Samsung School

Giáo dục

Samsung School

Giải pháp giáo dục toàn diện giúp cải tiến công cụ dạy học của giáo viên, giúp thu hút học sinh học tập.

BẠN CÓ CÂU HỎI?
BẠN CÓ CÂU HỎI?
  • none

TÍNH NĂNG

Giải pháp giáo dục toàn diện giúp cải tiến công cụ dạy học của giáo viên, giúp thu hút học sinh học tập.

Samsung School

KHẢ NĂNG QUẢN LÝ

Cho giáo viên khả năng kiểm soát lớp học số.

Kiểm soát thiết bị của học sinh

Giáo viên kích hoạt ứng dụng và nội dung trong tất cả các thiết bị trong lớp học. Giáo viên kiểm soát được những gì học sinh chia sẻ với nhau, nâng cao hiệu quả quản lý lớp học.

Student Device Control

Theo dõi màn hình

Giáo viên có thể giám sát hoạt động của học sinh trong lớp và hướng dẫn từng em tùy theo mức hiểu bài của từng em bằng công cụ Screen Monitoring. Chức năng này cho phép giáo viên theo dõi tiến trình của học sinh từ xa và cho phép giáo viên biết tình hình của các em và kịp thời hỗ trợ.

Screen Monitoring

Thanh công cụ bài giảng

Không cần chuyển đổi giữa nội dung và Samsung School, thanh công cụ "Lesson Tool Bar" giúp giáo viên tận dụng được nhiều nguồn tài liệu (bao gồm nội dung trên web và các ứng dụng giáo dục) một cách nhanh chóng và đơn giản hơn. Giáo viên có thể viết bất cứ nội dung nào trên màn hình, chia sẻ màn hình cho học sinh, thậm chí cũng có thể kiểm soát và khóa màn hình của học sinh để tăng độ tập trung của các em.

Lesson Toolbar

LÀM VIỆC CỘNG TÁC

Làm việc nhóm

Chức năng Thảo Luận Nhóm (Group Discussion) sử dụng chia sẻ màn hình (Screen Sharing) cho phép tối đa 6 người cùng viết lên một màn hình. Làm việc cộng tác trong thời gian thực trên cùng tài liệu giúp học sinh tham dự vào cuộc thảo luận.

Group Discussion

Tách rời các mảnh nội dung

Cắt ảnh ra thành nhiều phần, cho phép thành viên của mỗi nhóm hoàn thành phần việc của riêng mình. Dùng chức năng Separable Canvas, trưởng nhóm có thể tổng hợp những phân mảnh lại với nhau và nộp kết quả của cả nhóm cho giáo viên.

Separable Canvas

Báo cáo nhóm

Trưởng nhóm phân cho từng thành viên phần báo cáo phải làm bằng biểu mẫu từ máy tính bảng của trưởng nhóm. Trưởng nhóm có thể tập hợp những phần đã hoàn thành thành một báo cáo nhóm tổng hợp để nộp cho giáo viên.

Group Reporting

LÔI CUỐN

Chia sẻ màn hình

Giúp tạo ra tương tác động giữa các thành viên trong lớp học thông qua việc chia sẻ nội dung giữa thiết bị của giáo viên và học sinh thông qua thiết bị sử dụng chức năng chia sẻ màn hình (Screen Sharing). Trên màn hình chung, một học sinh hoặc giáo viên có thể cùng viết lên, việc này giúp khuyến khích học sinh nhiệt tình tham gia đóng góp vào bài học.

Screen Sharing

Hỏi đáp và khảo sát

Giáo viên có thể nhanh chóng đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh, tạo ra tương tác với học sinh, và thúc đẩy sự hứng thú của các em nhờ chức năng Hỏi đáp và Khảo sát. Biểu mẫu Hỏi đáp và Khảo sát dễ sử dụng với nhiều lựa chọn hỗ trợ giáo viên tạo ra tài liệu học tương quan với nhu cầu học hỏi của học sinh.

Quiz & Poll

Tích hợp tính năng viết tay

Khuyến khích sự tham gia của học sinh và tăng cường sự sáng tạo bằng cách khuyến khích học sinh viết, vẽ và tương tác trực tiếp trên tài liệu học bằng S Pen và S Note. Học sinh có thể lưu ghi chú để xem lại sau này; sử dụng thiết bị kỹ thuật số sẽ loại bỏ hoàn toàn việc viết trên giấy.

Integrated handwriting capability