Cả thế giới cùng quy tụ với Samsung Galaxy

Để sẵn sàng cho Olympic Bắc Kinh 2022, Team Samsung Galaxy được mở rộng thành viên với những nhóm vận động viên đa dạng thành phần và luôn nỗ lực thách thức bản thân. Họ là những cá nhân phá vỡ mọi quy chuẩn và rào cản định kiến về thể thao. Với sự hỗ trợ của bạn, Team Samsung Galaxy sẽ mang đến trải nghiệm Thế vận hội Olympic mới và thay đổi cách người hâm mộ trải nghiệm Bắc Kinh 2022 với Galaxy.