Xây dựng một thế giới tốt hơn bằng cách chia sẻ các giá trị và hợp tác trên cơ sở niềm tin. Để có được sức mạnh tổng hợp, Samsung Electronics áp dụng chương trình Quản lý Xanh với các nhà cung cấp – các đối tác chiến lược. Chúng tôi hỗ trợ ngân sách và nguồn nhân lực cần thiết cho các nhà cung cấp để theo đuổi những tiêu chuẩn quốc tế về Quản Lý Xanh, tổ chức giáo dục giúp nhân viên nhận ra tầm quan trọng của các vấn đề môi trường.

Chiến Lược Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Bền Vững

Samsung Electronics sở hữu một chuỗi cung ứng khổng lồ bao gồm 2.500 nhà cung cấp trên toàn thế giới, đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất. Tất cả các nhà cung cấp đều tham gia vào Quản lý Xanh sẽ lan tỏa một tác động vô cùng to lớn, vì vậy chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật, kinh tế, chỉ định các chuyên gia tư vấn cho họ, khuyến khích họ tích cực chuyển sang Quản lý Xanh và xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững.

Chiến Lược Quản Lý Nhà Cung Cấp/ Hỗ Trợ Và Xung Đột Khoáng Sản
Hình nền trắng về Quản lý Bền vững - Chuỗi cung ứng
Chúng Tôi Cở Mở Giao Tiếp Và Truyền Thông Minh Bạch
Một hình nền của trang Chuỗi Cung ứng