Thanh Điều Hướng

Hướng dẫn sử dụng Thanh Điều Hướng trên website Samsung

Cách tìm danh mục con trên Thanh Điều Hướng

BƯỚC 1

Để tìm các danh mục con trên Thanh Điều Hướng, nhấn phím Tab để di chuyển đến mục bạn cần tìm, sau đó, nhấn Enter để mở. Tiếp tục nhấn phím Tab để đi đến các danh mục con khác.

Hình ảnh được phóng to của danh mục Di Động trên GNB của Samsung.com Hình ảnh được phóng to của danh mục Di Động trên GNB của Samsung.com

BƯỚC 2

Để đi đến các nhóm khác nhau trong cùng một danh mục con trên Thanh Điều Hướng, nhấn phím Tab để đi qua tất cả các mục con trong nhóm hiện tại cho đến khi bạn đến mục con cần tìm.
 
Ví dụ: Để đi đến nhóm bạn cần trong danh mục con, nhấn phím Tab để đi qua tất cả các mục con trong nhóm hiện tại. Khi đến mục con cuối cùng trong nhóm, chọn phím Tab để đi đến mục con thuộc nhóm tiếp theo.

Hình ảnh được phóng to của danh mục Samsung Pay trên GNB của Samsung.com Hình ảnh được phóng to của danh mục Samsung Pay trên GNB của Samsung.com

BƯỚC 3

Để quay lại mục con trước đó trên Thanh Điều Hướng, giữ phím Shift và nhấn chọn phím Tab. Ví dụ, để đi đến mục con "Galaxy S" khi đang ở "Galaxy Note", nhấn tổ hợp phím Shift + Tab một lần.

Hình ảnh được phóng to của danh mục Galaxy Note trên GNB của Samsung.com Hình ảnh được phóng to của danh mục Galaxy Note trên GNB của Samsung.com

BƯỚC 4

Để đóng danh mục con đang mở, sử dụng phím Tab để di chuyển đến nút biểu tượng đóng, sau đó nhấn chọn Enter.

Hình ảnh được phóng to của nút Đóng trên GNB của Samsung.com Hình ảnh được phóng to của nút Đóng trên GNB của Samsung.com

Hướng dẫn tìm danh mục con trên Thanh Điều Hướng với điện thoại