Công trường có tính thân thiện với môi trường

Công trường có tính thân thiện với môi trường của chúng tôi tồn tại song hành cùng thiên nhiên

Hình ảnh trực quan chính về trang Công trường có tính thân thiện với môi trường

Tất cả các công trường của Samsung Electronics đều đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường và, do vậy, thực hành quản lý sinh thái. Nhưng nỗ lực của chúng tôi đối với môi trường không dừng lại ở ranh giới công trường. Trong tất cả các công trường của chúng tôi, chúng tôi xác định các vấn đề môi trường và đưa ra các giải pháp. Bằng cách xác định căn nguyên của vấn đề và thực hiện hành động phòng ngừa trên toàn bộ hệ thống công trường, chúng tôi đảm bảo rằng các giải pháp này không chỉ là tạm thời hoặc “quá ít ỏi, quá muộn màng”. Trong khi đó, ngoài các công trường, chúng tôi nhiệt tình tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học với các cộng đồng địa phương để bảo tồn hệ sinh thái.

Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường tại tất cả
các công trường mà chúng tôi đã triển khai quản lý tích hợp

Để thực hành quản lý sinh thái, Samsung Electronics đã quản lý các công trường dựa trên các tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế. Tất cả các công trường của chúng tôi trên khắp thế giới đều có chứng nhận quản lý môi trường của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, ISO 14001 và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 của tổ chức đó. Các công ty hy vọng có được những chứng nhận này phải có nguyên tắc quản lý kinh doanh có tính thân thiện với môi trường chứ không phải đề cập đến các mục tiêu và kế hoạch hành động cụ thể về môi trường.
Các công ty phải vượt qua đánh giá tỉ mỉ về các năng lực thực thi khác nhau như khả năng phân bổ nguồn lực để thực hiện kế hoạch hành động chi tiết và khả năng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan. Hơn nữa, để duy trì chứng nhận, các công ty phải nhận được kiểm toán giám sát hàng năm và kiểm toán tái chứng nhận 3 năm một lần. Tất cả các cơ sở sản xuất của Samsung Electronics đã vượt qua thành công tất cả các quy trình chứng nhận nghiêm ngặt này, nhưng thay vì giữ nguyên hiện trạng, chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn so với các yêu cầu chứng nhận quốc tế này và quản lý các công trường của chúng tôi một cách phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi có Trung tâm EHS (Môi trường, Sức khỏe & An toàn) Toàn cầu và Trung tâm CS (Sự hài lòng của Khách hàng) Toàn cầu dưới sự lãnh đạo trực tiếp của CEO để cho phép tổ chức làm việc một cách có hệ thống và hữu cơ.

KPI công trường có tính thân thiện với môi trường

Tỷ lệ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường
Đây là hình ảnh đã đạt được 100% tỷ lệ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường trong năm 2019. Cụ thể là chứng nhận ISO 14001, OHSAS 18001 của 36 cơ sở sản xuất toàn cầu.
36 cơ sở sản xuất toàn cầu có chứng nhận ISO 14001 và OHSAS 18001

Chúng tôi xây dựng các chính sách giảm khí nhà kính
và đưa những chính sách này vào thực tế

Có những hành động có thể được thực hiện ở cấp công ty để đối phó với biến đổi khí hậu. Một biện pháp như vậy là để đánh giá khách qua và minh bạch và xác định các cải tiến nội bộ tiềm năng. Để làm được điều này, Samsung Electronics đã xác minh lượng khí thải nhà kính thực tế hàng năm thông qua một bên thứ ba. Ngoài ra, dựa trên các chẩn đoán của các thanh tra nội bộ, chúng tôi đã tìm cách giảm lượng khí thải và liên tục thực hiện các bước để cải thiện. Một trong những lĩnh vực trọng tâm chính của chúng tôi để giảm khí nhà kính là không ngừng phấn đấu để giảm lượng khí F, loại khí có tác động lớn đến sự nóng lên toàn cầu. Điều này đã dẫn đến sự cải thiện đáng kể, đặc biệt là trong các hoạt động sản xuất chất bán dẫn của chúng tôi.

