Cam Kết về Chất Lượng

Xác Định Nguyên Nhân

 • Illustration of Galaxy Note7 with warning message symbolizing incident occurrence
  Ghi Nhận Sự Cố

  Chúng tôi bắt đầu nhận được những phản hồi về sự cố Galaxy Note7 vào tháng 9, 2016.

 • Illustration representing Samsung’s replacement program
  Bắt Đầu Chương Trình Đổi Mới Sản Phẩm

  Chúng tôi đã kịp thời khởi động chương trình đổi mới sản phẩm trên toàn cầu.

 • Illustration representing halting of production
  Ngừng Sản Xuất

  Theo báo cáo liên quan đến sự cố từ các thiết bị mới được thay thế, chúng tôi quyết định ngưng sản xuất Galaxy Note7 vĩnh viễn.

 • Illustration symbolizing 96% return rate of devices
  Tỷ Lệ Thu Hồi Sản Phẩm

  96% số lượng Galaxy Note7 đã được thu hồi trên 3 triệu sản phẩm được bán ra.

Điều Tra Của Chúng Tôi

 • Illustration symbolizing tests performed by engineers to determine cause
  Điều Tra Nội Bộ Quy Mô Lớn

  Đây là cuộc điều tra quy mô lớn với 700 nhà nghiên cứu và kỹ sư Samsung tái dựng lại sự cố bằng cách kiểm tra hơn 200.000 thiết bị được lắp ráp hoàn thiện và hơn 30.000 pin.

 • Illustration representing Samsung’s request for an external analysis by independent third party expert organizations
  Phân Tích Từ Tổ Chức Chuyên Môn Độc Lập

  Chúng tôi cũng đã nhờ đến các tổ chức chuyên môn độc lập trong ngành, bao gồm UL, Exponent và TUV Rheinland, để có được kết quả phân tích khách quan.

 • Illustration of clipboard symbolizing re-assessment of all processes
  Kiểm Tra Lại Tất Cả Các Quy Trình

  Chúng tôi tiến hành điều tra trên mọi khía cạnh bao gồm cả phần cứng và phần mềm, lắp ráp, thử nghiệm đảm bảo chất lượng và các công tác hậu cần.

 • Illustration of Galaxy Note7 with battery icon representing findings
  Kết Luận của Chúng Tôi

  Trong kết luận cuối cùng, pin lỗi là nguyên nhân của sự cố Note7.

Lý Do Sự Việc Sẽ Không Lặp Lại

 • Illustration representing Samsung’s overhaul of quality assurance process to ensure quality comes first
  Chất Lượng Là Trên Hết

  Chúng tôi hoàn thiện quy trình trên toàn bộ tổ chức nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng luôn đi đầu.

 • Illustration representing the development of 8-Point Battery Safety Check
  Quy Trình Kiểm Tra Pin An Toàn Trên 8-Điểm

  Chúng tôi phát triển quy trình kiểm tra pin an toàn tiên tiến để đảm bảo sự an toàn từ các linh kiện sản xuất thành phần, cho đến khi các thiết bị hoàn thiện được xuất xưởng.

  Xem Thêm
 • Illustration symbolizing safety improvements on the battery with multi-layer safety measure
  Quy Trình An Toàn Nhiều Lớp

  Chúng tôi cũng phát triển tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt cho các loại pin từ thiết kế phần cứng cho đến bảo vệ phần mềm.

 • Illustration representing the formation of Samsung’s battery committee
  Nhóm Tư Vấn Pin

  Chúng tôi đã mời các cố vấn bên ngoài cũng như các chuyên gia nghiên cứu và chuyên môn cao nhằm đảm bảo việc duy trì một quan điểm rõ ràng và khách quan về sự an toàn và đổi mới của pin.

Video discussing why the Galaxy Note7 battery incident occurred
Video discussing why the Galaxy Note7 battery incident occurred