Chỉ duy nhất ngày 23 & 24.02.2019
để sở hữu cao thủ siêu pin Galaxy M20 với ưu đãi hấp dẫn.
Hãy đăng ký nhận thông báo từ Samsung để không bỏ lỡ!