Trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm, Samsung Electronics sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả bằng việc đổi mới công nghệ, tránh lãng phí và sử dụng lại các sản phẩm ở cuối vòng đời. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra sản phẩm tốt hơn, sử dụng ít nguồn lực hơn và chuyển đổi chất thải điện tử thành các tài nguyên có thể sử dụng được.

KPI Hiệu Quả Tài Nguyên

This infographic shows global product recovery progress and goals. The accumulated recovered volume since 2009. The goal for 2030 is 7.5 million tons, globally.
 • Tích Lũy Lại Chất Thải Điện Tử Toàn Cầu

 • Sử Dụng Nhựa Tái Chế

 • Sử Dụng Bao Bì Giấy Có Nguồn Gốc Bền Vững

 • Tỷ Lệ Tái Chế Chất Thải Tại Các Địa Điểm Trực Thuộc Samsung

 • Mức Độ Sử Dụng Nguồn Nước

This infographic shows global product recovery progress and goals. The accumulated recovered volume since 2009. The goal for 2030 is 7.5 million tons, globally.
 • Tích Lũy Lại Chất Thải Điện Tử Toàn Cầu

 • Sử Dụng Nhựa Tái Chế

 • Sử Dụng Bao Bì Giấy Có Nguồn Gốc Bền Vững

This infographic shows global product recovery progress and goals. The accumulated recovered volume since 2009. The goal for 2030 is 7.5 million tons, globally.
 • Tỷ Lệ Tái Chế Chất Thải Tại Các Địa Điểm Trực Thuộc Samsung

 • Mức Độ Sử Dụng Nguồn Nước

Chúng tôi hướng đến một nền kinh tế tuần hoàn, trong đó tài nguyên liên tục được tái sử dụng

Để bảo vệ môi trường vốn đang gặp khủng hoảng và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, Samsung Electronics tích cực tham gia vào các nỗ lực tập trung vào nền kinh tế tuần hoàn. Vượt ra ngoài thói quen thường gặp là sử dụng tài nguyên một lần rồi loại bỏ, Samsung đang nỗ lực để đảm bảo rằng tài nguyên có thể được tái sử dụng bằng cách phục hồi, tái sử dụng và tái chế khi hết tuổi thọ của sản phẩm. Bằng cách giảm thiểu loại vật liệu được sử dụng và tối ưu hóa phương pháp lắp ráp, chúng tôi đã phát triển các phương pháp sản xuất nhằm giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên. Bằng cách thu thập các sản phẩm đã hết tuổi thọ, chúng tôi phục hồi các vật liệu có giá trị. Thông qua nền kinh tế tuần hoàn này, Samsung đang giảm lượng tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sản xuất, giảm khí thải nhà kính và các chất ô nhiễm từ việc đốt chất thải và ngăn ngừa ô nhiễm đất và nước ngầm do bãi rác thải gây ra.

Trên hết, cách tốt nhất để bảo tồn tài nguyên là tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt, có thể sử dụng lâu dài. Bằng cách tăng cường độ bền của các sản phẩm trước khi phát hành thông qua một loạt các thử nghiệm độ tin cậy nghiêm ngặt và cung cấp các dịch vụ sửa chữa thuận tiện thông qua các địa điểm dịch vụ toàn cầu, bao gồm cập nhật phần mềm liên tục, Samsung đang mở rộng tuổi thọ của các sản phẩm để tiếp tục đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn và bảo tồn tài nguyên.

Circular economy structure adopted by Samsung Electronics
Cấu trúc nền kinh tế tuần hoàn của Samsung Electronics

Thổi sự sống mới vào những sản phẩm đã quá tuổi thọ

Thiết lập một hệ thống kinh tế tuần hoàn là yếu tố thiết yếu và cơ bản để giảm thiểu chất thải và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.
Do đó, Samsung Electronics đưa ra Chương trình Re+ giúp thu gom chất thải điện tử trên toàn cầu. Chi tiết hơn, các sản phẩm cuối vòng đời sẽ được thu gom thông qua các trung tâm dịch vụ hoặc hợp tác xã tái chế của chúng tôi, chất thải điện tử thu gom được tái chế bằng phương pháp thân thiện với môi trường và được tái sử dụng làm tài nguyên hữu ích. Từ năm 2009 đến 2018, tổng cộng 3,55 triệu tấn chất thải đã được chúng tôi thu gom và xử lý.

