Cam Kết Của Chúng Tôi

Tại Samsung Electronics, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. 

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Tại Samsung Electronics chúng tôi nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm bảo mật dữ liệu kỹ thuật và quy trình quản lý nội bộ cũng như các biện pháp bảo vệ dữ liệu vật lý. Đặc biệt là chúng tôi đã phát triển một công nghệ mã hóa mạnh dựa trên nền Samsung Knox. Chúng tôi đã áp dụng Samsung Knox trên các hệ thống và sản phẩm của chúng tôi, mang lại sự khác biệt cho chúng tôi trước các công ty khác.

Chúng tôi phấn đấu cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách đưa ra những trải nghiệm số đầy cảm hứng và hấp dẫn. Để thực hiện việc này, sự tin cậy của bạn là điều tối cao và vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.

Dịch Vụ Bảo Mật

Samsung
Knox

Samsung Knox Samsung Knox

Samsung
Health

Samsung Health Samsung Health

Samsung
Cloud

Samsung Cloud Samsung Cloud

Chính Sách Quyền Riêng Tư

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA SAMSUNG

 • Phạm vi

  Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với mọi thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Samsung tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân áp dụng bất kể bạn sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính bảng, TV hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

 • Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau có liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

  • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi;
  • Thông tin chúng tôi thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; và
  • Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba.

  Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin không được mô tả trong Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân.

 • Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp chúng với các thông tin khác về bạn), trong số những thứ khác, để:


  • Cung cấp Dịch vụ mà bạn yêu cầu;
  • Hiểu cách bạn sử dụng Dịch vụ để chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn; và
  • Cung cấp nội dung và quảng cáo theo đối tượng khách hàng.

  Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập theo các cách được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc với sự đồng ý của bạn.


  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:


  • Các chi nhánh—toàn thể các công ty của Samsung.
  • Đối tác kinh doanh—những công ty được tin cậy có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể cần.
  • Nhà cung cấp dịch vụ—những công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc đại diện của Samsung.
  • Thi hành luật—khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy để bảo vệ Samsung hoặc người dùng của Samsung.
  • Tại thời điểm thích hợp, chúng tôi cũng có thể chỉ thông báo ngay trước khi thu thập dữ liệu nào đó.
 • Email: thông qua phần “Liên hệ với chúng tôi” trên trang
  http://help.content.samsung.com.


  Samsung Electronics Co., Ltd.
  129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

SAMSUNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ngày có hiệu lực: ngày 30 tháng 4 năm 2019

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với các thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Samsung có tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (gọi chung là “Dịch vụ”).

Quan trọng là bạn cần thường xuyên kiểm tra lại để xem các bản cập nhật về Chính sách bảo mật. Chúng tôi có thể cập nhật định kỳ Chính sách bảo mật này để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc trên thiết bị của bạn để thông báo trước cho bạn về những thay đổi quan trọng trong Chính sách bảo mật và chỉ rõ ở phần đầu của Chính sách bảo mật thời điểm cập nhật gần đây nhất. Phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật sẽ luôn có sẵn ở đây: "https://account.samsung.com/membership/pp"

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp

Một số Dịch vụ yêu cầu bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ:

•        Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin như tên, ngày sinh hoặc địa chỉ email của bạn.

•        Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ thu phí của chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, thông tin vận chuyển và thanh toán để xử lý đơn hàng của bạn.

•        Để cung cấp thông tin phản hồi khi bạn liên hệ với trung tâm Dịch vụ Khách hàng, chúng tôi có thể cần thông tin để xác minh danh tính của bạn và sản phẩm mà bạn đang  quan tâm.

•        Khi bạn liên lạc với nhân viên Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc nhân viên Dịch vụ khác, thông tin liên lạc của bạn sẽ được cung cấp qua hệ thống của chúng tôi.

•        Nếu bạn chia sẻ danh bạ của mình, chúng tôi sẽ thu thập số điện thoại của họ và thông tin liên lạc khác để tạo điều kiện chia sẻ và nhắn tin. Bạn có thể tắt hoặc giới hạn những tính năng này ở phần Cài đặt trên thiết bị của mình.

Thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn

Ngoài các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của bạn thông qua phần mềm trên thiết bị và các phương tiện khác. Chúng tôi sẽ thu thập:

•        Thông tin thiết bị: Kiểu máy, thông tin phần cứng thiết bị, số IMEI và số sê-ri, số điện thoại, mã bán hàng, bản ghi truy cập, phiên bản phần mềm hiện tại, MCC (Mã di động quốc gia), MNC (Mã mạng di động), địa chỉ MAC, địa chỉ IP, cookie, pixel, thông tin đăng ký, phiên bản hệ điều hành và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ;

•        Thông tin đăng nhập: Thông tin chẩn đoán, kỹ thuật, lỗi và sử dụng như thời gian và thời hạn sử dụng Dịch vụ của bạn, thuật ngữ truy vấn tìm kiếm khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm vào thiết bị của mình liên quan đến Dịch vụ Samsung cụ thể và mọi thông tin được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn;

•        Thông tin vị trí: Tín hiệu GPS ở thiết bị của bạn hoặc thông tin về các điểm truy cập Wi-Fi gần đó và các trạm phát sóng di động có thể được truyền đến chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ nhất định và khi bật chức năng Định vị;

•        Thông tin thoại: Bản ghi âm giọng nói của bạn mà chúng tôi tạo và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi khi bạn kích hoạt chức năng này và sử dụng các lệnh thoại để điều khiển Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Lưu ý rằng nếu chúng tôi làm việc với nhà cung cấp dịch vụ (bên thứ ba) thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản, nhà cung cấp này có thể nhận và lưu trữ các lệnh thoại nhất định theo hợp đồng được ký kết giữa chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ (bên thứ ba) đáng tin cậy của chúng tôi;

