STEP là gì?

Samsung tin rằng việc hợp tác với các đối tác kinh doanh là điều cần thiết để đảm bảo sự tăng trưởng liên tục trong thị trường kinh doanh đầy cạnh tranh. Samsung cam kết sẽ cùng phát triển lâu dài và là đối tác tin cậy, giúp doanh nghiệp của bạn tối ưu hóa năng lực, tìm kiếm cơ hội trong một thị trường đầy biến động và kết nối bạn với những cơ hội mới.
Chương trình Đội ngũ Đối tác Thân thiết của Samsung (Samsung Team of Empowered Partners - STEP) được xây dựng để thúc đẩy sự thành công chung của chúng ta trong thị

trường ngày càng cạnh tranh như hiện nay. Các chuyên gia Samsung có thể chia sẻ với bạn những tư tưởng tiên tiến mới, các kiến thức và chuyên môn kỹ thuật và các chiến lược marketing hiệu quả để tăng cường khả năng kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động và nâng cao lợi nhuận của bạn. Hãy củng cố vị trí của bạn với vai trò là một công ty đầu ngành thông qua STEP!

STEP là gì?

LỢI ÍCH

Dẫn đầu về công nghệ cùng với các dịch vụ sáng tạo và toàn diện, Chương trình STEP thúc đẩy khả năng của bạn trong việc phục vụ khách hàng và trở thành một nhà cung cấp giải pháp thực thụ. Hãy phát triển doanh nghiệp của bạn bằng một loạt các hoạt động hỗ trợ - từ dịch vụ hỗ trợ khách hàng, các nhân viên chuyên trách của Samsung và các chương trình đào tạo kỹ lưỡng. Thông qua chương trình STEP, chúng tôi có thể giúp bạn nâng cao lợi nhuận và củng cố vị trí của mình như một nhà cải cách trong ngành bằng cách cung cấp cho bạn:

 • Tư tưởng đột phá và kiến thức chuyên môn kỹ thuật

  Tư tưởng đột phá và kiến thức chuyên môn kỹ thuật

 • Các chiến lược marketing hiệu quả

  Các chiến lược marketing hiệu quả

 • Thông tin, cách nhìn về cơ hội kinh doanh mới

  Thông tin, cách nhìn về cơ hội kinh doanh mới

 • Các phương pháp để cải thiện hoạt động kinh doanh

  Các phương pháp để cải thiện hoạt động kinh doanh

 • Các cơ hội để cải thiện doanh số bán hàng và kỹ năng tư vấn

  Các cơ hội để cải thiện doanh số bán hàng và kỹ năng tư vấn

 • Hỗ trợ dịch vụ nâng cao để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng

  Hỗ trợ dịch vụ nâng cao để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng

SAMSUNG TEAM OF EMPOWERED PARTNERS

Dẫn đầu về công nghệ cùng với các dịch vụ sáng tạo và toàn diện, Chương trình STEP thúc đẩy khả năng của bạn trong việc phục vụ khách hàng và trở thành một nhà cung cấp giải pháp thực thụ. Hãy phát triển doanh nghiệp của bạn bằng một loạt các hoạt động hỗ trợ - từ dịch vụ hỗ trợ khách hàng, các nhân viên chuyên trách của Samsung và các chương trình đào tạo kỹ lưỡng. Thông qua chương trình STEP, chúng tôi có thể giúp bạn nâng cao lợi nhuận và củng cố vị trí của mình như một nhà cải cách trong ngành bằng cách cung cấp cho bạn:

Đăng ký Trở thành Đối tác