Quà đặt trước Galaxy S10 | S10+

Số lượng quà có hạn. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến

Áp dụng từ 27/02 - 07/03/2019 | Nhận hàng dự kiến: từ 08/03 - 17/03/2019

Đánh dấu chặng đường 10 năm Galaxy, bên cạnh bộ quà đặt trước 6 triệu, Samsung gửi Bạn thêm Quà Tri Ân Bí Mật khi đặt trước Galaxy S10|S10+ qua Cửa hàng trực tuyến Samsung

Đặt Trước Siêu phẩm Galaxy S10|S10+ dành cho bạn tại đây

Thông tin giao hàng: điền địa chỉ email đã đăng ký sự kiện UNPACKED

Nhận Quà Tri Ân Bí Mật qua email

1. Đối tượng nhận ưu đãi: Là khách hàng hoàn tất đặt trước Galaxy S10|S10+ trên Cửa hàng trực tuyến Samsung trong thời gian từ 27/02 đến 07/03/2019 và đồng thời đã từng đăng ký để cập nhật sớm sự kiện UNPACKED trên trang https://www.samsung.com/vn/unpacked

2. Thông tin về Quà Tri Ân Bí Mật sẽ được gửi tới khách hàng qua email trong vòng từ 3 – 5 ngày kể từ ngày hoàn tất đặt trước.

3. Địa chỉ email đăng ký đặt trước phải trùng khớp với địa chỉ email đăng ký cập nhật thông tin trong mục 1.

4. Mỗi địa chỉ email chỉ được nhận được một Quà Tri Ân Bí Mật trong suốt chương trình.

5. Số lượng quà có hạn. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.