Hành động vì biến đổi khí hậu

Vì Một Tương Lai Bền Vững,
Không Có Chất Thải Carbon

Hình ảnh thể hiện trang Biến Đổi Khí Hậu

Biến đổi khí hậu là kết quả của việc gia tăng sử dụng nhiên liệu hoá thạch và hiện tượng ấm lên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ thế giới. Samsung Electronics đã nhận thức được cuộc khủng hoảng đó và tiếp tục nỗ lực thay đổi trên nhiều phương diện, thực hiện các hoạt động bao gồm phát triển sản phẩm có hiệu quả năng lượng cao, lắp đặt thiết bị có lượng thải khí nhà kính (GHG) thấp nhất, khai thác và tái tạo năng lượng mới.

Mục Tiêu Ngăn Chặn Biến Đổi Khí Hậu 2020

Đồ họa thông tin này cho thấy mục tiêu cường độ đơn vị KRW/khí nhà kính của các hoạt động toàn cầu do Samsung sở hữu và điều hành. Phát thải khí nhà kính cơ bản trong năm 2018 là 3,59 tấn CO2e/triệu KRW, và mục tiêu của chúng tôi cho năm 2020 là 1,55 tấn CO2e/triệu KRW.

Giảm Thiểu Mật Độ Khí Thải Nhà Kính Tại Các Nhà Máy

Đồ họa thông tin này cho thấy việc giảm khí nhà kính tích lũy trong giai đoạn sử dụng sản phẩm. Việc giảm khí nhà kính tích lũy trong giai đoạn sử dụng sản phẩm từ năm 2009 đến năm 2018 là 243 triệu tấn CO2. Mục tiêu giảm tích lũy cho năm 2020, bắt đầu từ năm 2008, là 250 triệu tấn CO2.

Giảm Thiểu Lượng Khí Thải Nhà Kính Tích Lũy Trong Giai Đoạn Phát Triển Sản Phẩm

Tập Trung Vào Việc Thay Đổi Trước Những Khủng Hoảng Biến Đổi Môi Trường

Samsung Electronics cam kết phát triển công nghệ và duy trì trách nhiệm hướng đến bảo vệ môi trường, thiết lập một quy trình quản lý có hệ thống nhằm giảm thiểu lượng thải khí nhà kính trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, bao gồm sản xuất, phân phối và sử dụng.

Chiến lược và Kế hoạch Hành động để Ứng phó với Biến đổi Khí hậu
biểu tượng cho chiến lược và kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) tại các công trường

  - Vận hành thiết bị giảm khí F trong quy trình sản xuất chất bán dẫn
  - Quản lý các dự án giảm sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu quả năng lượng

 • Mở rộng quản lý năng lượng tại các công trường

  - Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng ở tất cả các công trình và duy trì chứng chỉ (từ năm 2013)
  - Quản lý chi phí và chỉ số năng lượng của từng công trình

 • Giảm GHG trong giai đoạn sử dụng sản phẩm

  - Phát triển và cho ra mắt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng cao

 • Quản lý các loại phát thải GHG khác

  - Quản lý phát thải GHG trong dịch vụ hậu cần sản phẩm, chuyến đi công tác... (từ năm 2009)

 • Quản lý nhà cung cấp

  - Theo dõi phát thải GHG của nhà cung cấp (từ năm 2012)

biểu tượng cho chiến lược và kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) tại các công trường

  - Vận hành thiết bị giảm khí F trong quy trình sản xuất chất bán dẫn
  - Quản lý các dự án giảm sử dụng năng lượng, nâng cao hiệu quả năng lượng

 • Mở rộng quản lý năng lượng tại các công trường

  - Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng ở tất cả các công trình và duy trì chứng chỉ (từ năm 2013)
  - Quản lý chi phí và chỉ số năng lượng của từng công trình

 • Giảm GHG trong giai đoạn sử dụng sản phẩm

  - Phát triển và cho ra mắt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng cao

biểu tượng cho chiến lược và kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Quản lý các loại phát thải GHG khác

  - Quản lý phát thải GHG trong dịch vụ hậu cần sản phẩm, chuyến đi công tác... (từ năm 2009)

 • Quản lý nhà cung cấp

  - Theo dõi phát thải GHG của nhà cung cấp (từ năm 2012)