•        Thông tin bàn phím Samsung: Các từ bạn nhập khi bật tính năng Dự đoán văn bản. Tính năng này có thể được liên kết với tài khoản Samsung của bạn để đồng bộ hóa dữ liệu cho việc sử dụng trên các thiết bị di động Samsung khác. Bạn có thể xóa dữ liệu bằng cách chuyển đến cài đặt Dự đoán văn bản;

•        Thông tin xem: Thông tin về mạng, kênh, trang web đã truy cập và chương trình đã xem trên thiết bị của bạn và thời lượng xem các thông tin đó;

•        Thông tin khác về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như ứng dụng bạn sử dụng, trang web bạn truy cập và cách bạn tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ;

Thông tin công khai rộng rãi hoặc được mua bán hoặc được chia sẻ

Đôi khi chúng tôi thu thập thông tin công khai rộng rãi hoặc để mua bán, bao gồm thông tin từ các mạng xã hội bạn sử dụng và kết hợp thông tin này với thông tin khác về bạn để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn nhu cầu, mối quan tâm và sở thích của bạn. Đôi khi chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn khi người khác cung cấp thông tin bằng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như tên và thông tin liên hệ của bạn khi người khác gửi tin nhắn cho bạn hoặc chia sẻ tập tin với bạn.

Thông tin khác chúng tôi thu thập

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ mà bạn đồng ý gửi cho chúng tôi.

Dịch vụ phân tích của bên thứ ba

Thông qua một số Dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web và các thiết bị được kết nối theo thời gian, cũng như trên các trang web, thiết bị, ứng dụng và những tính năng và dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba trên Dịch vụ, như dịch vụ phân tích của Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý những dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ của bạn và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin thu được với các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan, hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng Dịch vụ, giúp quản lý Dịch vụ và chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật. Để tìm hiểu về Google Analytics, vui lòng truy cập http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html và https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Tùy chọn của bạn

Bạn có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi một số loại thông tin nhất định, chẳng hạn như thông tin được yêu cầu như là một phần của việc đăng ký tài khoản Samsung. Trong một số trường hợp, điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng một số Dịch vụ của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải thích những hạn chế này khi chúng tôi yêu cầu thông tin của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ, Samsung Cloud cho phép bạn sao lưu thông tin của mình và tạo bản sao; tuy nhiên, Samsung Cloud không được thiết kế hoặc cũng không nhằm để lưu trữ hoặc xử lý thông tin nhạy cảm.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích sau:

•        Giúp bạn hoặc thiết bị của bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi;

•        Cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng bạn yêu cầu;

•        Cung cấp nội dung tùy chỉnh và dịch vụ cá nhân hóa dựa trên các hoạt động trong quá khứ của bạn về Dịch vụ của chúng tôi;

•        Cung cấp quảng cáo, khuyến mãi và ưu đãi tùy chỉnh có thể khiến bạn quan tâm trên các trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba và các nền tảng trực tuyến như trang web truyền thông xã hội;

•        Cung cấp các chương trình và ưu đãi khuyến mãi bằng cách liên lạc tiếp thị trực tiếp, chỉ khi bạn đã đồng ý với chúng tôi;

•        Phân tích các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về khách hàng của mình nhằm cung cấp các kết nối, dịch vụ và trải nghiệm phù hợp nhất cho bạn;

•        Yêu cầu bạn cho ý kiến của mình về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, với sự đồng ý của bạn nếu cần;

•        Cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho các thiết bị của bạn;

•        Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý;

•        Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Samsung Electronics, hoặc bất kỳ công ty con, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng nào của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng và kết hợp các thông tin thu thập được về bạn từ Dịch vụ, thiết bị hoặc các nguồn khác của chúng tôi để mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các chi tiết tài khoản Samsung của mình không chỉ trên Dịch vụ bạn đã đăng ký mà còn ở các Dịch vụ khác sử dụng tài khoản Samsung. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin bạn cung cấp trực tiếp hoặc thông qua các nguồn khác như được mô tả ở trên để cung cấp nội dung bạn có thể thích hoặc phù hợp với bạn.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của mình, nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin của bạn cho các tổ chức sau, chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi:

•        Công ty con: Các công ty của Tập đoàn Samsung Electronics khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu;

•        Đối tác kinh doanh: Đối tác là người mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc mua. Ví dụ, chúng tôi có thể làm việc với ngân hàng nhờ vậy bạn có thể sử dụng một trong các Dịch vụ của chúng tôi để thực hiện thanh toán nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những đối tác kinh doanh này kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân của bạn;

•        Nhà cung cấp dịch vụ: Các công ty được lựa chọn cẩn thận cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi ở khâu sửa chữa, trung tâm  Dịch vụ Khách hàng, hoạt động chăm sóc khách hàng, quảng cáo (bao gồm quảng cáo tùy chỉnh trên trang web của chúng tôi, trang web của bên thứ ba hoặc nền tảng trực tuyến), thực hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng, lập hóa đơn hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những nhà cung cấp này cũng cam kết bảo vệ thông tin của bạn;

•        Các bên khác khi do pháp luật quy định hoặc cần thiết để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi: Ví dụ, có thể cần thiết phải cung cấp thông tin của bạn theo luật, quy trình pháp lý hoặc án lệnh của tòa án từ các cơ quan chính phủ. Họ cũng có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi cho các mục đích thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, chống khủng bố hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng;

•        Các Bên khác có liên quan đến giao dịch của Công ty: Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho một bên thứ ba như là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, mua lại hoặc bán hoặc trong trường hợp phá sản;

•        Các bên khác được bạn đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của bạn: Ngoài nội dung công khai được quy định trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý riêng hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

Chúng tôi bảo mật thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi rất coi trọng công tác bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập được. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn nhưng không có trang web, truyền tải Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.

