Triết lý kinh doanh

Cam Kết Từ Samsung

Lời cam kết trách nhiệm từ một tập đoàn toàn cầu.

 
  • Triết Lý Kinh Doanh

Samsung cam kết tuân thủ các quy định pháp luật của từng quốc gia. Bên cạnh đó, áp dụng bộ quy tắc ứng xử chuẩn mực như một công cụ giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng, phương tiện hữu hiệu kết nối và xây dựng lòng tin giữa các bên: khách hàng, cổ đông, nhân viên, đối tác kinh doanh và cộng đồng địa phương. Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp có nền tảng đạo đức kinh doanh vững mạnh nhất, Samsung không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên theo triết lý đang theo đuổi, vận hành một hệ thống giám sát và quản lý doanh nghiệp chặt chẽ, dựa trên tính công bằng và minh bạch.

Giá Trị Làm Nên Tinh Thần Samsung

Chúng tôi tin rằng các giá trị cốt lõi và bộ quy tắc ứng xử doanh nghiệp là nền tảng cho mỗi quyết định tạo nên sự thành công.

Samsung tin rằng sống và làm việc với những giá trị mạnh mẽ là nguyên tắc chung của một doanh nghiệp thành công. Đó là lý do tại sao các giá trị cốt lõi, cùng với bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt là nền tảng giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn. Con người, hiệu quả, đổi mới, đạo đức, cùng nhau phát triển là linh hồn của Samsung. Samsung tin rằng sống và làm việc với những giá trị mạnh mẽ là nguyên tắc chung của một doanh nghiệp thành công. Đó là lý do tại sao các giá trị cốt lõi, cùng với bộ quy tắc ứng xử nghiêm ngặt là nền tảng giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn. Con người, hiệu quả, đổi mới, đạo đức, cùng nhau phát triển là linh hồn của Samsung.

Con Người

Con người là nền tảng làm nên sự thành công của doanh nghiệp. Chúng tôi nỗ lực hết mình cho sự phát triển của từng cá nhân, giúp họ phát huy hết khả năng và đạt được những mục tiêu mong muốn.

Chất Lượng

Tại Samsung, mọi hoạt động đều xuất phát từ lòng đam mê và cam kết không ngừng nghỉ đạt chất lượng hoàn hảo trong mọi sản phẩm và dịch vụ.

Thay Đổi

Xác định tầm nhìn cho tương lai, nhận định xu hướng và các nhu cầu thị trường là một trong những yếu tố cần thiết để phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho cuộc sống con người.

Chính Trực

Sự chính trực và đạo đức kinh doanh là nền tảng cho mọi hoạt động tại Samsung. Chúng tôi hướng đến sự công bằng, minh bạch và tôn trọng giữa các bên.

Cùng Phát Triển

Không chỉ là một doanh nghiệp, Samsung cam kết trở thành một công dân có trách nhiệm với xã hội và môi trường tại mọi cộng đồng và quốc gia đang hoạt động.