Hình ảnh chương trình Re + của Samsung Electronics. Re + là chương trình tối ưu nguồn tài nguyên tiêu biểu nhất của Samsung Electronics.
 • Danh sách các tổ chức thu gom và tái chế theo quốc gia 89 KB DOWNLOAD NGAY!
 • Danh sách các tổ chức đóng gói và tái chế pin ở các nước châu Âu 162 KB DOWNLOAD NGAY!

Một khi tài nguyên được sử dụng, tài nguyên đó được phục hồi, tái chế và tái sử dụng.

Samsung Electronics đang rời xa cấu trúc tiêu thụ tài nguyên trước đây. Cụ thể, các tài nguyên được bỏ đi sau một lần sử dụng và theo đuổi các hoạt động khác nhau sẽ được cân nhắc tái chế trong vòng kín bao gồm phục hồi, tái chế và sau đó sử dụng lại các tài nguyên đã sử dụng. Là một phần trong nỗ lực thiết lập cấu trúc xã hội tái chế tài nguyên, trước tiên chúng tôi phân tích thành phần của các sản phẩm và xem xét từ các góc độ khác nhau về tác động của mỗi chất đối với an toàn chuỗi cung ứng, môi trường, xã hội và nền kinh tế.

This image shows the typical composition of mobile phones, which are made of 35.1% plastic, 20.2% aluminium, 10.6% steel, 10.0% copper, 8.6% cobalt and 15.5% other materials.
One of the representative cases of Samsung’s recycling efforts is the Asan Recycling Centre, which is established and operated by Samsung. All major metal and plastic that comes out of the recycling centre are re-used to make electronics. Since it was established in 1998, The Asan Recycling Centre has been recycling waste electronics. In 2017 alone, it has processed 357,000 units of refrigerators, washing machines, air conditioners, and IT devices, separating 25.365 tons of major metals (steel, copper, aluminium, etc.) and plastic to be recycled. The plastic from waste electronics, sorted at the Asan Recycling Centre, are supplied to plastic manufacturers who reformulate them for reuse. Using a jointly-developed technology, Asan Recycling Centre has established a closed-loop recycling system that makes it possible to use the renewed plastic in Samsung products. The 1,500 tons of renewed plastic produced through this closed-loop recycling system in 2017 were used in Samsung refrigerators, air conditioners and washing machines. And when you consider the renewed plastic acquired from other channels, approximately 35,000 tons were used in making appliances, TVs, monitors and mobile phone chargers. Copper is separated from major components (wires, compressors, etc.), recycled and used to make other electronics. Another example is cobalt, which is one of the major resources used in mobile phone batteries. To recycle cobalt, it is extracted from lithium-ion batteries and reused as raw materials for batteries. In addition, we are making various attempts to achieve closed-loop recycling of major metal resources, such as using aluminium recovered from discarded mobile phones into frames of certain TV models in 2017.

Một trong những trường hợp điển hình của những nỗ lực tái chế của Samsung là Trung tâm Tái chế Asan, được thành lập và vận hành bởi Samsung. Tất cả kim loại và nhựa chính xuất phát từ trung tâm tái chế được tái sử dụng để chế tạo các thiết bị điện tử. Kể từ khi được thành lập vào năm 1998, Trung tâm tái chế Asan đã tái chế chất thải điện tử. Chỉ trong năm 2018, công ty đã xử lý 369.000 tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa không khí và thiết bị CNTT, tách 25.207 tấn kim loại chính (thép, đồng, nhôm, vv) và nhựa để tái chế. Nhựa từ các thiết bị điện tử rác thải, được phân loại tại Trung tâm Tái chế Asan, được cung cấp cho các nhà sản xuất nhựa, những người cải cách chúng để tái sử dụng. Sử dụng công nghệ được phát triển chung, Trung tâm tái chế Asan đã thiết lập một hệ thống tái chế kín để có thể sử dụng nhựa mới trong các sản phẩm của Samsung. Nhựa từ các thiết bị điện tử chất thải, được phân loại tại Trung tâm Tái chế Asan, được cung cấp cho các nhà sản xuất nhựa, những người thay đổi công thức của chúng để tái sử dụng. Sử dụng công nghệ được phát triển chung, Trung tâm tái chế Asan đã thiết lập một hệ thống tái chế kín để có thể sử dụng nhựa mới trong các sản phẩm của Samsung. 2.743 tấn nhựa mới được sản xuất thông qua hệ thống tái chế kín trong năm 2018 được sử dụng trong tủ lạnh Samsung, máy điều hòa không khí và máy giặt. Và khi bạn xem xét nhựa mới mua lại từ các kênh khác, khoảng 39.000 tấn được sử dụng để chế tạo đồ gia dụng, TV, màn hình và bộ sạc điện thoại di động. Đồng được tách ra từ các thành phần chính (dây, máy nén, vv), tái chế và được sử dụng để sản xuất các thiết bị điện tử khác. Một ví dụ khác là coban, là một trong những tài nguyên chính được sử dụng trong pin điện thoại di động.