Đồ họa thông tin này cho thấy trạng thái giảm khí F lũy kế của các địa điểm Samsung ở Hàn Quốc, nơi chúng tôi sản xuất nhiều chất bán dẫn. Lượng khí F giảm lũy kế đã cải thiện YoY từ 1,98 triệu Co2eq trong năm 2015 lên 3,63 triệu Co2eq trong năm 2016, lên 5,48 triệu Co2eq vào năm 2017, lên 7,37 triệu Co2eq vào năm 2018. Mức giảm lũy kế trong 4 năm qua là 7,37 triệu CO2eq.

Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để giảm phát thải khí nhà kính

Để hỗ trợ việc sử dụng năng lượng tái tạo của nhà cung cấp, Samsung Electronics đã tham gia Chuỗi cung ứng CDP vào năm 2019. Kể từ đó, chúng tôi đã góp phần xây dựng môi trường lành mạnh hơn bằng cách tư vấn cho 200 nhà cung cấp hàng đầu (dựa trên số lượng mua) thiết lập mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo. Chúng tôi đã tiến hành đào tạo về việc hoàn thành bảng câu hỏi về Biến đổi Khí hậu CDP và điều tra khí thải nhà kính và sử dụng năng lượng tái tạo cho các nhà cung cấp tạo ra 80% doanh số bán hàng của họ từ Samsung Electronics. Nhiều nhà cung cấp đã gửi phản hồi cho bảng câu hỏi, và những nhà cung cấp tình nguyện thiết lập các mục tiêu giảm khí nhà kính được ưu đãi. Samsung Electronics sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để họ có thể quan tâm đến nền kinh tế cacbon thấp và tham gia vào các nỗ lực.

Hình ảnh rừng thông

Để giữ cho Trái đất lành mạnh,
chúng tôi hỗ trợ các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học

Ban lãnh đạo và nhân viên của Samsung Electronics đang tham gia vào các hoạt động để tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh. Samsung Electronics chia sẻ triết lý cơ bản đằng sau các hoạt động để bảo tồn đa dạng sinh học, vận hành các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đa dạng sinh học và khuyến khích sự tham gia tích cực của lãnh đạo và nhân viên của chúng tôi.

Đồ họa thông tin này thể hiện triết lý cơ bản và kế hoạch hành động mà Samsung Electronics có để bảo vệ đa dạng sinh học. Triết lý cơ bản là “Samsung Electronics nhận ra những lợi ích và tầm quan trọng của hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Để giảm thiểu tác động gây hại cho đa dạng sinh học, chúng tôi tích cực tham gia vào các sáng kiến bảo tồn hệ sinh thái.” Đối với các kế hoạch hành động, 1) tất cả nhân viên đều nhận thấy sự bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những giá trị chính của công tác quản lý môi trường, 2) Đánh giá và phân tích tác động của sản phẩm lên hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong suốt vòng đời sản phẩm và cố gắng giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào, 3) Ưu tiên các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao trên tất cả các công trường ở Hàn Quốc và nước ngoài, và thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học đáp ứng nhu cầu của địa phương, và 4) Liên tục truyền đạt với nhân viên, cộng đồng địa phương, Tổ chức phi chính phủ, và các bên liên quan khác, đồng thời góp phần tăng cường nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của các cộng đồng địa phương.
Đồ họa thông tin này thể hiện triết lý cơ bản và kế hoạch hành động mà Samsung Electronics có để bảo vệ đa dạng sinh học. Triết lý cơ bản là “Samsung Electronics nhận ra những lợi ích và tầm quan trọng của hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Để giảm thiểu tác động gây hại cho đa dạng sinh học, chúng tôi tích cực tham gia vào các sáng kiến bảo tồn hệ sinh thái.” Đối với các kế hoạch hành động, 1) tất cả nhân viên đều nhận thấy sự bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những giá trị chính của công tác quản lý môi trường, 2) Đánh giá và phân tích tác động của sản phẩm lên hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong suốt vòng đời sản phẩm và cố gắng giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực nào, 3) Ưu tiên các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao trên tất cả các công trường ở Hàn Quốc và nước ngoài, và thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học đáp ứng nhu cầu của địa phương, và 4) Liên tục truyền đạt với nhân viên, cộng đồng địa phương, Tổ chức phi chính phủ, và các bên liên quan khác, đồng thời góp phần tăng cường nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của các cộng đồng địa phương.
Bảo vệ môi trường sống của các loài có nguy cơ tuyệt chủng

