Tủ lạnh Bespoke - Tuyên ngôn thiết kế cá nhân hóa của người dùng hiện đại

Ngày nay, thiết kế không chỉ đơn giản là cách tạo ra những đường nét và thỏa mãn các nhu cầu thẩm mỹ, đó còn là sự tái diện tư duy, suy nghĩ và tính cách của con người. Đại sứ điện lạnh tủ lạnh Bespoke là minh chứng cho điều đó.