Nâng cấp TV
Nhận ngay quà đỉnh

Từ ngày 28/8 đến 30/9

Ngàn Ưu Đãi Quà Tặng Giá Trị
Sở Hữu Ngay Đỉnh Cao Công Nghệ TV Lựa chọn dòng TV, giá trị ưu đãi và các quà tặng đi kèm.
Trải nghiệm từng khung hình hoàn hảo, tận hưởng trọn vẹn mọi nội dung giải trí đỉnh cao với Samsung TV.

Giá trị ưu đãi

anyany

10.000.000 đồng 10.000.000 đồng

5.000.000 đồng 5.000.000 đồng

4.000.000 đồng 4.000.000 đồng

3.000.000 đồng 3.000.000 đồng

2.000.000 đồng 2.000.000 đồng

1.500.000 đồng 1.500.000 đồng

Dòng TV

anyany

QLED TV QLED TV

Premium UHD TV Premium UHD TV

UHD TV UHD TV

Kích cỡ TV

anyany

Trên > 70 inches Trên > 70 inches

60-69 inches 60-69 inches

40-59 inches 40-59 inches

Sắp xếp theo

Giá thấp đến cao

Giá cao đến thấp

QA65Q9FNAKXXV

Smart TV 4K QLED 65 inch Q9F 2018

đăng ký ngay

99,900.000 đ

5.000.000 đ

94,900.000 đ

Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Samsung Galaxy Note 9
 • Bảo hành mở rộng 1 năm
99

QA75Q9FNAKXXV

Smart TV 4K QLED 75 inch Q9F 2018

đăng ký ngay

199.900.000 đ

10.000.000 đ

189.900.000 đ

189
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Samsung Galaxy Note 9
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA75Q9FAMKXXV

Smart TV 4K QLED 75 inch Q9F 2017

đăng ký ngay

199.900.000 đ

10.000.000 đ

189.900.000 đ

189
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm
 • Samsung Galaxy J8

QA55Q8CAMKXXV

Smart TV màn hình cong 4K QLED 55 inch Q8C 2017

đăng ký ngay

64.900.000 đ

4.000.000 đ

60.900.000 đ

60
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA55Q8CNAKXXV

Smart TV màn hình cong 4K QLED 55 inch Q8C 2018

đăng ký ngay

61.900.000 đ

3.000.000 đ

58.900.000 đ

58
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Samsung Galaxy J8
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA65Q8CAMKXXV

Smart TV màn hình cong 4K QLED 65 inch Q8C 2017

đăng ký ngay

92.900.000 đ

5.000.000 đ

87.900.000 đ

87
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA65Q8CNAKXXV

Smart TV màn hình cong 4K QLED 65 inch Q8C 2018

đăng ký ngay

89.900.000 đ

4.000.000 đ

85.900.000 đ

87
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Samsung Galaxy J8
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA75Q8CAMKXXV

Smart TV màn hình cong 4K QLED 75 inch Q8C 2017

đăng ký ngay

159.000.000 đ

10.000.000 đ

149.000.000 đ

149
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA49Q7FAMKXXV

Smart TV 4K QLED 49 inch Q7F 2017

đăng ký ngay

33.900.000 đ

3.000.000 đ

30.900.000 đ

30
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA55Q7FAMKXXV

Smart TV 4K QLED 55 inch Q7F 2017

đăng ký ngay

54.900.000 đ

4.000.000 đ

50.900.000 đ

50
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA55Q7FNAKXXV

Smart TV 4K QLED 55 inch Q7F 2018

đăng ký ngay

54.900.000 đ

3.000.000 đ

51.900.000 đ

51
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Samsung Galaxy J8
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA65Q7FAMKXXV

Smart TV 4K QLED 65 inch Q7F 2017

đăng ký ngay

79.900.000 đ

5.000.000 đ

74.900.000 đ

74
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA65Q7FNAKXXV

Smart TV 4K QLED 65 inch Q7F 2018

đăng ký ngay

78.900.000 đ

4.000.000 đ

74.900.000 đ

74
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Samsung Galaxy J8
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA75Q7FAMKXXV

