Triết lý kinh doanh

Cam Kết Từ Samsung

Lời cam kết trách nhiệm từ một tập đoàn toàn cầu.

 
 • Triết Lý Kinh Doanh

Samsung cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của từng quốc gia. Đồng thời, áp dụng bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực như một công cụ giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng, phương tiện hữu hiệu kết nối và xây dựng lòng tin giữa các bên: khách hàng, cổ đông, nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương. Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp có nền tảng đạo đức kinh doanh vững mạnh nhất, Samsung không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên dựa trên triết lý đang theo đuổi, vận hành một hệ thống giám sát và quản lý doanh nghiệp chặt chẽ, dựa trên tính công bằng và minh bạch.

Triết Lý Và Mục Tiêu Của Samsung

Samsung đặt ra một hệ thống giá trị chuẩn mực cho con người và sản phẩm công nghệ, góp phần xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn.

1Nền Tảng Quản Lý Cốt Lõi  

 • Dựa trên nguồn lực con người & công nghệ

  Phát triển thông qua các nguyên tắc quản lý doanh nghiệp.
  Phát triển hiệu ứng cộng hưởng trong toàn bộ hệ thống quản lý.

2Mục Tiêu Doanh Nghiệp  

 • Tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

  Mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng.
  Duy trì vị trí số một trong lĩnh vực và ngành công nghiệp.

3Mục Tiêu Xã Hội  

 • Phát triển cộng đồng

  Đóng góp cho nhu cầu chung của cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống.
  Thực hiện sứ mệnh đã cam kết với tư cách là một thành viên trong cộng đồng.