Chúng tôi gửi dữ liệu của bạn tới đâu?

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ liên quan đến việc chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trong và ngoài quốc gia cư trú của bạn, phù hợp với chính sách này. Đặc biệt, thông tin cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến Cộng hòa Hàn Quốc. Xin lưu ý rằng việc bảo vệ dữ liệu và các luật khác của quốc gia mà thông tin của bạn có thể được chuyển giao có thể không toàn diện như tại quốc gia của bạn.

Ngoài ra, việc sử dụng Dịch vụ của bạn cũng có thể liên quan đến việc chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn sang các quốc gia khác; các quốc gia này bao gồm, không giới hạn, các quốc gia trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam, Ấn Độ, Canada, Philipin và Nhật Bản. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật hiện hành, để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ. Những biện pháp đó bao gồm việc sử dụng các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn để bảo vệ việc chuyển dữ liệu ra bên ngoài EEA. Để yêu cầu thêm thông tin hoặc để có được một bản sao của các thỏa thuận hợp đồng tại chỗ, hãy liên hệ với chúng tôi. Xem phần LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

Quyền của bạn là gì?

Thông tin cá nhân của bạn thuộc về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp chi tiết về những gì chúng tôi đã thu thập và bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa nó hoặc sửa bất kỳ điểm không chính xác nào. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế việc xử lý, chia sẻ hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn, cũng như cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập để bạn có thể sử dụng nó cho mục đích riêng của mình. Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không xóa dữ liệu mà chúng tôi phải giữ lại theo quy định của pháp luật.

Để đưa ra yêu cầu liên quan đến quyền của bạn hoặc nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi. Xem phần LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho mục đích thu thập thông tin. Điều này có nghĩa là thông tin sẽ bị hủy hoặc bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi khi nó không còn cần thiết nữa.

Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng chúng tôi xử lý và lưu giữ thông tin về bạn dựa trên logic sau:

1.    Ít nhất là khoảng thời gian mà thông tin được sử dụng để cung cấp dịch vụ cho bạn.

2.    Theo quy định của pháp luật, hợp đồng, hoặc liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi.

3.    Thời hạn cần thiết cho mục đích thu thập, là xử lý thông tin, hoặc lâu hơn nếu được quy định theo hợp đồng, theo luật hiện hành, hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Chúng tôi sử dụng những dịch vụ nào của bên thứ ba

Một số nội dung, quảng cáo và chức năng trong Dịch vụ của chúng tôi do các bên thứ ba cung cấp. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, beacon, pixel theo dõi và các công cụ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các Dịch vụ này. Những bên thứ ba này không được Samsung kiểm soát trực tiếp, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem chính sách bảo mật của họ để hiểu cách họ sử dụng dữ liệu của bạn.

Đối với một số ứng dụng và dịch vụ, bao gồm cả mạng xã hội, chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin đăng nhập, cũng như các thông tin khác mà bạn cho phép chúng tôi nhận được khi bạn kết nối với các ứng dụng và dịch vụ này.

Cookie, beacon và công nghệ tương tự

Chúng tôi, cũng như một số bên thứ ba nhất định cung cấp nội dung, quảng cáo, hoặc tính năng khác trên Dịch vụ của chúng tôi, sử dụng các cookie, pixel, beacon và các công nghệ khác trong một số lĩnh vực Dịch vụ nào đó của chúng tôi.

Cookie
Cookie là những tập tin nhỏ lưu trữ thông tin trên máy tính, TV, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn. Chúng cho phép thực thể đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị, và phiên duyệt web khác nhau. Cookie phục vụ cho nhiều mục đích hữu ích. Ví dụ:

•        Cookie có thể nhớ thông tin đăng nhập của bạn, do vậy bạn không cần phải nhập những thông tin đó mỗi khi bạn đăng nhập dịch vụ.

•        Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba biết được phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi là phổ biến nhất, vì cookie giúp chúng tôi xem các trang và tính năng mà khách đang truy cập và lượng thời gian khách đang dành cho các trang đó. Việc nghiên cứu loại thông tin này giúp chúng tôi điều chỉnh Dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn.

•        Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba biết được quảng cáo mà bạn đã thấy, vì vậy bạn không nhận được cùng một quảng cáo mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ.

•        Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng khác.

Khi bạn sử dụng trình duyệt web để truy cập Dịch vụ, bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả các cookie, từ chối tất cả các cookie hoặc thông báo cho bạn khi một cookie được gửi. Mỗi trình duyệt là khác nhau nên bạn hãy kiểm tra menu trợ giúp trong trình duyệt của mình để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Hệ điều hành ở thiết bị của bạn có thể chứa các kiểm soát cookie bổ sung. Xin lưu ý rằng một số Dịch vụ được thiết kế để hoạt động bằng việc sử dụng cookie, vì vậy việc vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc một số phần nhất định của Dịch vụ.

Lưu trữ cục bộ khác
Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba nhất định, có thể sử dụng các loại công nghệ lưu trữ cục bộ khác, như Đối tượng chia sẻ cục bộ (cũng được gọi là cookie Flash) và lưu trữ cục bộ HTML5 liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Những công nghệ này tương tự như các cookie đã thảo luận ở trên. Chúng được lưu trữ trên thiết bị của bạn và có thể được sử dụng để lưu trữ một số thông tin về các hoạt động và sở thích của bạn. Tuy nhiên, các công nghệ này có thể tận dụng những phần khác nhau của thiết bị của bạn từ cookie tiêu chuẩn, do đó bạn có thể không có khả năng kiểm soát chúng bằng việc sử dụng các công cụ và cài đặt trình duyệt tiêu chuẩn. Để biết thông tin về việc vô hiệu hóa hoặc xóa thông tin chứa trong các Đối tượng chia sẻ cục bộ, hãy truy cập http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

