Các Sự Thật Và Số Liệu

Thống Kê Chính, Dữ Liệu Và Hơn Thế Nữa

Chúng tôi tự hào về những thành tựu đã đạt được trong việc thúc đẩy quản lý bền vững tại Samsung Electronics.

 
Product innovation information
Đổi mới sản phẩm 2015 2016 2017
Phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường1) (%) 74 86 94
Ước tính giảm phát thải GHG
trong sản phẩm2)sử dụng phase3)(triệu tCO2e)
156 188 217
Ước tính giảm4)
trong tiêu thụ năng lượng cho các sản phẩm2) (%)
47 49 36
Hồi phục tích lũy các sản phẩm cuối cùng của cuộc đời3)
(10000 tấn)
226 271 312
Tái chế các sản phẩm5) (Tấn) 73677 828676) 92195
Chuyển đổi thành tài nguyên5)(Tấn) 79579
 • 1) Các dự án phát triển sản phẩm được xếp hạng Sản phẩm Sinh thái Tốt hoặc cao hơn
 • 2) Phạm vi thu thập dữ liệu: 8 loại sản phẩm chính (điện thoại di động, máy tính xách tay, ti vi, màn hình, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa không khí và máy in)
 • 3) Tích lũy từ năm 2009
 • 4) Tiêu thụ năng lượng trung bình hàng năm so với mức tiêu thụ năng lượng trung bình hàng năm trong năm 2008
 • 5) Phạm vi thu thập dữ liệu: Hàn Quốc
Eco-friendly and safe workplace information
Nơi làm việc thân thiện với môi trường và an toàn 2015 2016 2017
Môi trường và an toàn đầu tư1)
(100 triệu KRW)
6590 9334 9513
Khí thải GHG được tạo ra tại nơi làm việc2)
(1.000 tấn CO2e)
10192 11600 13585
Tiêu thụ năng lượng tại nơi làm việc3) (GWh) 19478 21073 23419
Tiêu thụ nước (1000 tấn) 92414 104253 120619
Tỷ lệ sử dụng lại nước (%) 50 46.6 46.6
Tỷ lệ thu hồi nước cực kỳ tinh khiết (%) 42.5 41.1 36.7
Khí thải (Tấn) 937341 1078309 1146812
Chuyển đổi chất thải thành tài nguyên (%) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (1000 ton) 588 577 696
Biểu đồ này là phát thải GHG được tạo ra tại nơi làm việc

Phát thải GHG phát sinh tại nơi làm việc

 • 2014 :Scope1 2620000tCO2e, Scope2 6670000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2445000tCO2e, Scope2 7747000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2554000tCO2e, Scope2 9046000tCO2e
 • 1) Căn cứ vào các tiêu chí tính toán được áp dụng bởi đất nước của các công trình tương ứng
 • 2) Báo cáo bổ sung bằng cách thu thập dữ liệu từ năm 2014 và 2015
 • 3) Trên cơ sở các công trình toàn cầu, số liệu năm 2014 và 2015 đã được sửa đổi do thay đổi đơn vị báo cáo từ TJ sang GWh
 • 4) Tổng tiêu thụ ÷ tổng doanh thu toàn cầu, ngoại trừ doanh thu của bộ phận kinh doanh hiển thị

Báo cáo Hiệu quả Môi trường

347.4KB TẢI PDF