Ưu Đãi Hấp Dẫn Sắm Tab Mới Đón Hè Vui

Có giá trị từ 15-07-2018 đến 31-08-2018 Đã hết hạn

Chi Tiết Giá Trị Ưu Đãi

Tên
Sản Phẩm
Giá Bán Lẻ
Đề Nghị (+VAT)
Giá Trị
Trả Trước (30%)
Thời Gian
Thanh Toán

Galaxy Tab A 10.1

7.490.000đ
2.247.000đ
4 tháng

Galaxy Tab A8 2017

5.490.000đ
1.647.000đ
4 tháng

Galaxy Tab E

4.490.000đ
1.347.000đ
4 tháng
Galaxy
Tab A 10.1
Galaxy
Tab A8 2017
Galaxy
Tab E
Giá Bán Lẻ
Đề Nghị
(+VAT)
7.490.000đ
5.490.000đ
4.490.000đ
Giá Trị
Trả Trước
(30%)
2.247.000đ
1.647.000đ
1.347.000đ
Thời Gian
Thanh Toán
4 tháng
4 tháng
4 tháng

Đại Lý Bán Lẻ Áp Dụng