Triết lý kinh doanh

Cam Kết Từ Samsung

Lời cam kết trách nhiệm từ một tập đoàn toàn cầu.

 

Samsung cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của từng quốc gia. Đồng thời, áp dụng bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực như một công cụ giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng, phương tiện hữu hiệu kết nối và xây dựng lòng tin giữa các bên: khách hàng, cổ đông, nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương... Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp có nền tảng đạo đức kinh doanh vững mạnh nhất, Samsung không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên dựa trên triết lý đang theo đuổi, vận hành một hệ thống giám sát và quản lý doanh nghiệp chặt chẽ, dựa trên tính công bằng và minh bạch.

Năm Nguyên Tắc Kinh Doanh Của Samsung

Samsung chính thức đưa ra "Năm Nguyên Tắc Kinh Doanh" như cam kết gắn kết trách nhiệm cộng đồng song song với hoạt động kinh doanh. Đây được xem là bộ quy tắc ứng xử toàn cầu, liên quan đến các tiêu chuẩn pháp lý, đạo đức và trách nhiệm đối với xã hội.

1Tuân Thủ Pháp Luật và Các Chuẩn Mực Đạo Đức

 • Tôn trọng cá nhân

  Tôn trọng quyền con người, lên án và ngăn cấm mọi hình thức liên quan đến lao động cưỡng bức, bóc lột tiền lương và bóc lột sức lao động trẻ em. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt chủng tộc, quốc tịch, giới tính, tôn giáo... dưới mọi hình thức.

 • Cạnh tranh công bằng và lành mạnh

  Tuân thủ luật pháp của mọi quốc gia và lãnh thổ, tôn trọng thị trường và cạnh tranh lành mạnh. Lên án và bài trừ các lợi nhuận bất chính từ các hoạt động phi đạo đức kinh doanh như hành vi cho, nhận hối lộ và thiên vị các cá nhân, tổ chức.

 • Tài chính minh bạch

  Sử dụng chuẩn mực kế toán quốc tế và quy pháp kế toán của từng quốc gia. Thể theo quy định của pháp luật, minh bạch thông tin về công ty và các khía cạnh khác đến quản lý, như các thay đổi về tài chính.

 • Duy trì sự trung lập

  Tôn trọng quyền chính trị và các quyết định chính trị của từng cá nhân. Không tổ chức hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến chính trị trong môi trường công ty và không sử dụng quỹ công ty, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất… cho các mục đích chính trị.

2Duy Trì Văn Hoá Công Ty Lành Mạnh

 • Tách biệt cuộc sống cá nhân và hoạt động kinh doanh

  Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa công ty và cá nhân, lợi ích hợp pháp của công ty được ưu tiên. Không cho phép việc sử dụng chức vụ và tài sản của công ty cho mục đích cá nhân, không tham gia vào các hoạt động trái phép, không giao dịch chứng khoán như mua và bán cổ phiếu sử dụng các thông tin nội bộ của công ty.

 • Bảo vệ và tôn trọng quyền sở hữu

  Các sở hữu trí tuệ và các thông tin mật sẽ không được phép mang ra khỏi công ty nếu chưa được cho phép và đồng ý. Chúng tôi tôn trọng sự sở hữu trí tuệ và không thoả hiệp với bất kỳ hành động nào liên quan đến sử dụng, tái sản xuất, phân phối hoặc thay đổi bất hợp pháp.

 • Môi trường làm việc công bằng

  Nghiêm cấm các hành động nào ảnh hưởng đến mối quan hệ lành mạnh trong môi trường làm việc như quấy rối tình dục, bạo lực hoặc giao dịch tiền tệ. Bài trừ hiện tượng phe phái, kết nhóm làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung.

3Tôn Trọng Khách Hàng, Cổ Đông và Đội Ngũ Nhân Viên

 • Tập trung vào sự hài lòng của khách hàng

  Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thoả mãn nhu cầu và kỳ vọng khách hàng luôn là một trong những điều quan trọng nhất tại Samsung. Lắng nghe, trân trọng và chấp nhận thay đổi để mang đến một sự hợp tác bền vững.

 • Gia tăng giá trị cổ đông

  Mang lại các giá trị lâu dài hơn cho cổ đông qua các chiến lược đầu tư hợp lý và cải thiện hoạt động kinh doanh, mang lại lợi nhuận ổn định và nâng cao giá trị thị trường cho công ty. Tôn trọng quyền cổ đông, luôn lắng nghe, xem xét và ứng dụng các yêu cầu và ý tưởng hợp lý cho hoạt động kinh doanh.

 • Cải thiện chất lượng cuộc sống nhân viên

  Mang lại các cơ hội bình đẳng cho nhân viên, quan tâm và đối xử công bằng theo khả năng của từng cá nhân. Tạo điều kiện cho mọi nhân viên được làm việc độc lập và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.

4Bảo Vệ Môi Trường Và An Toàn Lao Động

 • Hệ thống quản lý thân thiện môi trường

  Tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường và nỗ lực thực hiện các hành động cần thiết, như tận dụng nguồn tài nguyên tái chế, trong quy trình hoạt động tại Samsung như phát triển, sản xuất hoặc bán hàng.

 • Sức khoẻ con người và an toàn lao động

  Tuân thủ chặt chẽ các quy định liên quan đến an toàn lao động. Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho đội ngũ nhân viên và đối tác của Samsung.

5Trách Nhiệm Với Xã Hội

 • Trách nhiệm công dân doanh nghiệp

  Tuân thủ các quy định với tư cách là một công dân doanh nghiệp đang hoạt động trong cộng đồng. Không ngừng cải thiện để tạo ra việc làm an toàn. Thấu hiểu quyền và nghĩa vụ đóng thuế.

 • Cùng cộng tác và phát triển

  Mang lại các cơ hội bình đẳng cho nhân viên, quan tâm và đối xử công bằng theo khả năng của từng cá nhân. Tạo điều kiện cho mọi nhân viên được làm việc độc lập và phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình.

 • Tôn trọng văn hoá và các giá trị xã hội

  Tôn trọng nét văn hoá của từng quốc gia, lãnh thổ, vùng miền. Xây dựng và phát triển cộng đồng thông qua các nghiên cứu, các sự kiện thể thao, văn hoá và chung tay trong các hoạt động cứu trợ thiên tai.