Beacon
Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba nhất định có thể sử dụng các công nghệ được gọi là beacon hoặc pixel truyền đạt thông tin từ thiết bị của bạn đến một máy chủ. Beacon có thể được nhúng vào trong nội dung, video và email trực tuyến và có thể cho phép máy chủ đọc một số loại thông tin nhất định từ thiết bị của bạn, biết được thời điểm bạn đã xem nội dung hoặc tin nhắn email cụ thể và xác định thời gian và ngày mà bạn đã xem beacon và địa chỉ IP thiết bị của bạn. Chúng tôi và một số bên thứ ba nhất định sử dụng beacon cho nhiều mục đích, bao gồm phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cùng với cookie để cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp với bạn hơn.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật các tùy chọn, chỉnh sửa thông tin của bạn, gửi yêu cầu hoặc gửi thắc mắc cho chúng tôi.

Cách dễ nhất là thông qua phần Liên hệ với chúng tôi của https://www.samsung.com/.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Đơn vị kiểm soát dữ liệu
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea

Cách dễ nhất để liên hệ với chúng tôi là thông qua Trang Hỗ trợ Quyền riêng tư của chúng tôi tại https://www.samsung.com/request-desk

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

Bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát có liên quan nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là vi phạm luật hiện hành. Bạn có thể tìm thấy các chi tiết liên hệ với tất cả cơ quan giám sát của EU tại https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA SAMSUNG – PHẦN BỔ SUNG SMART TV

Smart TV được thiết kế để cho phép bạn dễ dàng tìm và truy cập chương trình video và nội dung khác. Ví dụ, bạn có thể truy cập thông tin về các chương trình truyền hình trực tiếp được nhà điều hành cáp hoặc vệ tinh phân phối đến bạn và các gợi ý nội dung video theo yêu cầu được nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba phân phối thông qua hướng dẫn tìm kiếm được hiển thị trên Smart TV của bạn.


Trong trường hợp các chương trình truyền hình trực tiếp, chúng tôi xác định nội dung phù hợp cho bạn dựa vào từng phần trên mã bưu điện của bạn. Ngoài ra, Smart TV giúp bạn tìm kiếm và trải nghiệm nội dung khác trên Smart TV phù hợp với bạn hơn bằng cách làm nổi bật các chương trình và nội dung có thể bạn quan tâm hoặc cung cấp các dịch vụ bổ sung sẽ nâng cao trải nghiệm xem của bạn. Chúng tôi đưa ra những khuyến nghị và dịch vụ bổ sung dựa trên:

•       Thông tin về nội dung mà bạn đã xem, mua, tải về, hoặc phát trực tiếp thông qua các ứng dụng Samsung trên Smart TV hoặc các thiết bị khác (Giới thiệu về thông tin xem TV, vui lòng xem phần ‘Dịch vụ thông tin xem’ bên dưới);

•        Thông tin về ứng dụng bạn đã truy cập thông qua Smart TV;

•        Thông tin về số lần bạn nhấp vào “Thích”, “Không thích”, “Xem ngay” và các nút khác trên Smart TV của bạn;

•        Các thuật ngữ truy vấn mà bạn nhập vào tính năng tìm kiếm trên Smart TV, bao gồm khi bạn tìm kiếm nội dung video cụ thể;

•        Thông tin về thiết bị và sử dụng Smart TV khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, dữ liệu nhật ký, thông tin nhận dạng cấu hình phần cứng hoặc phần mềm của bạn, thông tin trình duyệt và (các) trang bạn yêu cầu.

Dịch vụ thông tin xem

Bạn phải đọc Thông báo về quyền riêng tư này cùng với Chính sách bảo mật của Samsung cũng áp dụng cho việc tiếp nhận các trải nghiệm Smart TV tùy chỉnh và bạn có thể tìm thấy tại https://account.samsung.com/membership/pp.

Để đem đến cho bạn những trải nghiệm Smart TV tùy chỉnh, một số tính năng và dịch vụ của chúng tôi sẽ dựa trên lịch sử xem TV và thông tin sử dụng Smart TV của bạn.


Lịch sử xem TV của bạn bao gồm thông tin về mạng, kênh, trang web đã truy cập và chương trình đã xem trên Smart TV của bạn và thời lượng xem các thông tin đó.


Chúng tôi có thể sử dụng nhận dạng nội dung tự động (ACR) và các công nghệ khác để có lịch sử xem TV này. Smart TV của bạn chuyển các đoạn video hoặc thông tin bộ chỉnh TV để xác định các chương trình đã xem.


Bạn có thể thay đổi lựa chọn bảo mật của mình bất cứ lúc nào bằng cách vào menu cài đặt để tắt tính năng hoặc dịch vụ cụ thể tùy theo ý muốn, khi đó chúng tôi sẽ ngừng thu thập lịch sử xem TV cho tính năng hoặc dịch vụ cụ thể đó.

[Chỉ dành cho Người dân Khu vực kinh tế châu Âu (EEA)]

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ liên quan đến việc chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn ngoài quốc gia cư trú của bạn đến Hàn Quốc, phù hợp với chính sách này. Ngoài ra, việc sử dụng Dịch vụ của bạn cũng có thể liên quan đến việc chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn sang các quốc gia khác; các quốc gia này bao gồm, không giới hạn, các quốc gia trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Xin lưu ý rằng việc bảo vệ dữ liệu và các luật khác của quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu mà thông tin của bạn có thể được chuyển giao có khả năng không đầy đủ như tại quốc gia của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật hiện hành, để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ. Những biện pháp đó bao gồm việc sử dụng các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn để bảo vệ việc chuyển dữ liệu ra bên ngoài EEA. Để biết thêm thông tin hoặc để có được bản sao các thỏa thuận hợp đồng tại chỗ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Trang hỗ trợ bảo mật của chúng tôi (https://www.samsung.com/request-desk).
Lưu ý rằng lựa chọn bảo mật có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc chất lượng của dịch vụ dựa trên thông tin xem cụ thể.