Quá trình tái chế chất thải nhựa khép kín tại Trung tâm Tái Chế Asan

Chúng tôi chuyển đổi chất thải sản xuất thành tài nguyên

Lượng chất thải được sản xuất từ quá trình phát triển sản phẩm thông qua quá trình sản xuất là đáng kể. Đối với các thiết bị điện tử phức tạp nhiều thành phần, bao bì bị vứt đi cho mỗi bộ phận thậm chí cũng tăng lên. Bên cạnh đó vào cuối một dự án, nhiều sản phẩm thí điểm bị lãng phí, được sử dụng để tinh chỉnh lại một sản phẩm. Nếu tất cả đều bị thiêu hủy hoặc chôn vùi, môi trường sẽ dễ ô nhiễm và tài nguyên sẽ cạn kiệt. Bằng cách xử lý chất thải thông qua một công ty tái chế có trách nhiệm, Samsung đang tăng khả năng thu hồi các vật liệu có thể tái chế và đã đạt được mục tiêu tái chế chất thải tổng thể là 95% trong năm 2016, sớm hơn bốn năm so với kế hoạch.

Quá trình tái chế vòng nhựa thải tại Trung tâm tái chế Asan.

Thay Thế Các Vật Liệu Bao Bì Nhựa Sử Dụng Một Lần Bằng Các Vật Liệu Thân Thiện Môi Trường

Gần đây, ô nhiễm biển liên quan đến nhựa, vi nhựa và các vấn đề liên quan đến nhựa khác đã trở thành một chủ đề tranh luận sôi nổi trên toàn cầu. Cùng chung hành động, Samsung Electronics đã thiết lập chính sách bao bì có tính thân thiện với môi trường và thay thế các vật liệu nhựa sử dụng một lần được sử dụng trong bao bì sản phẩm của chúng tôi bằng giấy, nhựa sinh học hoặc các vật liệu môi trường khác. Nhựa sinh học là một loại nhựa thân thiện với môi trường với hàm lượng nhiên liệu hóa thạch thấp hơn được kích hoạt thông qua việc sử dụng tinh bột, mía và các vật liệu sinh học khác. Ngoài ra, chúng tôi dự định chỉ sử dụng giấy có được chứng nhận rừng bền vững trong các kiện hàng và hướng dẫn sử dụng của tất cả các sản phẩm của chúng tôi vào năm 2020.

Ứng Dụng Vật Liệu Bao Bì Thân Thiện Môi Trường
Hình ảnh vật liệu bao bì hiện tại của điện thoại thông minh và vật liệu bao bì của Galaxy S10
Vật liệu bao bì hiện tại của điện thoại thông minh - Nhựa: Sạc, Tai nghe, Nút tai nghe, Cáp Vật liệu bao bì của Galaxy S10 - Giấy: Tai nghe, Nút tai nghe, Cáp - Không có vật liệu bao bì: Bộ sạc

Kéo dài tuổi thọ sản phẩm

Kéo dài tuổi thọ sản phẩm thông qua dịch vụ khách hàng và cải thiện độ bền.

Samsung Electronics cố gắng cải thiện độ bền của sản phẩm bằng cách tiến hành các thử nghiệm khác nhau như độ bền, rơi vỡ và tuổi thọ trong giai đoạn phát triển sản phẩm để khách hàng của chúng tôi có thể được hưởng hiệu suất nhất quán lâu hơn. Vượt lên trên cả việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra ngưỡng như kiểm tra rơi vỡ miễn phí theo các góc độ và vật liệu sàn khác nhau, và thử nghiệm chịu nước trong các điều kiện khác nhau.

