Galaxy S8 Khai Phóng Cuộc Sống
Ưu đãi hoàn tiền 2.000.000VNĐ
Nhận hoàn tiền 2.000.000VNĐ khi mua Galaxy S8|S8+ bằng thẻ tín dụng quốc tế từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/07/2017.
*Chi tiết điều kiện và điều khoản chương trình: http://www.samsung.com/vn/galaxy/hoan-tien/
Mua Galaxy S8 | S8+ ngay hôm nay!
Tìm Hiểu Thêm