imageDesktopimageMobile
CTA

Hoạt động “Bật lên phong cách cùng Samsung Lifestyle TV"

Thể hiện phong cách cá nhân tại các khu vực trưng bày Samsung Lifestyle TV (The Frame, The Serif, The Sero) để có cơ hội sở hữu nhiều phần quà hấp dẫn!

Ngày
08/05 - 30/06/2020⁠

Giờ
10:00 - 22:00⁠

Số lượng chỗ
0

Chủ nhân
Samsung Lifestyle TV mỗi đợt

Sự kiện nổi bật khác