Các sản phẩm thân thiện với môi trường

Sản Phẩm Thân Thiện Với
Môi Trường Tạo Dựng Nên Một
Hành Tinh Xanh

Một hình ảnh thể hiện trang Sản phẩm thân thiện với môi trường

Samsung Electronics luôn đặt môi trường ở vị trí ưu tiên hàng đầu – bắt đầu từ giai đoạn lên kế hoạch cho sản phẩm đến khâu xử lý chất thải cuối cùng.

Chúng tôi nỗ lực sản xuất ra những sản phẩm thân thiện với môi trường - từ việc bảo tồn các nguồn lực và tạo ra các sản phẩm mới, sáng tạo cho đến việc bảo đảm các sản phẩm đều có thể tái chế ở cuối vòng đời. Đây là lý do tại sao Samsung được công nhận trên toàn thế giới vì ý thức về sinh thái.

Tiếp Tục Nghiên Cứu Phương Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng

Samsung Electronics không ngừng nỗ lực để sản xuất những sản phẩm tiết kiệm năng lượng để đạt hiệu quả tốt hơn. Nếu một sản phẩm có thể cung cấp một hiệu suất cao hơn, sử dụng năng lượng ít hơn, người dùng có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí và giảm lượng khí thải nhà kính. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để phát triển công nghệ đột phá giảm sử dụng nguồn năng lượng hơn nữa.

Duy Trì, Lâu Dài Và Tái Chế

Hình ảnh nền trang Nguồn Lực Hiệu Quả