Chúng tôi đã xác định được các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và môi trường sống của chúng ở những khu vực nơi các công trường sản xuất của chúng tôi hoạt động, và chúng tôi đang tiến hành các chiến dịch bảo tồn đa dạng sinh học với các tổ chức liên quan bao gồm cộng đồng địa phương, tổ chức công và giới học viện.

Đồ họa thông tin này cho thấy các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng theo khu vực tại các địa điểm kinh doanh trong nước. Có một loại động vật lưỡng cư trong khu phức hợp Suwon. Khu phức hợp Hwaseong có 12 loài chim, 2 loài lưỡng cư, 1 loài côn trùng và 2 loài thực vật. Có 2 động vật có vú, 1 chim, 1 cá, 1 côn trùng, và 2 loài thực vật ở khu phức hợp Gwangju. Có 2 loại lưỡng cư và 1 loại côn trùng trong khu phức hợp Yongin. Khu phức hợp Asan có 5 loài chim, 2 loài lưỡng cư và 1 loài khác ở Asan. Cuối cùng, khu phức hợp Gumi có 1 loài động vật có vú, 1 loài chim, 1 loài cá, 1 loài côn trùng, 1 loài cây và 1 loài khác.

Bảo tồn loài sếu gáy trắng – Phục hồi Jaepyeong (Jaedurumi + Vùng đầm lầy Haepyeong)
Vào năm 2013, công trường của Samsung Electronics tại Gumi, tỉnh Gyeongsangbuk-do đã trở công trường đầu tiên tại Hàn Quốc ký hợp đồng bảo tồn đa dạng sinh học với chính quyền và các trường đại học trung ương và địa phương. Kể từ đó, chúng tôi đã hỗ trợ thụ tinh nhân tạo hai cặp sếu gáy trắng có nguy cơ tuyệt chủng (Danh sách các di tích tự nhiên của Hàn Quốc số 203) được mang về từ Hà Lan. Vào tháng 4 năm 2016, Viện Nghiên cứu Môi trường Sinh thái Chim đã có thể gây giống thành công các loài chim. Điều này sẽ giúp khôi phục hệ sinh thái của Vùng đầm lầy Haepyeong, một môi trường sống cho các loài chim di cư và là một đóng góp quan trọng để bảo tồn sự đa dạng sinh học.

Bảo tồn các cồn cát ven biển
Tại nơi làm việc ở tỉnh Chungcheongnam-do, chúng tôi đã hợp tác với Văn phòng Môi trường Lưu vực sông Geum (Geum River Basin Environmental Office) kể từ năm 2008 để bảo tồn các cồn cát ven biển, nơi có hai loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, đó là loài cò trắng Trung Quốc và loài thằn lằn Mông Cổ. Hiện tại, tại Thành phố Boyreong, chúng tôi đang hỗ trợ các hoạt động như làm sạch đại dương, loại bỏ các loài cây lạ xâm lấn và bảo vệ cồn cát Sohwang, trong khi ở Asan, chúng tôi đang hỗ trợ việc tạo ra môi trường sống của những cây cỏ bạc.

Loại trừ các loài cá/thực vật không phải bản địa
Các công trường Giheung và Hwaseong của chúng tôi tại tỉnh Gyeonggi-do thực hiện các hoạt động bảo tồn hệ sinh thái hàng năm tại Osan và Woncheonri Streams, loại trừ các loài không phải bản địa, cho động vật hoang dã ăn và khởi động các chiến dịch bảo vệ môi trường.

Chúng tôi cố gắng bảo vệ môi trường dựa trên các nguyên tắc nghiêm ngặt và minh bạch.
Biểu ngữ dữ liệu về môi trường