Samsung
mừng Tết lớn

Mừng Tết Lớn Cùng Samsung

Thời gian chương trình
01/12/2018 – 28/02/2019

Nhận ngay 1 trong 5 loại quà tặng khi mua 1 sản phẩm
tủ lạnh hoặc máy giặt, máy lạnh. Chọn quà ngay!

 • Samsung Galaxy j6+
  đỏ ruby
 • NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
  LOCK&LOCK
 • BẾP ĐIỆN TỪ
  LOCK&LOCK
 • LẨU ĐIỆN
  ELMICH
 • BỘ THUỶ TINH
  LOCK&LOCK

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Tìm theo sản phẩm    
Tìm theo sản phẩm    
Tủ lạnh Multidoor
644L (RF56K9041SG)
 
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
656L (RS62K62277P)
Tủ lạnh Side by Side
Food ShowCase
636L (RH58K6687SL)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
636L (RS58K6667SL)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
636L (RS58K6417SL)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
571L (RS552NRUA9M)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
571L (RS552NRUASL)
Tủ lạnh Side by Side
2 dàn lạnh
570L (RS554NRUA1J)
Máy giặt lồng đôi
FlexWash™
(WR24M9960KV/SV)
Máy giặt cửa trước
AddWash 17kg
(WD17J7825KP/SV)
Máy giặt cửa trước
AddWash 10.5kg
(WD10K6410OS/SV)

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Tìm theo sản phẩm    
Tìm theo sản phẩm    
Tủ lạnh Side by Side
1 dàn lạnh
554L (RS52N3303SL)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
594L (RT58K7100BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
514L (RT50K6631BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
464L (RT46K6836SL)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
464L (RT46K6885BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
453L (RT43K6631SL)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
394L (RT38K5982SL)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
394L (RT38K5982BS)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
394L (RT38K5982DX)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
375L (RT35K5982S8)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
375L (RT35K5982DX)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
375L (RT35K5982BS)
Máy giặt cửa trước
AddWash
10.5kg (WW10K6410QXSV)
Máy giặt cửa trước
AddWash
9kg (WW90K54E0UW)
Máy giặt cửa trước
AddWash
9kg (WW90K54E0UX)
Máy giặt cửa trước
AddWash
8.5kg (WW85K54E0UX)
Máy giặt cửa trước
AddWash
9kg (WW90K52E0WW/SV)
Máy giặt cửa trước
AddWash
8.5kg (WD85K5410OX)
Máy giặt cửa trên
21kg (WA21M8700GV)
 
Máy giặt cửa trên
18kg (WA18M8700GV)
 
Máy giặt cửa trên
16kg (WA16N6780CV)
 
Máy giặt cửa trên
14kg (WA14N6780CV)
 
Máy điều hòa Digital Inverter
Wind-Free 12.000 BTu/h
(AR13NVFXAWKNSV)
Máy điều hòa Digital Inverter
Wind-Free 18.000 BTu/h
(AR18NVFXAWKNSV)
Máy điều hòa Digital Inverter
Wind-Free 24.000 BTu/h
(AR24NVFXAWKNSV)

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Tìm theo sản phẩm    
Tìm theo sản phẩm    
Tủ lạnh hai cửa
Ngăn Đông Dưới 276L
RB27N4180B1/SV
Tủ lạnh hai cửa
Ngăn Đông Dưới 307L
RB30N4180B1/SV
Tủ lạnh hai cửa
Ngăn Đông Dưới 276L
RB27N4170S8/SV
Tủ lạnh hai cửa
Ngăn Đông Dưới 307L
RB30N4170S8/SV
Tủ lạnh hai cửa
Ngăn Đông Dưới 280L
RB27N4010S8/SV
Tủ lạnh hai cửa
Ngăn Đông Dưới 310L
RB30N4010S8/SV
Tủ lạnh hai cửa
Ngăn Đông Dưới 458L
RL4364SBABS/SV
Tủ lạnh hai cửa
Ngăn Đông Dưới 424L
RL4034SBAS8/SV
Máy giặt cửa trước
AddWash 8.5kg
(WW85K54E0UW/SV)
Máy giặt cửa trước
AddWash 8kg
(WW80K52E0WW/SV)
Máy giặt cửa trước
AddWash 7.5kg
(WW75K52E0WW/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 9kg
(WW90J54E0BX/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 9kg
(WW90J54E0BW/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 8kg
(WW80J54E0BX/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 8kg
(WW80J54E0BW/SV)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash 12kg
(WA12J5750SP/SV)
Máy điều hòa Digital Inverter
Wind-Free 9.000 BTu/h
(AR10NVFXAWKNSV)

