WEB ACCESSIBILITY

Khả Năng Truy Cập Web

Một màn hình máy tính xách tay cho thấy 2 phụ nữ, 1 nam và 1 nam bị khuyết tật cùng nhau mỉm cười, phía trên màn hình biểu tượng mắt, tai, tay và não được hiển thị.

Thanh Điều Hướng

Hướng dẫn sử dụng Thanh Điều Hướng trên website Samsung

Cách tìm danh mục con trên Thanh Điều Hướng

Hướng dẫn tìm danh mục con trên Thanh Điều Hướng với điện thoại