Cơ sở làm việc thân thiện với môi trường

Môi Trường Làm Việc Gần Gũi Với Thiên Nhiên, Thân Thiện
Với Môi Trường

Một hình ảnh chính của trang Tác phẩm Eco-conscious Worksites

Tất cả các văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất của Samsung Electronics đều có chứng nhận Hệ Thống Quản Lý Môi Trường và thực hành quản lý sinh thái. Bằng cách xác định gốc rễ của vấn đề và lên kế hoạch hoạt động trong toàn bộ hệ thống làm việc, chúng tôi đảm bảo các giải pháp không mang tính tạm thời hoặc đưa ra hành động quá trễ. Ngoài ra, Samsung nhiệt tình tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học với cộng đồng địa phương để duy trì hệ sinh thái.

Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường
Tại Tất Cả Các Cơ Sở

Tất cả các văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất trên toàn thế giới đều có chứng nhận quản lý môi trường của Tổ chức Tiêu Chuẩn Hoá Quốc Tế, ISO 14001 và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng, ISO 50001. Samsung Electronics thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt riêng và xây dựng Trung tâm Global EHS (Môi trường, Sức khoẻ và An toàn) và Trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Satisfaction) dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành để tổ chức hoạt động thống nhất và hiệu quả.

Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường Bằng Cách Giảm Lượng Chất Thải Tại Các Cơ Sở Sản Xuất

Samsung Electronics đầu tư rất nhiều vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực mà các chất gây ô nhiễm gây ra đối với môi trường, ví dụ như thay thế thiết bị và cải tiến quy trình. Ngoài ra, chúng tôi lắp đặt các thiết bị kiểm soát ô nhiễm được tối ưu hóa cho dây chuyền sản xuất, chất thải độc hại được lưu giữ trong các thùng chứa đặc biệt để đảm bảo không bị rò rỉ, hoàn toàn loại bỏ khả năng ô nhiễm đất. Samsung nỗ lực không ngừng mở rộng sáng kiến ​​phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trước, trong và sau quá trình sản xuất.

Infographic này cho thấy triết lý cơ bản và kế hoạch hành động mà Samsung Electronics đã có để bảo đảm đa dạng sinh học. Triết lý cơ bản là "Samsung Electronics nhận ra những lợi ích và tầm quan trọng của hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Để giảm thiểu tác động có hại đến đa dạng sinh học, chúng tôi tích cực tham gia vào các sáng kiến ​​bảo tồn hệ sinh thái. "Đối với các kế hoạch hành động, 1) tất cả nhân viên đều nhận thấy việc bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những giá trị quan trọng của quản lý Eco-management; 2) Đánh giá và phân tích tác động của sản phẩm lên hệ sinh thái và 3) Ưu tiên các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao trên tất cả các công trình ở Hàn Quốc và nước ngoài, và thực hiện các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ cho nhu cầu của địa phương, và 4) Liên lạc liên tục với nhân viên, cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác và góp phần tăng cường nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của cộng đồng địa phương.
Tạo Dựng Tương Lai, Hướng Đến Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Bền Vững
Một hình nền của trang Chuỗi Cung ứng