi cấp là hoạt động cơ bản để quản lý khí nhà kính tối ưu hơn. Chúng tôi dựa trên phân tích này để quản lý một cách có hệ thống tất cả lượng khí thải, dù là trực tiếp hay gián tiếp, từ các cơ sở, sử dụng sản phẩm hay nhà cung cấp.

This infographic is about the GHG emissions in the respective scopes. Scope 1 refers to the direct GHG emissions, Scope 2 indirect emissions from electricity, steam, etc, and Scope 3 all other indirect emissions from logistics, suppliers, use of products, etc.
Phạm Vi 1 (Khí nhà thải kính trực tiếp) &
Phạm Vi 2 (Khí thải gián tiếp từ điện, hơi nước,...)

· Phân tích khí thải toàn cầu tại các cơ sở sản xuất dựa trên hệ thống quản lý khí thải hàng tháng.
· Cài đặt thiết bị phân hủy khí nhà kính trong chế biến chất bán dẫn, với tốc độ phân hủy từ 90% trở lên.
· Lắp đặt thiết bị hiệu quả cao và chuyển đổi ánh sáng bên trong sang đèn LED tại các cơ sở sản xuất toàn cầu.

A panoramic photo of the Samsung Electronics’ worksite.
Phạm vi 3 (Tất cả các phát thải gián tiếp khác từ logistics, nhà cung cấp, sử dụng sản phẩm, v.v ...)

∙ Thực hiện các dự án giảm khí nhà kính để nâng cao hiệu quả năng lượng trong logistics.
∙ Khám phá các dự án giảm khí nhà kính thông qua hỗ trợ tại chỗ cho các nhà cung cấp chính.
∙ Tăng cường sử dụng hội nghị truyền hình và giảm số chuyến đi công tác ra nước ngoài.

A photo of logistics truck (Safety Truck of Samsung Electronics)

Sử Dụng Công Nghệ Tiên Tiến Để Nâng Cao Hiệu Suất Năng Lượng

Các công nghệ tiên tiến của Samsung Electronics tiếp tục được phát triển nhằm bảo vệ môi trường và mang đến cuộc sống dễ dàng hơn. Năm 2016, chúng tôi nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng lên 49% so với năm 2008, dẫn đến sử dụng năng lượng ít hơn, giảm chi phí cho người tiêu dùng và giảm thải khí nhà kính.
Một ví dụ đó là tủ lạnh của Samsung sử dụng chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134, một giải pháp thay thế cho CFCs làm suy giảm tầng Ozone. Tuy nhiên, hợp chất này gặp những vấn đề về kỹ thuật khi sử dụng cho tủ lạnh gia dụng lớn hơn. Sau một loạt các nghiên cứu và thử nghiệm, Samsung Electronics đã áp dụng thành công công nghệ cho phép sử dụng chất làm lạnh R600a với ít tác động đến sự nóng lên toàn cầu so với các tủ lạnh lớn. Nhờ những nỗ lực này, 20 dòng tủ lạnh mới nhất đã được EPA công nhận đạt "Hiệu quả nhất tiêu chuẩn ENERGY STAR" vào năm 2017.

Mô hình này thể hiện hiệu quả năng lượng được nâng cao trong giai đoạn sử dụng sản phẩm. So với năm 2008, mức tiêu thụ năng lượng giảm xuống trung bình 49% và giảm khí thải GHG là 188 triệu tấn vào năm 2016.

Chúng Tôi Liên Tục Mở Rộng Việc Sử Dụng Năng Lượng Tái Tạo

Năm 2016, việc sử dụng năng lượng tái tạo của Samsung Electronics đã tăng gần gấp đôi so với năm trước và gấp gần 6 lần so với năm 2014. Chúng tôi cũng đã đa dạng hoá các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo bao gồm năng lượng mặt trời, gió và thủy điện. Ngoài ra, khi xây dựng các tòa nhà mới, chúng tôi đã lắp đặt thiết bị để đảm bảo sử dụng một tỷ lệ nhất định năng lượng tái tạo. Tại các cơ sở làm việc, chúng tôi cũng đang thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo trong đèn đường, phương tiện vận chuyển và nhà ăn. Hơn nữa, ở những nước có hệ thống mua bán điện đã được xây dựng tốt, chúng tôi đã tăng cường trao đổi năng lượng tái tạo.

Nghiên Cứu và Thực Hiện Dự Án Để Điều Chỉnh Sự Biến Đổi Khí Hậu

Để tìm cách để trở thành một công ty đáp ứng và vượt qua những thay đổi khí hậu, từ năm 2015, chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu chung có tựa đề Hoạt động CSR để điều chỉnh cho phù hợp với biến đổi khí hậu. Cùng với các trường đại học nghiên cứu môi trường tại Đại học Quốc gia Seoul, các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã thực hiện các nhiệm vụ theo ba chủ đề: tiếp cận với nước uống, nhà ở tiết kiệm năng lượng và giáo dục biến đổi khí hậu.
Là một phần của dự án nước uống, chúng tôi đã lắp đặt các cơ sở nước uống bán kiên cố tại 10 địa điểm ở Việt Nam, quốc gia đã phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung cấp nước uống ổn định. Kết quả là, người dân địa phương không còn lo lắng về việc tiếp cận với nước, một chất quan trọng đối với cuộc sống ngay cả trong đợt hạn hán nghiêm trọng nhất. Trong khi đó, Dự án Cải tạo Nhà ở cho những người thiệt thòi đã được nâng cấp thành Dự án xây dựng Cải thiện Tiết kiệm Năng lượng Nhà ở. Dự án này cung cấp cho các hộ gia đình một môi trường sống tiết kiệm năng lượng và cách ly họ với mùa hè nóng nực và mùa đông lạnh giá với chi phí thấp. Một nghiên cứu đối với 61 hộ gia đình trong năm 2017 cho thấy rằng lượng năng lượng trung bình được sử dụng cho mỗi hộ gia đình trong suốt cả năm đã giảm một nửa, dẫn đến chi phí năng lượng thấp hơn cho các thành viên dễ bị tổn hại trong xã hội. Những nỗ lực này không chỉ kết thúc ở những lợi ích kinh tế mà còn dẫn đến việc giảm khí thải nhà kính liên quan 43 tấn CO2e mỗi năm thải ra khi sản xuất điện.

A photo of drinking water fountain at a pre-school in Thai Nguyen, Vietnam