Hỗ trợ
thiết bị đeo

Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị menu Hỗ trợ. Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị menu Hỗ trợ.

Đọc màn hình

Phản hồi bằng giọng nói TalkBack

Trình đọc màn hình giúp người dùng khiếm thị hiểu nội dung đang hiển thị thông qua các phản hồi bằng giọng nói.

* Các tính năng của Trợ lý giọng nói sẽ liên tục được cung cấp với Google TalkBack (Áp dụng cho Đồng hồ thông minh có One UI Watch 3.0 trở lên).

Tùy chọn menu Voice Assistant đang Bật. Sử dụng chức năng này để biểu thị "10:08 sáng" qua thư thoại. Tùy chọn menu Voice Assistant đang Bật. Sử dụng chức năng này để biểu thị "10:08 sáng" qua thư thoại.

* Các tính năng của Trợ lý giọng nói sẽ liên tục được cung cấp với Google TalkBack (Áp dụng cho Đồng hồ thông minh có One UI Watch 3.0 trở lên).

Cải thiện khả năng hiển thị

Đảo ngược thang độ xám / màu

Chuyển sang màu đen và trắng hoặc đảo ngược màu màn hình để hiển thị tốt hơn.

Màn hình đồng hồ hiển thị chế độ xem bình thường và áp dụng chế độ xem 'Trắng đen'. Màn hình đồng hồ hiển thị chế độ xem bình thường với tùy chọn menu Màu âm bản và màn hình đồng hồ biểu thị tùy chọn 'Màu âm bản' đang bật. Khi áp dụng chế độ Trắng đen, toàn bộ các màu của màn hình đồng hồ chuyển sang màu đen-trắng, bao gồm cả các biểu tượng. Khi ám dụng Màu âm bản, tất cả văn bản và màu nền bị đảo ngược. Màn hình đồng hồ hiển thị chế độ xem bình thường và áp dụng chế độ xem 'Trắng đen'. Màn hình đồng hồ hiển thị chế độ xem bình thường với tùy chọn menu Màu âm bản và màn hình đồng hồ biểu thị tùy chọn 'Màu âm bản' đang bật. Khi áp dụng chế độ Trắng đen, toàn bộ các màu của màn hình đồng hồ chuyển sang màu đen-trắng, bao gồm cả các biểu tượng. Khi ám dụng Màu âm bản, tất cả văn bản và màu nền bị đảo ngược.

Phóng đại

Nhấn ba lần vào màn hình bằng một ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ nội dung trên màn hình.

Hai thiết bị Galaxy Watch, thiết bị đầu tiên hiển thị mục menu Thu/Phóng, thiết bị thứ hai minh họa chế độ xem thu/phóng. Hai thiết bị Galaxy Watch, thiết bị đầu tiên hiển thị mục menu Thu/Phóng, thiết bị thứ hai minh họa chế độ xem thu/phóng.

Đồng hồ rung

Kiểm tra giờ hiện tại nhờ rung động bằng cách dùng hai ngón tay chạm vào mặt đồng hồ.

Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị tùy chọn menu Đồng hồ rung đã Bật. Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị tùy chọn menu Đồng hồ rung đã Bật.

Cỡ chữ

Thay đổi kích thước của font chữ.

Thay đổi kích thước của font chữ. Thay đổi kích thước của font chữ.

Thêm vào bộ lọc màu

Thêm bộ lọc màu trên toàn màn hình đồng hồ của bạn để văn bản dễ đọc và thoải mái hơn.

Thêm vào bộ lọc màu Thêm vào bộ lọc màu

Nâng cao thính giác

Tắt tất cả âm thanh

Tắt tất cả âm thanh từ thiết bị với chức năng Mute All Sounds.

Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị tùy chọn menu Tắt tất cả âm thanh đã Bật. Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị tùy chọn menu Tắt tất cả âm thanh đã Bật.

Âm thanh Mono

Chuyển tai nghe của bạn từ âm thanh đa âm sang âm thanh đơn âm.
Hãy sử dụng thiết bị này nếu bạn bị khiếm thính hoặc nếu dùng một chiếc tai nghe sẽ thuận tiện hơn.

Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị tùy chọn menu Âm thanh mono đã Bật." Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị tùy chọn menu Âm thanh mono đã Bật."

Cài đặt nâng cao

Các phím tắt trợ năng

Nhấn ba lần bằng hai ngón tay trên màn hình bất kỳ để kích hoạt chức năng trợ năng đã chọn của bạn.

Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị tùy chọn menu Chạm ba lần bằng hai ngón tay đã Bật. Góc xem đằng trước của chiếc Galaxy Watch hiển thị tùy chọn menu Chạm ba lần bằng hai ngón tay đã Bật.

* Hình ảnh thiết bị mô phỏng dùng để minh họa.