Hỗ Trợ Thiết Bị
Di Động Galaxy

Menu 'Hỗ trợ' sẽ được hiển thị. Tại đây sẽ có các tùy chọn 'Đọc màn hình', 'Cải thiện khả năng hiển thị', 'Nâng cao thính giác' và 'Tương tác và thao tác'. Menu 'Hỗ trợ' sẽ được hiển thị. Tại đây sẽ có các tùy chọn 'Đọc màn hình', 'Cải thiện khả năng hiển thị', 'Nâng cao thính giác' và 'Tương tác và thao tác'.

Công Tắc Đa Năng

Công Tắc Đa Năng cho phép bạn chọn những thao tác chạm hoặc cử chỉ nhất định để kiểm soát các hành động cụ thể trên điện thoại của mình. Bạn có thể cài đặt một hoặc nhiều công tắc, trong đó bao gồm thiết bị phần cứng Bluetooth, camera trước hoặc thao tác chạm màn hình. Đồng thời, bạn cũng có thể cài đặt thêm một số mục Công Tắc Đa Năng khác phù hợp với nhu cầu của mình.

* Hình ảnh thiết bị mô phỏng dùng để minh họa.