Sử dụng lao động có trách nhiệm

Xây Dựng & Phát Triển Chuỗi Cung Ứng Bền Vững

Thực hiện trách nhiệm đạo đức và xã hội với tư cách của doanh nghiệp toàn cầu
như cam kết và kỳ vọng từ đối tác và cộng đồng quốc tế.

Những đứa trẻ thổi bong bóng và cười.

Chính Sách Cấm
Lao Động Trẻ Em

Samsung phối hợp với Trung tâm Quyền trẻ em và Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (Centre for Child-Rights and Corporate Social Responsibility, CCR CSR) cho ra đời chính sách Cấm Sử Dụng Lao Động Trẻ Em dưới mọi hình thức, thực hiện các biện pháp xử lý cứng rắn khi phát hiện trường hợp vi phạm, áp dụng trên toàn bộ doanh nghiệp và các địa điểm làm việc của Samsung.

Samsung và các đối tác liên quan tuân thủ và ủng hộ chính sách cấm sử dụng lao động trẻ em mà luật pháp quốc tế và các quy định hiện hành từng quốc gia đặt ra.

Hai cậu bé đang chơi với những khối hình.

Kiểm Toán Viên Chuẩn RBA

Là thành viên của Liên Minh các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Có Trách Nhiệm (Responsible Business Alliance, RBA), Samsung tuân thủ và ứng dụng Bộ quy tắc Ứng xử RBA được quốc tế công nhận nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, môi trường và đạo đức kinh doanh, trên toàn công ty và các nhà cung cấp.

Nhằm nâng cao chuyên môn, các kiểm toán viên nội bộ tại Samsung sẽ phải tham gia vào khoá huấn luyện liên quan đến tiêu chuẩn RBA về lao động và đạo đức doanh nghiệp. Các kiểm toán viên được cấp bằng sau khoá huấn luyện sẽ thực hiện công tác kiểm định dựa trên tiêu chuẩn RBA đã được đào tạo.

Mọi người đang nghe một diễn giả.