Smart TV 4K QLED 75 inch Q7F 2017

đăng ký ngay

139.000.000 đ

10.000.000 đ

129.000.000 đ

129
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA75Q7FNAKXXV

Smart TV 4K QLED 75 inch Q7F 2018

đăng ký ngay

125.500.000 đ

10.000.000 đ

115.500.000 đ

115
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Samsung Galaxy J8
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA49Q6FNAKXXV

Smart TV 4K QLED 49 inch Q6F 2018

đăng ký ngay

29.900.000 đ

1.500.000 đ

28.400.000 đ

28
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA55Q6FNAKXXV

Smart TV 4K QLED 55 inch Q6F 2018

đăng ký ngay

45.900.000 đ

3.000.000 đ

42.900.000 đ

42
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

QA65Q6FNAKXXV

Smart TV 4K QLED 65 inch Q6F 2018

đăng ký ngay

65.900.000 đ

4.000.000 đ

61.900.000 đ

61
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD
 • Bảo hành mở rộng 1 năm

UA55NU7300KXXV

Smart TV màn hình cong 4K UHD 55 inch NU7300

đăng ký ngay

23.900.000 đ

2.000.000 đ

21.900.000 đ

21
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA55NU7400KXXV

Smart TV UHD 4K 55 inch NU7400

đăng ký ngay

24.900.000 đ

2.000.000 đ

22.900.000 đ

22
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA55NU7500KXXV

Smart TV màn hình cong UHD 4K 55 inch NU7500

đăng ký ngay

29.900.000 đ

2.000.000 đ

27.900.000 đ

27
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA55NU8000KXXV

Smart TV Premium UHD 55 inch NU8000

đăng ký ngay

32.900.000 đ

2.000.000 đ

30.900.000 đ

30
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA55NU8500KXXV

Smart TV màn hình cong Premium UHD 55 inch NU8500

đăng ký ngay

38.900.000 đ

3.000.000 đ

35.900.000 đ

35
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA58NU7103KXXV

Smart TV UHD 4K 58 inch NU7103

đăng ký ngay

24.900.000 đ

2.000.000 đ

22.900.000 đ

22
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA65NU7100KXXV

Smart TV UHD 4K 65 inch NU7100

đăng ký ngay

35.900.000 đ

3.000.000 đ

32.900.000 đ

32
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA65NU7400KXXV

Smart TV UHD 4K 65 inch NU7400

đăng ký ngay

43.900.000 đ

4.000.000 đ

39.900.000 đ

39
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA65NU7500KXXV

Smart TV màn hình cong UHD 4K 65 inch NU7500

đăng ký ngay

49.900.000 đ

4.000.000 đ

45.900.000 đ

45
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA65NU8000KXXV

Smart TV Premium UHD 65 inch NU8000

đăng ký ngay

54.900.000 đ

4.000.000 đ

50.900.000 đ

50
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA65NU8500KXXV

Smart TV màn hình cong Premium UHD 65 inch NU8500

đăng ký ngay

62.900.000 đ

5.000.000 đ

57.900.000 đ

57
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA75NU7100KXXV

Smart TV UHD 4K 75 inch NU7100

đăng ký ngay

69.900.000 đ

5.000.000 đ

64.900.000 đ

64
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA75NU8000KXXV

Smart TV Premium UHD 75 inch NU8000

đăng ký ngay

74.900.000 đ

5.000.000 đ

69.900.000 đ

69
Quà tặng kèm
 • Trả góp lãi suất 0%
 • Nồi điện đa năng
 • VOD

UA55MU6400KXXV

Smart TV UHD 55 inch MU6400

đăng ký ngay

27.900.000 đ

2.000.000 đ

25.900.000 đ

25
Quà tặng kèm
 • VOD

UA55MU6500KXXV

Smart TV màn hình cong 4K UHD 55 inch MU6500

đăng ký ngay

30.900.000 đ

3.000.000 đ

27.900.000 đ

27
Quà tặng kèm
 • VOD

UA55MU7000KXXV

Smart TV Premium UHD 55 inch MU7000

đăng ký ngay

36.900.000 đ

3.000.000 đ

33.900.000 đ

33
Quà tặng kèm
 • VOD

UA55MU8000KXXV

Smart TV màn hình cong Premium UHD 55 inch MU8000

đăng ký ngay

44.900.000 đ

2.000.000 đ

42.900.000 đ

42
Quà tặng kèm
 • VOD