Chuỗi cung ứng

Trách Nhiệm Quản Lý
Chuỗi Cung Ứng

Samsung Electronics luôn tìm kiếm và kết nối với các doanh nghiệp cung ứng có tiềm năng lớn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, đảm bảo lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.

 

Với triết lý về sự công bằng, cởi mở và hợp tác cùng có lợi, Samsung xây dựng chuỗi cung ứng với hơn 2,500 đơn vị cung cấp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, thông qua “Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp Samsung”, chúng tôi đảm bảo sự thống nhất trong việc hoạt động kinh doanh từ các nhà cung cấp, đảm bảo sự tôn trọng pháp luật tại các quốc gia và các quy định quốc tế chung. Samsung không ngừng hỗ trợ các nhà cung cấp của mình để xây dựng nên mội lợi thế cạnh mạnh mẽ, cùng đồng hành và phát triển.

Chiến Lược Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

 •  

  Kinh Tế

  Samsung đảm bảo cạnh tranh toàn diện về chi phí, giao hàng, chất lượng, công nghệ và nguồn nhân lực để tối đa hoá sức mạnh cho các nhà cung cấp, tạo ra hệ sinh thái phát triển bền vững.

 •  

  Xã Hội

  Samsung yêu cầu tuân thủ các vấn đề liên quan đến nhân quyền, môi trường làm việc, đạo đức và các khoáng chất xung đột nhằm xây dựng một hệ thống quản lý minh bạch, cởi mở, có sự tham gia của tất cả các bên trong chuỗi cung ứng.

 •  

  Môi Trường

  Samsung chỉ hợp tác với các nhà cung ứng đạt tiêu chuẩn Eco Partner để kiểm soát các yếu tố gây nguy hại đến môi trường có thể có trong thành phần, nguyên liệu thô và quy trình sản xuất của các nhà cung cấp.

Biểu đồ thể hiện giá trị được tạo ra thông qua quản lý bền vững
<h3> Creating value through Sustainable management info-graph</h3> <ul> <li>List 1) Cạnh tranh Giá (Kinh Tế)</li> <li>List 2) Chuyển Giao Đúng Hạn (Kinh Tế)</li> <li>List 3) Cạnh Tranh Nhà Cung Cấp (Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường)</li> <li>List 4) Ứng Phó Rủi Ro (Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường)</li> <li>List 5) Năng Lực Nguồn Nhân Lực (Kinh Tế)</li> </ul>
Hình ảnh mô tả chiến lược quản lý chuỗi cung ứng và hình ảnh đồ hoạ giải thích năm tiêu chí trong chuỗi cung ứng bền vững

Hoạt Động Nhà Cung Cấp

Samsung xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp hàng đầu dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Với việc áp dụng một quy trình đăng ký nhà cung cấp mới công bằng, minh bạch và tiến hành các đánh giá hàng năm để hỗ trợ các nhà cung cấp hiện tại, chúng tôi củng cố lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng và giảm thiểu các rủi ro liên quan.

Tiêu Chí Đánh Giá Của Chương Trình Đăng Ký Nhà Cung Cấp Mới

 
Môi Trường và An Toàn
Nhà cung cấp đáp ứng bộ tiêu chí đặt ra bao gồm an toàn lao động, thiết bị phòng cháy, sức khoẻ nghề nghiệp, các chất nguy hại và cơ sở vật chất môi trường,…
 
Quyền Con Người
Thực hiện kiểm toán bắt buộc tại bao gồm công việc tình nguyện, tuân thủ các quy định giờ làm việc và nghiêm cấm sự kỳ thị. Ba mục tiêu bắt buộc tuân thủ: cấm sử dụng lao động trẻ em, bảo đảm mức lương tối thiểu và nghiêm cấm các hành vi vô nhân đạo.
 
Đối Tác Môi Trường
Kiểm tra các chính sách bảo vệ môi trường khi sản xuất sản phẩm, các hoạt động giáo dục & đào tạo, cách sử dụng các chất hoá học độc hại đúng chuẩn. Samsung chỉ hợp tác với các nhà cung cấp được chứng nhận Eco-Partner.

Quy Trình Đánh Giá Toàn Diện

Hình ảnh quá trình đánh giá toàn diện (đánh giá quanh năm, tự cải tiến, đánh giá, theo dõi quản lý) của hình ảnh đồ hoạ về chuỗi cung ứng.

Chương Trình Hợp Tác Đối Tác

Với triết lý "Lợi thế cạnh tranh tại Samsung Electronics đến từ năng lực của các nhà cung cấp”, Samsung Việt Nam phối hợp với các bộ, ban ngành tổ chức chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực Cải tiến sản xuất và Nâng cao chất lượng. Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo 200 chuyên gia tư vấn người Việt có đủ năng lực để tư vấn và đào tạo lại cho các doanh nghiệp cung ứng, từ đó giúp các doanh nghiệp này nâng cao năng lực cạnh tranh để nắm bắt được cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu

Môi Trường Làm Việc Nhà Cung Cấp

Samsung hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý nguồn nhân lực trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đảm bảo tuân thủ các quy định về nhân quyền quốc tế, an toàn cho môi trường làm việc, cùng nhau xây dựng nên một hệ sinh thái chuỗi cung ứng vững chắc trong toàn bộ hệ thống.

Môi Trường Làm Việc Nhà Cung Cấp
<h3>Suuplier Work Environment</h3> <dl> <li>Tự Đánh Giá</li> <li>Tất cả các nhà cung ứng cấp 1 tiến hành việc tự đánh giá hằng năm </li> </dl> <dl> <li>Kiểm Toán Tại Chỗ</li> <li>Dựa vào số lượng giao dịch và các kết quả từ việc tự đánh giá, một số đơn vị cung ứng sẽ được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán tại chỗ</li> <li>Các kiểm toán trong năm và dịp kiểm toán đặc biệt dành cho nhân viên tập sự và sinh viên thực tập sẽ được thực hiện trong các kỳ nghỉ</li> </dl> <dl> <li>Kiểm Toán Bên Thứ Ba</li> <li>Kiểm toán viên có chứng nhận EICC sẽ thực hiệnviệc kiểm toán trên các nhà cung cấp được lựa chọn ngẫu nhiên</li> <li>Các nhiệm vụ cải thiện được xác định là kết quả của kết quả kiểm toán được thực hiện trong vòng ba tháng</li> </dl>

Quản Lý Xung Đột Khoáng Sản

Samsung nghiêm cấm việc sử dụng các khoáng chất không được phép khai thác tại Cộng hoà Dân chủ Congo và bất kỳ khoáng chất nào trong 9 loại khoáng chất xung đột liền kề (tantali, thiếc, vonfram và vàng). Đồng thời, chúng tôi tiến hành giám sát, điều tra hoạt động sản xuất và liên tục cập nhật các loại khoáng chất xung đột đến các nhà cung cấp, đảm bảo không có bất kỳ chất liệu nào chứa khoáng chất xung đột được sử dụng trong các sản phẩm của Samsung.