Trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm, Samsung Electronics sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả bằng việc đổi mới công nghệ, tránh lãng phí và sử dụng lại các sản phẩm ở cuối vòng đời. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra sản phẩm tốt hơn, sử dụng ít nguồn lực hơn và chuyển đổi chất thải điện tử thành các tài nguyên có thể sử dụng được.

Hướng Tới Một Nền Kinh Tế Khép Kín
Sử Dụng Lại Nguồn Lực

Để bảo vệ môi trường trong tình trạng khủng hoảng và sử dụng nguồn nguyên liệu hiệu quả hơn, Samsung Electronics nỗ lực tập trung vào phát triển vòng tuần hoàn kinh tế khép kín. Các sản phẩm cuối cùng của vòng đời được thu nhận miễn phí từ người tiêu dùng và vật liệu sẽ được tái chế. Thông qua quy trình khép kín này, Samsung Electronics giảm đáng kể nhu cầu khai thác bổ sung các tài nguyên thiên nhiên, giảm lượng khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm do đốt rác thải, ngăn ngừa ô nhiễm đất và nước ngầm do bãi chôn lấp gây ra.

Chuyển Đổi Chất Thải Sản Xuất
Thành Các Nguồn Tài Nguyên

Lượng chất thải phát sinh từ việc phát triển sản phẩm, chế tạo linh kiện thông qua quá trình sản xuất rất đáng lo ngại. Môi trường sẽ bị ô nhiễm và tài nguyên sẽ cạn kiệt nếu tất cả các sản phẩm và nguyên liệu bị đốt hoặc chôn lấp. Để chất thải luôn được tái sử dụng, Samsung Electronics xử lý thông qua các quy trình tái chế chuyên dụng để tăng khả năng sử dụng của một số vật liệu tái chế nhất định.

Bảo Tồn, Tái Sử Dụng và Tái Chế Các Nguồn Nước Có Giá Trị

Mô hình này cho thấy các chính sách nguồn nước. Phía trên là triết lý cơ bản và các hướng dẫn hành động giảm. Triết lý cơ bản là Samsung Electronics thừa nhận rằng tài nguyên nước rất quan trọng để duy trì một xã hội bền vững và kinh doanh, điều này góp phần hoàn thành trách nhiệm xã hội của chúng ta như một công ty toàn cầu để bảo vệ các nguồn lực đó. Hướng dẫn hành động là 1) Phấn đấu giảm thiểu rủi ro tài nguyên nước trong quản lý kinh doanh, 2) công nhận tầm quan trọng của nguồn nước như là một phần của văn hóa doanh nghiệp, 3) tích cực hợp tác trong việc tuân thủ các chính sách về nguồn nước công cộng và 4) và các hoạt động.
Cơ Sở Sản Xuất Và Làm Việc Thân Thiện Với Môi Trường
Đồng Hành Cùng Hệ Sinh Thái Tự Nhiên
Hình nền của Trang Công trình Eco-Conscious Works