Đặt Twin Cooling Plus Nhận Quà Giá Trị

Có giá trị từ 06-04-2018 đến 16-04-2018 Đã hết hạn
dat-truoc-tu-lanh-twin-cooling-plus-nhan-qua-gia-tri

Đặt Trước Tủ Lạnh Samsung 2018
Sản Phẩm Áp Dụng

Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
452L (RT46K6885BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
362L (RT35K5982DX)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
382L (RT38K5982DX)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
362L (RT35K5982BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
300L (RT29K5532DX)


Danh Sách Cửa Hàng Tham Gia Chương Trình