Hành động vì Khí hậu

Hành động ngay bây giờ vì một
tương lai ít khí carbon

Hình ảnh trực quan chính của trang Biến đổi Khí hậu

Biến đổi khí hậu, có nguyên nhân ít nhất một phần là do sự gia tăng việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và sự nóng lên toàn cầu mà nhiên liệu này gây ra, là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Samsung Electronics đã ghi nhận thực tiễn khủng hoảng và do đó, đang tiếp tục nỗ lực trên nhiều mặt trận. Những hoạt động này bao gồm phát triển các sản phẩm có hiệu quả năng lượng cao, lắp đặt thiết bị có lượng phát thải khí nhà kính tối thiểu (GHG), và khai thác năng lượng mới và có thể tái tạo.

KPI biến đổi khí hậu

Từ năm 2009 đến năm 2019, đã giảm 270 triệu tấn GHG.
Đây là hình ảnh về việc sử dụng năng lượng tái tạo ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc. Trong lĩnh vực này, tỷ lệ chuyển đổi năng lượng tái tạo dự kiến sẽ là 100% vào năm 2020.

Chúng tôi tập trung vào việc ứng phó với khủng hoảng biến đổi khí hậu

Đặc biệt, các hướng dẫn an toàn về môi trường đã được thiết lập và đang được tuân thủ liên quan đến các vấn đề môi trường có liên quan cao đến Samsung Electronics, và chúng tôi cũng đang quản lý các rủi ro biến đổi khí hậu dựa trên “Hệ thống quản lý môi trường” và “Hệ thống quản lý năng lượng”.

Chiến lược và Kế hoạch Hành động để Ứng phó với Biến đổi Khí hậu
biểu tượng cho chiến lược và kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) tại các công trường


  · Vận hành các cơ sở giảm phát thải khí F cho quy trình Sản xuất bán dẫn
  · Quản lý các dự án tiết kiệm năng lượng và cải thiện tiết kiệm năng lượng

 • Mở rộng quản lý năng lượng tại các công trường


  · Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng ở tất cả các công trình và duy trì chứng chỉ
  · Quản lý chi phí và chỉ số năng lượng của từng công trình

 • Giảm GHG trong giai đoạn sử dụng sản phẩm


  · Phát triển và cho ra mắt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng cao

 • Quản lý các loại phát thải GHG khác


  · Quản lý phát thải GHG trong khâu kho vận của sản phẩm, các chuyến đi công tác, v.v

 • Hỗ trợ các nhà cung cấp


  · Theo dõi phát thải GHG của nhà cung cấp
  · Quảng bá và hỗ trợ các nhà cung cấp tham gia vào Chuỗi cung ứng CDP

biểu tượng cho chiến lược và kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) tại các công trường


  · Vận hành các cơ sở giảm phát thải khí F cho quy trình Sản xuất bán dẫn
  · Quản lý các dự án tiết kiệm năng lượng và cải thiện tiết kiệm năng lượng

 • Mở rộng quản lý năng lượng tại các công trường


  · Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng ở tất cả các công trình và duy trì chứng chỉ
  · Quản lý chi phí và chỉ số năng lượng của từng công trình

 • Giảm GHG trong giai đoạn sử dụng sản phẩm


  · Phát triển và cho ra mắt các sản phẩm tiết kiệm năng lượng cao

biểu tượng cho chiến lược và kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Quản lý các loại phát thải GHG khác


  · Quản lý phát thải GHG trong khâu kho vận của sản phẩm, các chuyến đi công tác, v.v

 • Hỗ trợ các nhà cung cấp


  · Theo dõi phát thải GHG của nhà cung cấp
  · Quảng bá và hỗ trợ các nhà cung cấp tham gia vào Chuỗi cung ứng CDP

Chúng tôi đang mở rộng việc quản lý phát thải ở mọi cấp độ

Việc giải quyết vấn đề đòi hỏi phải có thông tin chính xác. Để đánh giá và quản lý chính xác lượng phát thải khí nhà kính, chúng tôi đã phân loại việc phát thải thành ba phạm vi, được xác định theo Nghị định thư về GHG dựa trên mối liên hệ với việc kinh doanh và hoạt động. Xác định vị trí phát thải chính xác ở mỗi mức độ là cơ sở để quản lý khí nhà kính một cách tối ưu. Phạm vi 1 gồm khí nhà kính thải ra khi sản xuất sản phẩm tại các địa điểm làm việc của Samsung Electronics, còn phát thải gián tiếp thuộc Phạm vi 2 gắn liền với việc mua năng lượng tại các địa điểm làm việc để phát điện và hơi nước. Phạm vi 3 gồm phát thải ngoài địa điểm làm việc, ví dụ như phát thải từ các hoạt động logistics, các chuyến công tác, chuỗi cung ứng và việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng phân tích này để quản lý có hệ thống toàn bộ việc phát thải, cho dù trực tiếp hoặc gián tiếp, từ các địa điểm làm việc, việc sử dụng sản phẩm và các nhà cung cấp của chúng tôi.