Mở Rộng Việc Quản Lý Lượng Khí Thải Ở Tất Cả Các Cấp

Để đo lường một cách chính xác và quản lý lượng thải khí nhà kính, Samsung Electronics tiến hành phân loại thành ba phạm vi được xác định bởi nguồn gốc khí thải, dựa trên sự liên quan với hoạt động kinh doanh. Xác định chính xác điểm thải khí tại mỗi cấp là hoạt động cơ bản để quản lý khí nhà kính tối ưu hơn. Chúng tôi dựa trên phân tích này để quản lý một cách có hệ thống tất cả lượng khí thải, dù là trực tiếp hay gián tiếp, từ các cơ sở, sử dụng sản phẩm hay nhà cung cấp.

Biểu đồ minh hoạ việc phát thải khí nhà kính trong từng phạm vi khác nhau. Phạm vi 1 đề cập đến phát thải trực tiếp, Phạm vi 2 biểu thị phát thải gián tiếp từ điện, hơi nước, ... và Phạm vi 3 cho thấy các trường hợp phát thải gián tiếp khác tạo ra bởi bộ phận hậu cần, nhà cung cấp, hay từ quá trình sử dụng sản phẩm,...
Phạm Vi 1 (Khí nhà thải kính trực tiếp) &
Phạm Vi 2 (Khí thải gián tiếp từ điện, hơi nước,...)

· Phân tích khí thải toàn cầu tại các cơ sở sản xuất dựa trên hệ thống quản lý khí thải hàng tháng.
· Cài đặt thiết bị phân hủy khí nhà kính trong chế biến chất bán dẫn, với tốc độ phân hủy từ 90% trở lên.
· Lắp đặt thiết bị hiệu quả cao và chuyển đổi ánh sáng bên trong sang đèn LED tại các cơ sở sản xuất toàn cầu.

Toàn cảnh nơi làm việc của Samsung Electronics.
Phạm vi 3 (Tất cả các phát thải gián tiếp khác từ logistics, nhà cung cấp, sử dụng sản phẩm, v.v ...)

∙ Thực hiện các dự án giảm khí nhà kính để nâng cao hiệu quả năng lượng trong logistics.
∙ Khám phá các dự án giảm khí nhà kính thông qua hỗ trợ tại chỗ cho các nhà cung cấp chính.
∙ Tăng cường sử dụng hội nghị truyền hình và giảm số chuyến đi công tác ra nước ngoài.

Xe tải hậu cần (Xe Tải An Toàn của Samsung Electronics)
Giảm Thiểu Khí Thải GHG Trong Giai Đoạn Sử Dụng Sản Phẩm
Đồ thị này minh họa lượng GHG giảm lũy kế từ năm 2009 trong 7 ngành chính của chúng tôi, gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, ti vi, màn hình máy tính, tủ lạnh, máy giặt và điều hòa không khí. Lượng Co2 giảm lần lượt là 128 triệu tấn vào năm 2014, 156 triệu tấn vào năm 2015, 188 triệu tấn vào năm 2016. Ước tính lượng Co2 giảm trong năm 2017 và 2018 lần lượt là 217 triệu tấn và 243 triệu tấn.

* Đơn vị tính: triệu tấn CO2
* Phạm vi thu thập dữ liệu: Các nhóm sản phẩm chính (điện thoại di động, máy tính xách tay, ti vi, màn hình máy tính, tủ lạnh, máy giặt, và điều hòa không khí)
* Lũy kế từ năm 2009

Sử Dụng Công Nghệ Tiên Tiến Để Nâng Cao Hiệu Suất Năng Lượng

Sở hữu công nghệ tiên tiến và đột phá, Samsung Electronics luôn ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và chất lượng cuộc sống con người. Để hiện thực hoá mục tiêu, Samsung điều hành các cuộc họp nhóm tư vấn sinh thái toàn công ty hai lần một năm. Thông qua các cuộc họp này, Samsung chia sẻ thông tin về yêu cầu môi trường và sự phát triển công nghệ tiên tiến với các chuyên gia môi trường của các bộ phận kinh doanh. Qua đó, nghiên cứu các công nghệ tiết kiệm năng lượng để phát triển các sản phẩm có hiệu quả năng lượng cao. Năm 2018, Samsung đã giới thiệu các sản phẩm sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng cao như động cơ hiệu quả cao cho máy giặt và máy nén để cải thiện hiệu suất năng lượng trung bình khoảng 39% so với năm 2008. Qua việc giảm mức tiêu thụ năng lượng, chi phí của người dùng được tối ưu đáng kể, đồng thời, giảm hiệu quả các khí thải nhà kính gây hại.