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Tìm theo sản phẩm    
Tìm theo sản phẩm    
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
330L (RT32K5532S8/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
377L (RT35K5532S8/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
327L (RT32K5932S8/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
327L (RT32K5930DX/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
308L (RT29K5012S8/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
308L (RT29K5532S8/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Twin Cooling Plus
308L (RT29K5532DX/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 8kg
(WW80J42G0BW/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 7.5kg
(WW75J42G0BX/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 7.5kg
(WW75J42G0IW/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 7.5kg
(WW75J42G0KW/SV)
Máy giặt cửa trước
Digital Inverter 7.5kg
(WW75J42G3KW/SV)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash 10kg
(WA10J5750SG/SV)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash 10kg
(WA10J5710SG/SV)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash 10kg
(WA10J5710SW/SV)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash 9kg
(WA90J5710SG/SV)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash 8.5kg
(WA85J5712SG/SV)
Máy giặt cửa trên
Activ Dualwash 8.5kg
(WA85J5711SG/SV)

SẢN PHẨM ÁP DỤNG

Tìm theo sản phẩm    
Tìm theo sản phẩm    
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 264L
(RT25M4033S8/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 264L
(RT25M4032DX/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 255L
(RT25HAR4DSA/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 243L
(RT22HAR4DSA/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 243L
(RT22M4033S8/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 243L
(RT22M4032DX/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 216L
(RT19M300BGS/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 216L
(RT20HAR8DSA/SV)
Tủ lạnh hai cửa
Digital Inverter 216L
(RT20HAR8DDX/SV)
Máy giặt cửa trên
9.0kg
(WA90M5120SG/SV)
Máy giặt cửa trên
9.0kg
(WA90M5120SW/SV)
Máy giặt cửa trên
8.5kg
(WA85M5120SG/SV)
Máy giặt cửa trên
8.5kg
(WA85M5120SW/SV)
Máy giặt cửa trên
8.2kg
(WA82M5110SG/SV)
Máy giặt cửa trên
8.2kg
(WA82M5110SW/SV)
Máy hút bụi dạng hộp
(VC18M3110VB)
Máy hút bụi dạng hộp
(VC18M3130V1/SV)
Máy hút bụi dạng hộp
(VC15K4110VR/SV)
Máy hút bụi dạng hộp
(VC15K4130VL/SV)
Máy hút bụi dạng hộp
(VC21K5170HG/SV)
Lò vi sóng tráng men
Dòng nướng
(MG23K3515AS/SV)
Lò vi sóng tráng men
Dòng nướng
(MG23K3575AS/SV)
Lò vi sóng tráng men
Dòng đối lưu 28L
(MC28H5015AK/SV)
Lò vi sóng tráng men
nấu tự động 28L
(MG28J5255US/SV)
Lò vi sóng tráng men
Dòng nướng 23L
(GE83DST-T1/XSV)
Lò vi sóng tráng men
Dòng vi sóng 23L
(ME83X/XSV)
Lò vi sóng tráng men
Dòng đối lưu 21L
(CE73J-B/XSV)

Đại Lý Bán Lẻ Áp Dụng
Sắm Điện Gia Dụng Tết Tặng Ngay Quà Khủng

Có giá trị từ 01-12-2018 đến 28-02-2019 Đã hết hạn