Đồ họa thông tin này nói về lượng phát thải GHG trong các phạm vi tương ứng. Phạm vi 1 đề cập đến phát thải GHG trực tiếp, Phạm vi 2 đề cập đến phát thải gián tiếp từ điện, hơi nước, v.v. và Phạm vi 3 đề cập đến tất cả các phát thải gián tiếp khác từ kho vận, nhà cung cấp, sử dụng sản phẩm, v.v.
Đồ họa thông tin này nói về lượng phát thải GHG trong các phạm vi tương ứng. Phạm vi 1 đề cập đến phát thải GHG trực tiếp, Phạm vi 2 đề cập đến phát thải gián tiếp từ điện, hơi nước, v.v. và Phạm vi 3 đề cập đến tất cả các phát thải gián tiếp khác từ kho vận, nhà cung cấp, sử dụng sản phẩm, v.v.
Phạm vi 1 (Phát thải GHG trực tiếp) &
Phạm vi 2 (Phát thải gián tiếp từ điện)

∙ Phân tích hàng tháng về việc phát thải của địa điểm làm việc trên toàn cầu dựa trên hệ thống quản lý GHG
∙ Thiết bị xử lý F-Gas đã được lắp đặt trong khi xử lý chất bán dẫn, với tỷ lệ phân hủy từ 90% trở lên
∙ Thiết bị hiệu suất cao đã được lắp đặt và đèn trong nhà được chuyển sang đèn LED tại các địa điểm làm việc trên toàn cầu

Hình ảnh toàn cảnh công trường của Samsung Electronics.
Phạm vi 3 (Tất cả các phát thải gián tiếp khác từ logistics, nhà cung cấp, sử dụng sản phẩm, v.v ...)

∙ Thực hiện các dự án giảm khí nhà kính để nâng cao hiệu quả năng lượng trong logistics.
∙ Khám phá các dự án giảm khí nhà kính thông qua hỗ trợ tại chỗ cho các nhà cung cấp chính.
∙ Tăng cường sử dụng hội nghị truyền hình và giảm số chuyến đi công tác ra nước ngoài.

Ảnh xe tải logistics (Xe tải An toàn của Samsung Electronics)

Chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu quả năng lượng

Với công nghệ sản phẩm tiên tiến của mình, Samsung Electronics đang chuyển mình khi chúng tôi nỗ lực tìm cách tạo ra một lối sống có trách nhiệm với môi trường và thuận tiện hơn. Để đạt được mục tiêu này, Samsung tổ chức các cuộc họp nhóm tư vấn sinh thái trên toàn công ty hai lần một năm. Thông qua các cuộc họp này, Samsung chia sẻ thông tin về các yêu cầu về môi trường và sự phát triển của công nghệ tiên tiến giữa các chuyên gia môi trường thuộc các bộ phận kinh doanh và nghiên cứu công nghệ tiết kiệm năng lượng để phát triển những sản phẩm có hiệu quả năng lượng cao. Trong năm 2019, chúng tôi đã giảm mức tiêu thụ năng lượng hàng năm 42% so với năm 2008 bằng cách sử dụng máy nén hiệu suất cao cho tủ lạnh và bộ trao đổi nhiệt hiệu quả cao cho máy điều hòa không khí.

