Ưu Đãi Dành Cho Chủ Thẻ Tín Dụng Quốc tế HSBC

Có giá trị từ 13-12-2019 đến 18-12-2019 Đã hết hạn
offer-hsbc-note-10

CHƯƠNG TRÌNH
Ưu đãi dành cho
Chủ Thẻ Tín Dụng Quốc tế HSBC

 • Nhận ngay Ưu đãi 3.000.000đ, tặng Galaxy Fit & hoàn tiền 1.500.000đ khi mua Galaxy Note 10|10+
 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ thanh toán 100% giá trị thanh toán bằng thẻ HSBC.
 • Chương trình áp dụng cho các chủ thẻ tín dụng HSBC bao gồm: Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World Mastercard®, Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim, Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Cash Back, Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn.
 • Chương trình không áp dụng với: Chủ thẻ Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC, Chủ thẻ thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư nợ thẻ tại HSBC, thẻ bị khóa vì bất kỳ lý do gì.
 • Ưu đãi chỉ được trao cho Chủ Thẻ Chính.
 • Mỗi tài khoản thẻ hợp lệ chỉ được hưởng tối đa một 01 lần ưu đãi trong suốt thời gian chương trình và chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính.
 • Ưu đãi hoàn tiền áp dụng cho 40 chủ thẻ hợp lệ đầu tiên của chương trình. Ưu đãi hoàn tiền dựa trên giao dịch chi tiêu hợp lệ của chủ thẻ hợp lệ theo danh sách của Samsung cũng như thông tin thanh toán & tình trạng hoạt động của thẻ trên hệ thống của HSBC. Ưu đãi không được thay thế bằng sản phẩm khác và không được quy đổi ra tiền mặt.
 • Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
 • Chương trình chỉ được áp dụng ở cửa hàng trực tuyến Samsung, cửa hàng trải nghiệm Samsung & Samsung68. Vui lòng tham khảo chi tiết nhà bán lẻ bên dưới.


Lưu ý: thẻ cần được kích hoạt trước khi tham gia chương trình.
Từ 13-12-2019 đến 18-12-2019

Hotline Samsung (Miễn phí 24/7):
1800-588-855.

For English language, please scroll down.

Ưu Đãi Cho Khách Hàng
Chưa Là Chủ Thẻ HSBC

Đăng ký mở thẻ ngay, rất nhiều chương trình hấp dẫn đang đợi bạn:
Hoàn tiền 2 Triệu + Tặng Mã Grab

Vui lòng tham khảo thêm tại website HSBC.

Danh sách Cửa Hàng

PROMOTION
Exclusive Deal For
HSBC’s International Credit Card Users

 • Receive Discount 3.000.000đ & Cashback 1.500.000đ, Galaxy Fit valued at 2.490.000đ for purchase of Galaxy Note10|10+ with HSBC credit card.
 • Notes: Applicable only for the cardholder who pays 100% of the payment value by HSBC cards.
 • Applicable for HSBC’s credit cardholders who own within: HSBC Premier World Mastercard® Credit Card, HSBC Platinum Visa Credit Card, HSBC Visa Cash Back Credit Card, HSBC Standard Visa Credit Card.
 • Do not apply for HSBC Commercial Credit Card Holders, HSBC’s cardholder with late payments for fee or credit card’s debt, and blocked cards for any reason.
 • Applicable only for Primary Account Holder.
 • Up to 1 offer for every eligible credit card account during the whole promotion.
 • Applicable only for the first 40 eligible cardholders. The cashback offer is based on eligible transactions of the eligible cardholder in Samsung list as well as billing information & card activities status on HSBC system. The promotion is unchangeable and not exchangeable for cash.
 • The promotion cannot be combined with any other offer.
 • The special deal can only be made at Samsung Online Store, Samsung Experience Store & Samsung68. Please refer to the below retailers list.


Notes: The card must be activated before taking the promotion.

From Dec 13th 2019 to Dec 18th 2019.

Samsung Hotline (Free 24/7):
1800-588-855.

Super Offer For Customers
Who Are Not HSBC’s Cardholders

Apply HSBC Credit Card to get the most of the promotion:
Receive VND 2 million cashback & Grab voucher

Please refer to HSBC website.

Retailers List