Tầm nhìn tương lai

Niềm Tin Của Samsung

Những nguyên tắc và nền tảng xây dựng nên tầm nhìn tương lai.

 

Tầm nhìn 2020

"Lan Truyền Cảm Hứng, Kiến Tạo Tương Lai "

Chúng tôi cam kết mang đến những trải nghiệm kỹ thuật số hữu ích cho đời sống con người nhờ vào các sản phẩm công nghệ sáng tạo, có chất lượng tốt nhất.
Với lý tưởng đó, Samsung không ngừng nỗ lực, cống hiến cho sự đổi mới và chia sẻ giá trị đến rộng khắp các đối tác cùng đội ngũ nhân viên của mình. Y tế và điện tử ô tô là hai trong số nhiều lĩnh vực tiếp theo trên hành trình mang đến sự đổi mới của Samsung.
Chúng tôi luôn sẵn sàng và chào đón mọi cơ hội, thử thách trên hành trình thực hiện lý tưởng của mình.

Hình ảnh này là vision2020 info-graphic.
<h3>Tóm lược giải thích về đồ họa thông tin này Tầm nhìn của Samsung Electronics 2020.</h3> <ul> <li>Bây giờ, Bắt đầu mục thông tin hình ảnh thị giác. Vision, Inspire the World, tạo ra tương lai.</li> <li>Sứ mệnh: Tạo cảm hứng cho thế giới bằng công nghệ, sản phẩm và thiết kế sáng tạo của chúng ta, làm phong phú cuộc sống của người dân và đóng góp cho sự thịnh vượng xã hội bằng cách tạo ra một tương lai mới.</li> <li>Mục Nhiệm vụ: Thương hiệu Đáng yêu, Công ty Đổi mới, Công ty ưa thích Định hướng </li> <li>chiến lược Item: Sự sáng tạo, Tàu đối tác, Người vĩ đại.</li> </ul>