Ví dụ về ứng dụng IoT ở công trường trên toàn cầu

Samsung Electronics theo đuổi tiết kiệm năng lượng không chỉ thông qua các sản phẩm của chúng tôi mà còn thông qua các cơ sở được sử dụng tại tất cả các công trường. Chúng tôi đã đưa vào hệ thống giám sát và môi trường kiểm soát chủ động dựa trên Internet Vạn Vật (IoT) trong hệ thống HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí) của Trung tâm đào tạo Yeongdeok tại Hàn Quốc và các công trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bằng cách sử dụng công nghệ IoT, chúng tôi cũng phát triển thuật toán tiết kiệm năng lượng mà các yếu tố trong điều kiện khí hậu ngoài trời, tải HVAC và công suất thiết bị, cho phép kiểm soát hoạt động tối ưu của thiết bị cơ sở hạ tầng. Kết quả là, Samsung Electronics tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể giảm được 12,4% mức tiêu thụ năng lượng. Công nghệ dự kiến sẽ được áp dụng tại các công trường của chúng ta ở Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Đông Nam Á.

Ví dụ về ứng dụng IoT ở công trường trên toàn cầu

Tại Samsung Electronics, chúng tôi không ngừng mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo.

Năm 2018, Samsung Electronics tuyên bố chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo 100% tại tất cả các công trường của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc đến năm 2020. Ngoài ra, để mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc, chúng tôi đã hứa sẽ lắp đặt các cơ sở phát điện năng lượng mặt trời và địa nhiệt tại các công trường mới xây dựng cũng như các bãi đỗ xe và mái của các công trường hiện cónằm ở Suwon, Hwaseong và Pyeongtaek. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thiết lập và đã tuân theo các kế hoạch thực hiện được thiết kế cho từng khu vực: ở Ấn Độ, chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp điện với các nhà máy điện gió và năng lượng mặt trời; ở Brazil, một tỉ lệ điện nhất định do công ty điện lực cung cấp là năng lượng tái tạo; và công trường Mexico đã mua giấy chứng nhận năng lượng tái tạo. Kết quả là, kể từ năm 2019, 92% điện năng được sử dụng ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc là năng lượng tái tạo. Samsung Electronics sẽ tiếp tục mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo ở những khu vực có thể bảo đảm năng lượng tái tạo.

Hình ảnh các cơ sở năng lượng mặt trời và địa nhiệt ở bãi đỗ xe, sân thượng tòa nhà và các công trường xây dựng mới tại các địa điểm kinh doanh của chúng tôi ở Suwon, Hwaseong và Pyeongtaek.

Chúng tôi đang thực hiện các dự án để ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Samsung Electronics đang thực hiện các dự án không chỉ để giảm lượng khí thải carbon toàn cầu mà còn góp phần tạo ra một môi trường tốt hơn.
Khoảng 80% dân số ở Mombasa, Kenya, sử dụng than làm nhiên liệu vì không đủ nguồn cung cấp điện. Các chất có hại được tạo ra khi than củi bị đốt cháy, và những chất này đã khiến tỷ lệ tử vong sớm tăng lên trong cư dân Kenya. Hơn nữa, việc sử dụng quá nhiều than củi đang làm trầm trọng thêm tình hình ô nhiễm không khí và đẩy nhanh nạn phá rừng.
Để giải quyết vấn đề này, Samsung Electronics đã đi tiên phong. Là một phần trong các biện pháp chống biến đổi khí hậu, chúng tôi đã hợp tác với Green Development (Phát triển xanh) và tìm cách giúp cư dân Mombasa sống một cuộc sống trong môi trường tốt hơn cho sức khỏe của họ. Xem xét thực tế rằng ethanol sinh học có thể thu được với chi phí thấp vì có tương đối nhiều nhà máy lọc đường ở Kenya, Samsung Electronics đã đầu tư một triệu euro để phân phối bếp nấu bằng nhiên liệu ethanol sinh học cho cư dân Mombasa. Vì ethanol sinh học có hiệu suất nhiệt gấp sáu lần so với than củi, điều này dẫn đến tác dụng kép là giảm phát thải các chất có hại trong khi vẫn đảm bảo việc sử dụng an toàn trong các hộ gia đình. Bằng cách phân phối bếp nấu, Samsung Electronics đã có thể đóng góp cho lối sống lành mạnh và an toàn hơn của cư dân Mombasa cũng như giảm khí thải nhà kính.
Cùng với Green Development, Samsung Electronics sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường kinh tế khu vực và cải thiện môi trường bằng cách tuyên truyền về mua sắm, sản xuất và bán bếp nấu và ethanol sinh học cho người dân.

Một bức ảnh Samsung Electronics thực hiện các dự án để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
Các sản phẩm có tính thân thiện với môi trường tạo nên một hành tinh khỏe mạnh
Một hình nền của trang Sản phẩm có tính thân thiện với môi trường