Đồ họa thông tin này cho thấy hiệu suất tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn sử dụng sản phẩm. Trong năm 2018, mức tiêu thụ năng lượng trung bình của sản phẩm đã giảm 39% và lượng khí thải nhà kính tích lũy đã giảm 243 triệu tấn so với năm 2008.
Đồ họa thông tin này cho thấy hiệu suất sử dụng năng lượng và mục tiêu của các địa điểm trên toàn cầu của Samsung. Samsung tiết kiệm 34,3 tỷ KRW chi phí điện và chi phí tiện ích tại các địa điểm ở nước ngoài trong năm 2018. Các khoản tiết kiệm bao gồm 53% điện, 9% HVAC, 11% khí nén, 0,1% máy phát điện nitơ, 6% nước, 3% hơi nước, 3% khí đốt và 13% các loại khoản khác.

Việc gia tăng khối lượng sản xuất đòi hỏi sự gia tăng về số lượng các nhà máy và mức tiêu thụ năng lượng tương ứng. Để giảm năng lượng sử dụng khi chúng tôi phát triển năng lực sản xuất của mình, Samsung đã thiết lập 24 Tiêu chuẩn Tiết kiệm Năng lượng để sản xuất hiệu quả. Với địa điểm mới, các công nghệ tiết kiệm năng lượng sẽ được phát triển để xem xét các đặc điểm của cơ sở và được sử dụng từ giai đoạn đầu của thiết kế quy trình để cải thiện hiệu quả năng lượng. Kết quả là, mặc dù sản lượng tăng, chúng tôi đã tiết kiệm 34,3 tỷ KRW chi phí điện và tiện ích của các địa điểm ở nước ngoài trong năm 2018.

Đồ họa thông tin này cho thấy hiệu suất sử dụng năng lượng và mục tiêu của các địa điểm trên toàn cầu của Samsung. Samsung tiết kiệm 34,3 tỷ KRW chi phí điện và chi phí tiện ích tại các địa điểm ở nước ngoài trong năm 2018. Các khoản tiết kiệm bao gồm 53% điện, 9% HVAC, 11% khí nén, 0,1% máy phát điện nitơ, 6% nước, 3% hơi nước, 3% khí đốt và 13% các loại khoản khác.
Đồ thị thông tin này cho thấy Samsung Electronics liên tục mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo

Tại Samsung Electronics, Chúng Tôi Không Ngừng Mở Rộng Việc Sử Dụng Năng Lượng Tái Tạo

Là một công ty CNTT hàng đầu toàn cầu, Samsung Electronics đã mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo để ứng phó với biến đổi khí hậu và chính thức công bố các mục tiêu lớn vào tháng 6 năm 2018.
 
- Chúng tôi sẽ chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo ở tất cả các cơ sở của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc vào năm 2020.
Samsung Electronics đã đặt ra mục tiêu ngắn hạn là mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo bắt đầu ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Châu Âu, những nơi có đủ cơ sở hạ tầng để sử dụng năng lượng tái tạo và đang tiếp tục không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.
Đầu tiên, chúng tôi đã chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo đối với tất cả điện năng được sử dụng ở các trụ sở khu vực và các công trường bán dẫn ở Hoa Kỳ vào năm 2019, đồng thời trước đó, đã chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo 100% tại công trường Slovakia ở châu Âu. Hướng đến tương lai, chúng tôi có kế hoạch chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo phù hợp theo khu vực, dần dần ở các công trường khác ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Ngoài ra, chúng tôi đã lắp đặt một cơ sở sản xuất năng lượng quang điện 5,5MW trên nóc tòa nhà của các công trường sản xuất TV và chất bán dẫn ở Trung Quốc. Giống như ở Hàn Quốc, tất cả năng lượng được tạo ra đang được sử dụng cho hoạt động của các cơ sở sản xuất và cơ sở phụ trợ.
 
