closeclose

Cảm ơn bạn đã chọn
Tuyệt tác của sự sành điệu - Samsung Galaxy Z Flip

Nhằm tìm hiểu về chất lượng của sản phẩm và có thêm những cải tiến cho tương lai,
hy vọng bạn có thể dành chút thời gian hoàn thành bảng khảo sát ngắn sau đây của chúng tôi.

Họ và tên đệm *

Tên *

Email *

Số điện thoại *

Ngày sinh *

Giới tính *

Q1: Mức độ ưa thích của bạn với điện thoại Samsung Galaxy Z Flip đang sử dụng *

Q2: Bạn hài lòng với tính năng nào nhất của điện thoại Samsung Galaxy Z Flip *

Q3: Bạn muốn cải thiện tính năng nào nhất trên điện thoại Samsung Galaxy Z Flip *

Q4: Bạn có sẵn lòng giới thiệu điện thoại Samsung Galaxy Z Flip đến bạn bè của mình không? *

Q5: Hãy dùng 1 câu/cụm từ ngắn để mô tả ấn tượng của bạn về điện thoại Samsung Galaxy Z Flip đang sử dụng? *