Sưu tập các bài hát,
chương trình yêu thích của bạn trên
Spotify cho các hoạt động tại nhà

Ngày nay, chúng ta cần làm việc ở nhà nhiều hơn. Và nếu bạn thấy mình làm việc, vui chơi và làm việc nhà trong cùng một không gian cchung, cuộc sống có thể cảm thấy hơi tẻ nhạt. Trong những thời điểm này, các bản nhạc và podcast yêu thích có thể cảm thấy như được hít thở không khí trong lành. m nhạc có sức mạnh giúp trẻ hóa tâm trí và tiếp thêm sinh lực cho cơ thể. Hãy thử phát trực tuyến một bài hát bạn yêu thích trong ngày để tìm cảm hứng ngay khi bạn cần.