Dịch vụ quảng cáo dựa trên sở thích

Dịch vụ quảng cáo dựa trên sở thích (“Dịch vụ IBA”) được thiết kế để cung cấp khả năng thu nhận và xem các quảng cáo hữu ích, có tính tương tác và dựa trên sở thích về sản phẩm và dịch vụ do Samsung và các bên thứ ba cung cấp trên Samsung Smart TV hoặc trên nhiều nền tảng hoặc thiết bị khác nhau của Samsung và bên thứ ba, bao gồm quảng cáo tuyến tính, trên trang web, thiết bị di động và máy tính bảng.

Để quảng cáo trên thiết bị phù hợp hơn với bạn, dịch vụ IBA sẽ dựa vào lịch sử xem TV của bạn (bao gồm thông tin về mạng, kênh, trang web đã truy cập và chương trình đã xem trên Samsung Smart TV và lượng thời gian đã xem những thông tin đó), thông tin sử dụng Samsung Smart TV và dữ liệu thống kê khác thu được từ các nguồn dữ liệu của bên thứ ba đáng tin cậy. Chúng tôi có thể sử dụng tính năng nhận dạng nội dung tự động (ACR) và các công nghệ khác để lấy lịch sử xem TV của bạn.

Dựa trên thông tin ở trên, chúng tôi tạo các nhóm chủ sở hữu Samsung Smart TV có chung mối quan tâm và sử dụng các nhóm này cho Dịch vụ IBA. Thông tin ở trên được sử dụng để xác định các nhóm mà Samsung Smart TV được chỉ định và do đó vào và theo đó, các thiết bị của bạn sẽ nhận được những quảng cáo tương ứng.

Bạn có thể vô hiệu hóa Dịch vụ IBA bất cứ lúc nào bằng cách truy cập menu Cài đặt trên Samsung Smart TV của bạn.

Xin lưu ý rằng lựa chọn bảo mật của bạn đối với Dịch vụ IBA sẽ không ảnh hưởng cho dù bạn nhận được hay không hoặc được xem các loại quảng cáo và tiếp thị khác không dựa trên chỉ mỗi lịch sử xem TV hoặc thông tin sử dụng Samsung Smart TV. Những loại quảng cáo và tiếp thị khác đó sẽ dựa trên các thông tin khác như vị trí tổng quát và các thông tin ước tính hoặc phỏng đoán khác. Những quảng cáo đó có thể ít liên quan hơn vì không dựa trên sở thích của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Dịch vụ IBA, vui lòng tham khảo Thông báo về quyền riêng tư Dịch vụ IBA ở cuối Phần bổ sung này.

PSID

Lịch sử xem và thông tin sử dụng Smart TV thu thập được của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ quảng cáo dựa trên sở thích sẽ được liên kết với bộ mã nhận dạng thiết bị có tên là ID Dịch vụ Cá nhân hóa hay “PSID”. Đây là một bộ mã ngẫu nhiên, không cố định và có thể đặt lại được.

Bạn có thể thiết lập lại PSID bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập menu Cài đặt trên Smart TV và khi thiết lập lại, lịch sử xem Smart TV và thông tin sử dụng Smart TV liên quan đến quảng cáo dựa trên sở thích sẽ được ngắt kết nối ra khỏi PSID trước đây. Cần lưu ý rằng nếu bạn đặt lại PSID của bạn thì chất lượng các quảng cáo được tùy chỉnh và dựa trên sở thích có thể không được tinh chỉnh.

Nhận dạng giọng nói

Bạn có thể điều khiển Smart TV của bạn và sử dụng nhiều tính năng của nó bằng các lệnh thoại.


Nếu bật Nhận dạng giọng nói, bạn có thể tương tác với Smart TV bằng cách sử dụng giọng nói của mình. Để cung cấp tính năng Nhận dạng giọng nói, các lệnh thoại của bạn sẽ được truyền (cùng với thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm bộ mã nhận dạng thiết bị) đến chúng tôi và chúng tôi sẽ chuyển đổi các lệnh thoại của bạn thành văn bản để cung cấp tính năng Nhận dạng giọng nói. Ngoài ra, Samsung có thể thu thập lệnh thoại và văn bản phù hợp để chúng tôi đánh giá và cải tiến các tính năng. Samsung sẽ thu thập các lệnh thoại của bạn chỉ khi bạn thực hiện yêu cầu tìm kiếm cụ thể cho Smart TV bằng cách nhấn vào nút kích hoạt hoặc trên điều khiển từ xa hoặc trên màn hình của bạn hoặc bằng cách nói một từ kích hoạt (ví dụ, “Hi, Bixby”) và nói vào micro trên điều khiển từ xa hoặc Smart TV.


Nếu không bật tính năng Nhận dạng giọng nói, thì bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng nhận dạng giọng nói.


Bạn có thể tắt thu thập dữ liệu Nhận dạng giọng nói bất cứ lúc nào bằng cách truy cập menu Cài đặt. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến bạn không thể sử dụng được các tính năng Nhận dạng giọng nói.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Nhận dạng giọng nói, vui lòng tham khảo Thông báo về quyền riêng tư của Nhận dạng giọng nói ở cuối Phần bổ sung này.