- Chúng tôi sẽ lắp đặt các cơ sở sản xuất năng lượng quang điện và địa nhiệt ở các bãi đỗ xe và trên mái nhà của tất cả các công trường trong nước của chúng tôi như Suwon, Hwaseong và Pyeongtaek vào năm 2020.
Để phù hợp với mục tiêu của chính phủ Hàn Quốc là tăng cường việc sử dụng năng lượng tái tạo lên mức 20% vào năm 2030 và 30 đến 35% vào năm 2040, khu làm việc Suwon của Samsung Electronics đã lắp đặt các cơ sở sản xuất năng lượng quang điện với tổng công suất 1,9MW trong tháp đậu xe và trên nóc nhà của năm cơ sở nghiên cứu như một dự án thí điểm trong nước. Năng lượng được tạo ra bởi các cơ sở quang điện đang được sử dụng trực tiếp cho các cơ sở nghiên cứu và bãi đỗ xe có liên quan. Bằng cách theo dõi kết quả lắp đặt cơ sở quang điện thí điểm, chúng tôi dự định sẽ liên tục giới thiệu các cơ sở sản xuất năng lượng quang điện và địa nhiệt tại các trung tâm hậu cần và các công trình lớn khác ở Hwaseong và Pyeongtaek vào năm 2020

- Bằng cách tham gia Chuỗi cung ứng CDP vào năm 2019, chúng tôi có kế hoạch đề xuất 100 đối tác kinh doanh quan trọng nhất của chúng tôi để thiết lập mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo.
Để hỗ trợ việc mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo của các đối tác kinh doanh của chúng tôi, Samsung Electronics dự định tham gia Chuỗi cung ứng CDP để yêu cầu 100 đối tác kinh doanh quan trọng nhất của chúng tôi dựa trên số tiền mua hàng thiết lập mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo và mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo trong khi đóng vai trò trong việc tạo ra một môi trường lành mạnh hơn.

Sử Dụng Năng Lượng Tái Tạo Ở Các Công Trình Trên Toàn Cầu
Đồ họa thông tin này trình bày việc sử dụng năng lượng tái tạo của các công trường trên toàn cầu. Trong năm 2015 đã sử dụng 92,06 GWh năng lượng tái tạo, năm 2016 là 181,77 GWh, năm 2017 là 228,5 GWh và năm 2018 là 1356,5 GWh.

Chúng tôi đang thực hiện các dự án để ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Samsung Electronics đang thực hiện các dự án không chỉ để giảm lượng khí thải carbon toàn cầu mà còn góp phần tạo ra một môi trường tốt hơn.
Khoảng 80% dân số ở Mombasa, Kenya, sử dụng than làm nhiên liệu vì không đủ nguồn cung cấp điện. Các chất có hại được tạo ra khi than củi bị đốt cháy, và những chất này đã khiến tỷ lệ tử vong sớm của Kenya tăng lên đáng kể. Hơn nữa, việc sử dụng quá nhiều than củi đang làm trầm trọng thêm tình hình ô nhiễm không khí và đẩy nhanh nạn phá rừng.
Để giải quyết vấn đề này, Samsung Electronics đã đi tiên phong trong các biện pháp chống biến đổi khí hậu. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận với Green Development và tìm cách giúp cư dân Mombasa có một môi trường sống tốt hơn. Xem xét thực tế rằng ethanol sinh học có thể thu được với chi phí thấp vì có tương đối nhiều nhà máy lọc đường ở Kenya, Samsung Electronics đã đầu tư một triệu euro để phân phối bếp nấu bằng nhiên liệu ethanol sinh học cho cư dân tại nơi này. Vì ethanol sinh học có hiệu suất nhiệt gấp sáu lần so với than củi, điều này dẫn đến tác dụng kép là giảm phát thải các chất có hại trong khi vẫn đảm bảo việc sử dụng an toàn trong các hộ gia đình. Bằng cách phân phối bếp nấu, Samsung Electronics có thể đóng góp cho lối sống lành mạnh và an toàn hơn của cư dân Mombasa, cũng như giảm khí thải nhà kính cách hiệu quả.
Cùng với Green Development, Samsung Electronics sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường kinh tế khu vực và cải thiện môi trường bằng cách tuyên truyền về mua sắm, sản xuất và bán bếp nấu và ethanol sinh học cho người dân.

Một bức ảnh Samsung Electronics thực hiện các dự án để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
Các sản phẩm có tính thân thiện với môi trường tạo nên một hành tinh khỏe mạnh
Một hình nền của trang Sản phẩm có tính thân thiện với môi trường