Tạm biệt, năm 2020.

Đây là tầm nhìn của chúng
tôi cho năm 2021.

Quả thật năm 2020 không thiếu những thách thức. Chúng tôi hy vọng rằng năm nay, mọi thứ sẽ sự trở lại như thường với các hoạt động cũng những người thân của chúng ta. Lấy cảm hứng từ những bức ảnh chụp #withGalaxy trên mạng xã hội, đây là một số điều chúng tôi mong đợi nhất vào năm 2021.