Bên thứ ba

Xin lưu ý rằng khi bạn xem video hoặc truy cập ứng dụng hoặc nội dung do một bên thứ ba cung cấp, nhà cung cấp có thể thu thập hoặc nhận thông tin về Smart TV của bạn (ví dụ, địa chỉ IP và bộ mã nhận dạng thiết bị), giao dịch được yêu cầu (ví dụ, bạn yêu cầu mua hoặc thuê video) và việc bạn sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ. Samsung không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật và riêng tư của những nhà cung cấp này. Bạn nên thận trọng và xem xét các báo cáo bảo mật áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

Tính năng theo từng quốc gia

Xin lưu ý rằng một hoặc nhiều tính năng được quy định trong Phần bổ sung của Smart TV này có thể không có sẵn cho bạn tùy thuộc vào quốc gia bạn sống.

Thông báo về quyền riêng tư khi dùng dịch vụ nhận dạng giọng nói

Ngày có hiệu lực: ngày 30 tháng 4 năm 2019

Samsung Electronics và các công ty con của Samsung tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư. Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập qua dịch vụ Nhận dạng giọng nói (“Dịch vụ thoại”).

Dịch vụ thoại là dịch vụ cung cấp khả năng cho người dùng tìm và xem nội dung cũng như quản lý thế giới của họ trên các sản phẩm Samsung chỉ bằng giọng nói. Các tính năng của dịch vụ bao gồm quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong tìm kiếm nội dung và điều khiển Samsung Smart TV; Internet, thời tiết và các dịch vụ khác mà người dùng mong đợi từ các Samsung Smart TV của họ.

Tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn chọn, bạn có thể sử dụng và tận hưởng tính năng nhận dạng giọng nói nâng cao, Bixby. Khi Bixby được kích hoạt, bạn có thể xác nhận nó bằng các biểu tượng, biểu ngữ hoặc các dấu khác trên màn hình Samsung Smart TV.

Thông báo về quyền riêng tư này cung cấp thêm thông tin cụ thể về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến Dịch vụ thoại. Bạn cần phải đọc Thông báo này cùng với Chính sách bảo mật của Samsung, chính sách cũng áp dụng cho việc tiếp nhận Dịch vụ thoại của bạn và bạn có thể tìm thấy tại https://account.samsung.com/membership/pp.

Trong Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi mô tả các loại thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ thoại, cách chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này và các lựa chọn có sẵn cho bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng những thông tin này. Samsung là đơn vị kiểm soát dữ liệu để xử lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Thông qua Dịch vụ giọng nói, chúng tôi có thể thu được thông tin về bạn bằng nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm:

Thông tin tài khoản Samsung (Tùy chọn). Khi bạn đăng nhập vào tài khoản Samsung trên Smart TV, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến tài khoản Samsung mà bạn dùng để truy cập vào Dịch vụ thoại, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và ID tài khoản Samsung của bạn.

Tương tác dịch vụ thoại. Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn trao đổi với Dịch vụ thoại thông qua các tương tác của bạn với Dịch vụ, bao gồm các bản ghi âm lệnh thoại (như câu hỏi, yêu cầu và hướng dẫn), hình ảnh và các thông tin đầu vào khác của bạn và thông tin bạn nhận được từ Dịch vụ (như phản hồi, câu trả lời và nội dung). Chúng tôi cũng có thể có được thông tin khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ thoại, bao gồm thông tin (như thông tin liên quan đến ứng dụng bạn sử dụng, trang web bạn truy cập và hình ảnh, nhạc, mục lịch, dấu trang và nội dung và dữ liệu từ các ứng dụng, trang web và dịch vụ khác của Samsung và bên thứ ba, chúng tôi nhận các ứng dụng và dịch vụ từ Samsung và bên thứ ba được Dịch vụ thoại truy cập hoặc sử dụng nhằm cung cấp Dịch vụ cho bạn (như phát nhạc trực tuyến và thời tiết).

Dữ liệu vị trí địa lý. Chúng tôi có thể nhận được vị trí địa lý và thông tin khác của thiết bị của bạn liên quan đến vị trí của bạn thông qua thông tin mã bưu điện được lưu trữ trên TV có thể được lấy qua địa chỉ IP hoặc qua thông tin nhập của bạn cho một số mục đích nhất định, chẳng hạn như để cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Thông tin về thiết bị và ứng dụng. Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị hỗ trợ Dịch vụ giọng nói của bạn, chẳng hạn như model thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình và cài đặt của thiết bị, địa chỉ IP và mã định danh thiết bị và các mã định danh duy nhất khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin về cách thức, thời điểm và thời lượng bạn sử dụng các thiết bị hỗ trợ Dịch vụ thoại, bao gồm việc bạn sử dụng Dịch vụ thoại và các ứng dụng và dịch vụ của Samsung và bên thứ ba trên thiết bị (chẳng hạn như danh sách ứng dụng trên thiết bị, nhạc phát trên thiết bị, trang web bạn truy cập và thông tin tìm kiếm của bạn).

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu được thông qua Dịch vụ giọng nói nhằm:

•        Cung cấp Dịch vụ cho bạn, chẳng hạn như để phản hồi các yêu cầu, câu hỏi và hướng dẫn của bạn khi sử dụng Dịch vụ thoại;

•        Nhận dạng và xác thực bạn để bạn có thể sử dụng Dịch vụ thoại;

•        Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với Dịch vụ thoại, như thông qua việc cung cấp nội dung và câu trả lời phù hợp với người dùng của chúng tôi và phù hợp với cách thức họ tương tác với Dịch vụ thoại;

•        Được sự đồng ý riêng của bạn, chúng tôi liên lạc với bạn để giới thiệu về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông báo, nội dung, cảnh báo, khuyến mãi, thông tin tiếp thị, truyền thông và quảng cáo;

•        Hồi đáp các yêu cầu và thắc mắc của bạn;

•        Vận hành, đánh giá và cải tiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm việc phát triển các sản phẩm mới; tăng cường cũng như cải tiến các sản phẩm và dịch vụ; quản lý truyền thông; phân tích sản phẩm, cơ sở khách hàng và dịch vụ; tiến hành nghiên cứu thị trường; thực hiện phân tích dữ liệu; và thực hiện quy trình kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác);

•        Cho phép bạn tương tác và sử dụng một số ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba;

•        Bảo vệ chống lại, xác định, ngăn ngừa gian lận và hành vi phạm tội khác, các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý khác; và

•        Tuân thủ và thực thi các yêu cầu pháp lý hiện hành, tiêu chuẩn ngành liên quan và chính sách hiện hành của chúng tôi, bao gồm cả Thông báo về quyền riêng tư này, Chính sách bảo mật về tài khoản Samsung.

