Báo cáo & Chính sách

Công Khai Thông Điệp Rõ Ràng

Samsung báo cáo hoạt động bền vững hàng năm và thông báo chính sách liên quan, thể hiện trách nhiệm quản lý hiệu quả với môi trường, xã hội và các đối tác.

Hình ảnh đại diện của báo cáo và chính sách về tính bền vững

Phương Pháp Tiếp Cận Giá Trị Bền Vững

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3> <dl> <li>NGO : Xây dựng quan hệ đối tác thành công.</li> <li>Nhân viên : Nâng cao giá trị bằng Giáo dục và Đổi mới.</li> <li>Khách hàng : Phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.</li> <li>Chính phủ : Tối đa hoá giá trị doanh nghiệp với các hoạt động kinh tế cơ bản.</li> <li>Cổ đông : Công bằng và tuân thủ.</li> <li>Đối tác kinh doanh : Cải thiện năng lực cạnh tranh thông qua hợp tác đôi bên cùng có lợi.</li> <li>Cộng đồng địa phương : Hiệu quả xã hội đóng góp để quản lý danh tiếng và sự liên tục kinh doanh.</li> <li>Xã hội toàn cầu :Tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu (như thay đổi khí hậu) </li> </dl>

Xã Hội Toàn Cầu

Tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu (như biến đổi khí hậu).

Cộng Đồng Địa Phương

Tích cực đóng góp cho xã hội, quản lý hình ảnh thương hiệu và hoạt động kinh doanh liên tục.

Đối Tác Kinh Doanh

Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Cổ Đông

Công bằng và tuân thủ ý kiến

Chính Phủ

Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp với các hoạt động kinh tế cơ bản.

Khách Hàng

Phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Nhân Viên

Nâng cao giá trị qua giáo dục và đổi mới.

Tổ Chức Phi Chính Phủ

Xây dựng quan hệ hợp tác thành công.

Báo Cáo Phát Triển Bền Vững

Samsung luôn xác định rõ trách nhiệm về kinh tế, môi trường và xã hội là yếu tố chính trong chuỗi hoạt động quản lý bền vững, đồng thời cam kết mở rộng
hợp tác, xây dựng mối quan hệ tích cực và tăng cường giá trị cho tất cả các bên.

 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2020 16.4 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2019 20.9 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2018 31.9 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2017 21.7 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2016 33.1 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2015 33.4 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2014 10.3 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2013 14.7 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2012 24 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2011 11.7 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2010 11 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2009 2.5 MB TẢI PDF
 • Báo Cáo Bền Vững Năm 2008 6.7 MB TẢI PDF
Xem thêm Đóng

Quy Tắc Đạo Đức Kinh Doanh

Dựa theo những yêu cầu từ các tổ chức và chính phủ hợp tác, Samsung Electronics đã cập nhật và sửa đổi “Quy Tắc Đạo Đức và Ứng Xử Trong Kinh Doanh Toàn Cầu” trở thành “Quy Tắc Đạo Đức Kinh Doanh”, là kim chỉ nam cho phương pháp tiếp cận hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và minh bạch với những đường hướng quản lý bền vững cụ thể.

 • Bộ Hướng Dẫn Đạo Đức Kinh Doanh Năm 2016 180 KB TẢI PDF

Quy Tắc Ứng Xử Của Nhà Cung Cấp

Samsung luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác với tổ chức phi chính phủ, chính phủ và cộng đồng địa phương để liên tục cập nhật các hướng dẫn đảm bảo thống nhất với luật lao động địa phương và Quy tắc đạo đức kinh doanh của Samsung.

 • Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp 329.9 KB TẢI PDF
 • Bộ hướng dẫn Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp 2.6 MB TẢI PDF

Báo Cáo Trách Nhiệm Về Khai Thác Khoáng Sản Của Samsung Electronics

Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến việc khai thác khoáng sản tại các khu vực xung đột, có tính rủi ro cao. Điều này đòi hỏi các bên liên quan phải đảm bảo tìm ra "Nguồn cung ứng có trách nhiệm" với các công ty.
Trong số các sản phẩm của Samsung, chúng tôi sử dụng hàng loạt các khoáng chất, bao gồm tantalum, thiếc, vonfram, vàng và coban, để đảm bảo các đặc tính của thiết bị điện tử.
Do đó, thông qua báo cáo này, chúng tôi muốn công bố rộng rãi với cộng đồng những nỗ lực trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến xã hội và môi trường, chẳng hạn như vi phạm nhân quyền hay làm suy thoái môi trường trong quá trình khai thác.

 • Báo Cáo Trách Nhiệm Về Khai Thác Khoáng Sản Của Samsung Electronics 1.2MB TẢI PDF