Đắm chìm hoàn toàn:
Hoàn thiện dòng Neo QLED 8K
bằng phương pháp loại bỏ

Samsung luôn luôn liên tục sang tạo ra những dòng TV mới thông qua phương pháp loại trừ để sản phẩm thể hiện được bản chất của mình. Chức năng là trọng tâm chính của hầu hết các dòng TV. Tuy nhiên, các nhà thiết kế của Samsung tập trung vào cốt lõi của trải nghiệm xem.

Phạm vi thiết kế được mở rộng từ không gian đặt TV đến cách liên kết các thiết bị xung quanh. Các yếu tố làm gián đoạn trải nghiệm xem đã được loại bỏ, trong khi các lối sống và môi trường xem khác nhau đã được nghiên cứu cẩn thận. Trải nghiệm sẽ được bố trí một cách kỹ lưỡng để người có thể tập trung vào việc xem TV.