Thông qua Dịch vụ thoại, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các thiết bị hỗ trợ Dịch vụ thoại theo thời gian và qua các ứng dụng, trang web và các dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba trên Dịch vụ của mình. Các nhà cung cấp quản lý dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ của bạn và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin thu được với các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan, hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng Dịch vụ, giúp cung cấp Dịch vụ và chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật.

Samsung xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích đã mô tả bên trên. Cơ sở pháp lý của Samsung trong việc xử lý thông tin cá nhân bao gồm quy trình xử lý: cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giữa bạn với Samsung (ví dụ, để cung cấp Dịch vụ cho bạn và xác định và xác thực bạn để bạn có thể sử dụng một số Dịch vụ nhất định); cần thiết cho việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý (ví dụ: để tuân thủ những quy tắc kế toán hiện hành và để tiết lộ thông tin bắt buộc phục vụ việc thực thi pháp luật); cần thiết cho lợi ích hợp pháp của Samsung (ví dụ, để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn và để cải tiến Dịch vụ); và dựa trên việc có được sự đồng ý riêng của khách hàng của chúng tôi (ví dụ, để liên lạc với bạn nhằm thông báo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp thông tin tiếp thị cho bạn). Sau đó, bạn có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong phần Liên hệ với chúng tôi trong Chính sách bảo mật này của Samsung mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại.

Để ký kết hợp đồng, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để xử lý như đã mô tả ở trên. Nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn tất cả các tính năng có sẵn thông qua Dịch vụ thoại.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể tắt Dịch vụ thoại bất cứ lúc nào bằng cách truy cập menu Cài đặt, tuy nhiên điều này có thể ngăn bạn sử dụng Dịch vụ thoại.

Và ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho bạn một số lựa chọn liên quan đến những thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu được. Để cập nhật các tùy chọn của bạn, giới hạn các thông tin bạn nhận được từ chúng tôi hoặc gửi yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trong phần Liên hệ với chúng tôi ở Chính sách bảo mật này của Samsung.

Bản cập nhật thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi và/hoặc thiết bị của bạn để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong Thông báo về quyền riêng tư và chỉ rõ ở phần đầu của thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất.

Thông báo về quyền riêng tư đối với dịch vụ quảng cáo dựa trên sở thích

Ngày có hiệu lực: ngày 30 tháng 4 năm 2019

Samsung Electronics và các công ty con của Samsung tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư. Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập qua dịch vụ Quảng cáo dựa trên sở thích (“Dịch vụ IBA”).

Thông báo về quyền riêng tư này cung cấp thêm thông tin cụ thể về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn liên quan đến Dịch vụ IBA. Bạn cần phải đọc Thông báo này cùng với Chính sách bảo mật của Samsung, chính sách cũng áp dụng cho việc tiếp nhận Dịch vụ IBA của bạn và bạn có thể tìm thấy tại https://account.samsung.com/membership/pp.

Trong Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi mô tả các loại thông tin được dùng thông qua Quảng cáo dựa trên sở thích, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và các lựa chọn có sẵn cho bạn liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin và thực hiện quyền của bạn. Samsung là đơn vị kiểm soát dữ liệu để xử lý thông tin cá nhân.

Dịch vụ IBA là gì?

Dịch vụ IBA được thiết kế để cung cấp khả năng thu nhận và xem các quảng cáo hữu ích, có tính tương tác và dựa trên sở thích về các sản phẩm và dịch vụ do Samsung và các bên thứ ba cung cấp trên Samsung Smart TV hoặc trên các nền tảng hoặc thiết bị khác nhau của Samsung và bên thứ ba, bao gồm quảng cáo tuyến tính, trên trang web, thiết bị di động và máy tính bảng.

Để quảng cáo trên thiết bị phù hợp hơn với bạn, Dịch vụ IBA sẽ dựa vào lịch sử xem TV của bạn (bao gồm thông tin về mạng, kênh, trang web đã truy cập và chương trình đã xem trên Samsung Smart TV và lượng thời gian đã xem những thông tin đó), thông tin sử dụng Samsung Smart TV và dữ liệu thống kê khác thu được từ các nguồn dữ liệu của bên thứ ba đáng tin cậy. Chúng tôi có thể sử dụng tính năng nhận dạng nội dung tự động (ACR) và các công nghệ khác để lấy lịch sử xem TV của bạn.

Dựa trên thông tin ở trên, chúng tôi tạo các nhóm chủ sở hữu Samsung Smart TV có chung mối quan tâm và sử dụng các nhóm này cho Dịch vụ IBA. Thông tin ở trên được sử dụng để xác định các nhóm mà Samsung Smart TV được chỉ định và do đó vào và theo đó, các thiết bị của bạn sẽ nhận được những quảng cáo tương ứng.