Hình ảnh thử nghiệm độ bền của điện thoại di động
“Galaxy Upcycling”
- Hoàn Thành Trách Nhiệm Xã Hội Thông Qua Những Chiếc Điện Thoại Bỏ Đi

Kể từ năm 2016, Samsung Electronics đã liên tục theo đuổi Dự án tái chế sản phẩm cũ Galaxy Upcycling, biến điện thoại thông minh Galaxy cũ không còn được sử dụng thành các thiết bị IoT mới như chuông cửa hay máy cho thú cưng ăn - chúng tôi đã có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng đồng thời bảo vệ môi trường cách hiệu quả.
Năm 2018, chúng tôi đã thực hiện dự án phát triển kính soi đáy mắt giá rẻ bằng cách sử dụng công nghệ tái chế sản phẩm cũ Galaxy Upcycling như công nghệ thích hợp của chúng tôi. Hợp tác với Dự án BOM của Đại học Yonsei Health Syste, được Samsung Electronics hỗ trợ thông qua Chương trình Giải Pháp Cho Ngày Mai (Tomorrow Solution Program), chúng tôi đã phát triển kính soi đáy mắt có thể được sử dụng ở các nước đang phát triển nơi mọi người không thể điều trị y tế phù hợp do khó khăn trong việc phân phối các thiết bị chẩn đoán đắt tiền. Do đó, nhiều cư dân ở các nước đang phát triển dự kiến sẽ thoát khỏi nguy cơ mù lòa. Hơn nữa, chúng tôi có kế hoạch mở rộng việc sử dụng công nghệ cho các thiết bị chẩn đoán cổ tử cung, trong số những thiết bị khác, để đóng góp hơn nữa vào việc cải thiện sức khỏe ở các nước đang phát triển.
Chương trình tái chế sản phẩm cũ “Galaxy Upcycling Program” có kế hoạch đề xuất các khái niệm khác nhau vượt ra khỏi lĩnh vực y tế, giúp các tổ chức hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau giảm lãng phí tài nguyên trong quá trình thực hiện phát triển bền vững trong một môi trường hạn chế về tài nguyên.

Hình ảnh hoàn thành trách nhiệm xã hội thông qua điện thoại di động bỏ đi

Bảo Tồn, Tái Sử Dụng và Tái Chế Các Nguồn Nước Có Giá Trị

Để đối phó với cuộc khủng hoảng tài nguyên nước toàn cầu ngày càng nghiêm trọng và là một phần trong nỗ lực bảo vệ môi trường của chúng tôi, Samsung Electronics đã thiết lập Chiến lược 3R (Reduce -Giảm thiểu, Reuse -Tái sử dụng, Recycle -Tái chế) đối với tài nguyên nước. Chúng tôi ngăn chặn sự lãng phí tài nguyên nước bằng cách thay thế van cũ để ngăn chặn rò rỉ và bằng cách phát triển các đơn vị điều khiển phức tạp sao cho chỉ số lượng nước cần thiết được sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi cải cách các quy trình của mình để nước có thể được tái sử dụng và giảm việc tiêu thụ nước. Trước đây, nước được sử dụng trong quy trình không thể tái sử dụng trong một quy trình khác vì mỗi quy trình yêu cầu các tiêu chuẩn nước khác nhau. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện tiêu chuẩn hóa, chúng ta có thể tái sử dụng nước trong nhiều quy trình. Nhờ những nỗ lực đó, chúng tôi đã có thể tái sử dụng 60.609 tấn nước trong năm 2018, cao hơn 8% so với năm trước, và nước tái sử dụng chiếm 45,1% tổng lượng nước sử dụng. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm nhiều cách khác nhau để giảm mức tiêu thụ nước dựa trên cường độ (tấn/100 triệu KRW) xuống còn 50 vào năm 2020.

Mô hình này cho thấy các chính sách nguồn nước. Phía trên là triết lý cơ bản và các hướng dẫn hành động giảm. Triết lý cơ bản là Samsung Electronics thừa nhận rằng tài nguyên nước rất quan trọng để duy trì một xã hội bền vững và kinh doanh, điều này góp phần hoàn thành trách nhiệm xã hội của chúng ta như một công ty toàn cầu để bảo vệ các nguồn lực đó. Hướng dẫn hành động là 1) Phấn đấu giảm thiểu rủi ro tài nguyên nước trong quản lý kinh doanh, 2) công nhận tầm quan trọng của nguồn nước như là một phần của văn hóa doanh nghiệp, 3) tích cực hợp tác trong việc tuân thủ các chính sách về nguồn nước công cộng và 4) và các hoạt động.
Công Trường Có Tính Thân Thiện Với Môi Trường của chúng tôi tồn tại song hành cùng thiên nhiên
Hình ảnh nên trang Công Trường Có Tính Thân Thiện Với Môi Trường