Video clip này miêu tả lịch sử 10 năm của Samsung sau khi phát triển các sản phẩm có tính thân thiện với môi trường. “Công ty Điện tử Samsung đã tuyên bố chiến lược quản lý xanh vào năm 2009. Dưới đây là lịch sử 10 năm dành cho khách hàng và môi trường.”.

"PlanetFirst"

Tại Samsung Electronics, chúng tôi kết hợp giữa quyết tâm và hành động nhằm bảo vệ Trái Đất và môi trường. Trong Tuyên bố Môi trường của Samsung năm 1992, chúng tôi đã đặt nền tảng vào quản lý sinh thái và xem đó là triết lý cho thế kỷ 21. Kể từ đó, chúng tôi không chỉ tuân thủ các quy định và luật pháp về môi trường mà còn đưa quản lý sinh thái vào hoạt động, cung cấp cho khách hàng các giải pháp thân thiện với môi trường và dẫn đường đến một tương lai bền vững. Một môi trường lành mạnh là điều cốt yếu cho tương lai của chúng ta.

Hệ Thống Quản Lý Sinh Thái

KPI: Quản lý xanh

Tại Samsung Electronics, chúng tôi đặt ra các mục tiêu quản lý bền vững sau đây để giảm hiệu ứng nhà kính, sản xuất sản phẩm ít tác động đến môi trường và đạt được nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Hành Động Vì Biến Đổi Khí Hậu

Thực hiện các hành động bảo vệ môi trường cần thiết, giảm thiểu thải khí nhà kính nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.
Xây dựng tương lai xanh, tạo dựng nền tảng cho phát triển bền vững.

Hình ảnh đại diện của trang Nhiệt Độ Thay Đổi

Sản Phẩm Có Tính Thân Thiện Với Môi Trường

Ngành công nghiệp điện tử có khả năng sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tại Samsung Electronics, chúng tôi luôncân nhắc đến các yếu tố môi trường khi phát triển sản phẩm, bắt đầu từ giai đoạn lập kế hoạch đến các quy trình sản xuất nhà máy. Chúng tôi nỗ lực không ngừng trong việc ứng dụng các công nghệ đột phá để làm cho cuộc sống thêm tiện ích, thân thiện tối ưu cho môi trường.

Hình ảnh trực quan chính về trang Sản phẩm có tính thân thiện với môi trường

Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Tài Nguyên

Bảo tồn, sử dụng hợp lý, tái sử dụng các nguồn tài nguyên trên Trái Đất.
Tiếp tục nghiên cứu nhằm tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn lực thiên nhiên hiệu quả.

Hình ảnh chính đại diện cho trang Sử Dụng Nguồn Lực Hiệu Quả

Công Trường Có Tính Thân Thiện Với Môi Trường

Các công trường, nơi tạo ra sản phẩm, là một trong những tác nhân gây nên các vấn đề về môi trường.
Tại Samsung Electronics, con người và thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên các công trường có tính thân thiện với môi trường.

Hình ảnh trực quan chính về trang Công trường có tính thân thiện với môi trường

Chuỗi Cung Ứng Bền Vững

Bằng cách chia sẻ các giá trị của Hệ thống Quản lý Sinh thái với các đối tác, chúng tôi xây dựng nên một chuỗi cung ứng an toàn, có tính thân thiện với môi trường.

Hình ảnh chính đại diện cho trang Chuỗi Cung Ứng Bền Vững

Giao Tiếp & Tương Tác

Lắng nghe và xem xét mọi phản hồi, tạo nên môi trường giao tiếp bình đẳng
thúc đẩy các hành động bảo vệ môi trường thiết thực trong toàn thể nhân viên và đối tác Samsung.

Hình ảnh đại diện cho trang quản lý giao tiếp