PSID

Thông tin về việc sử dụng thiết bị của bạn được thu thập để cung cấp Dịch vụ IBA sẽ được liên kết với một bộ mã nhận dạng thiết bị có tên là PSID. Đây là bộ mã ngẫu nhiên, không cố định và có thể đặt lại. Bạn có thể đặt lại PSID như đã nêu trong phần Lựa chọn của bạn trong Thông báo về quyền riêng tư này.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Thông qua Dịch vụ IBA, chúng tôi thu được thông tin về các thiết bị của bạn bằng nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin chúng tôi thu được bao gồm:

•       Thông tin thiết bị. Chúng tôi có thể thu thập thông tin như model thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình và cài đặt thiết bị, địa chỉ IP và mã nhận dạng thiết bị và các mã nhận dạng khác;

•        Thông tin đăng nhập và sử dụng thiết bị. Chúng tôi thu thập thông tin về cách thức, thời điểm và thời lượng bạn sử dụng các thiết bị, bao gồm việc bạn tương tác với Dịch vụ IBA cũng như các ứng dụng và dịch vụ của Samsung và bên thứ ba trên thiết bị (chẳng hạn như danh sách ứng dụng trên thiết bị của bạn);

•        Thông tin xem. Chúng tôi thu thập lịch sử xem TV của bạn. Lịch sử xem TV của bạn bao gồm thông tin về mạng, kênh, trang web đã truy cập và chương trình đã xem trên Samsung Smart TV và thời lượng xem các thông tin đó. Chúng tôi có thể sử dụng tính năng ACR và các công nghệ khác để thu giữ lịch sử xem TV này;

•        Thông tin thống kê. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thống kê về bạn hoặc thiết bị của bạn như vị trí tổng quát và nhóm tuổi dự tính. Chúng tôi thu được thông tin thống kê này từ các nguồn sẵn có mang tính thương mại (theo luật cho phép) chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà sẽ đảm bảo rằng thông tin này đã được thu thập theo luật hiện hành và có thể được cung cấp cho chúng tôi để sử dụng và tiết lộ.

Các máy chủ của Samsung nhận thông tin khi bạn tương tác với Dịch vụ IBA, chẳng hạn như thông tin về việc bạn tương tác với Dịch vụ IBA, vị trí địa lý của bạn và các thiết bị bạn sử dụng để nhận Dịch vụ IBA.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin mà mình thu được thông qua Dịch vụ IBA để:

•        Cung cấp Dịch vụ IBA cho bạn;

•        Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn với Dịch vụ IBA;

•        Khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn thông qua email và thông báo push để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ do Samsung và các bên thứ ba cung cấp phù hợp với sở thích của bạn;

•        Hồi đáp các yêu cầu và thắc mắc của bạn;

•        Vận hành, đánh giá và cải tiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm việc phát triển các sản phẩm mới; tăng cường cũng như cải tiến các sản phẩm và dịch vụ; quản lý truyền thông; phân tích sản phẩm, cơ sở khách hàng và dịch vụ; tiến hành nghiên cứu thị trường; thực hiện phân tích dữ liệu; và thực hiện quy trình kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác);

•        Bảo vệ chống lại, xác định, ngăn ngừa gian lận và hành vi phạm tội khác, các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý khác; và

•        Tuân thủ và thực thi các yêu cầu pháp lý hiện hành, tiêu chuẩn ngành liên quan và chính sách hiện hành của chúng tôi, bao gồm cả Thông báo về quyền riêng tư này, Chính sách bảo mật về tài khoản Samsung.

Samsung xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích đã mô tả bên trên. Cơ sở pháp lý của Samsung trong việc xử lý thông tin cá nhân bao gồm quy trình xử lý: cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giữa bạn với Samsung (ví dụ, để cung cấp Dịch vụ IBA cho bạn và xác định và xác thực bạn); cần thiết cho việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý (ví dụ, để tuân thủ những quy tắc kế toán hiện hành và để tiết lộ thông tin bắt buộc phục vụ việc thực thi pháp luật); cần thiết cho lợi ích hợp pháp của Samsung (ví dụ, để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn và để cải tiến Dịch vụ IBA); và dựa trên việc có được sự đồng ý riêng của khách hàng của chúng tôi (ví dụ, để liên lạc với bạn nhằm thông báo về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp thông tin tiếp thị cho bạn), bạn có thể rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào bằng cách thử cập vào menu Cài đặt như được nêu trong phần Lựa chọn của bạn trong Thông báo về quyền riêng tư này mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại.

Để ký kết hợp đồng, bạn cần phải tiếp nhận Dịch vụ IBA, nhằm cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để xử lý như đã mô tả ở trên. Nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn tất cả các tính năng có sẵn thông qua Dịch vụ IBA.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể thiết lập lại PSID bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập menu cài đặt, và khi thiết lập lại, lịch sử xem TV và thông tin sử dụng Smart TV của bạn sẽ được ngắt ra khỏi PSID trước đây. Cần lưu ý rằng nếu bạn đặt lại PSID thì chất lượng Dịch vụ IBA có thể bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, bạn có thể vô hiệu hóa Dịch vụ IBA bất cứ lúc nào bằng cách truy cập menu Cài đặt trên Samsung Smart TV của bạn.

Xin lưu ý rằng lựa chọn bảo mật của bạn đối với Dịch vụ IBA sẽ không ảnh hưởng cho dù bạn nhận được hay không hoặc được xem các loại quảng cáo và tiếp thị khác không dựa trên chỉ mỗi lịch sử xem TV hoặc thông tin sử dụng Samsung Smart TV. Những loại quảng cáo và tiếp thị khác đó sẽ dựa trên các thông tin khác như vị trí tổng quát và các thông tin ước tính hoặc phỏng đoán khác. Những quảng cáo đó có thể ít liên quan hơn vì không dựa trên sở thích của bạn.

Bản cập nhật thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi

Thông báo về quyền riêng tư này có thể được cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân liên quan đến Dịch vụ IBA hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web của chúng tôi và/hoặc thiết bị của bạn để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong Thông báo về quyền riêng tư và chỉ rõ ở phần đầu của thông báo thời điểm cập nhật gần đây nhất.