Ưu Đãi Đặc Biệt Mùa Lễ

Có giá trị từ 21-04-2018 đến 30-04-2018 Đã hết hạn
Tặng 1 triệu rưỡi khi mua Galaxy S8 dịp lễ

khi mua Galaxy S8

Tại 16 tỉnh thành từ ngày
21 - 30/4/2018

Liên hệ nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết

Mua ngay tại
các cửa hàng

Khai phóng chuẩn mực
điện thoại

S8