Accessibility

KHẢ NĂNG TRUY CẬP

Một màn hình máy tính xách tay cho thấy 2 phụ nữ, 1 nam và 1 nam bị khuyết tật cùng nhau mỉm cười, phía trên màn hình biểu tượng mắt, tai, tay và não được hiển thị.

Liên Kết Bỏ Qua

Hướng dẫn sử dụng Liên Kết Bỏ Qua trên website Samsung

Truy cập và sử dụng nhảy liên kết

Hướng dẫn truy cập và sử dụng Liên Kết Bỏ Qua trên điện thoại