GIỚI THIỆU NGAY, ƯU ĐÃI TRAO TAY

Có giá trị từ 23-05-2019 đến 14-07-2019 Đã hết hạn
s10banner
ct_ud_1 ct_ud_3

(*) PMH sản phẩm, thiết bị đeo & phụ kiện điện thoại tại shop.samsung.com

tagline_bot

Hướng Dẫn Nhận Ưu Đãi

nguoi_gith

Sở hữu điện thoại thông minh Samsung Galaxy chính hãng được sản xuất và phân phối
tại thị trường Việt Nam, và được tham gia giới thiệu tối đa 03 người.

line_top line_bot
i_gift

Bước 1

Bấm vào banner chương trình
“Giới Thiệu Ngay, Ưu Đãi Trao
Tay”
trên màn hình chính của
ứng dụng Quà tặng Galaxy.

line_top
i_radio

Bước 2

Đồng ý các điều khoản và điều
kiện, sau đó chọn "Giới thiệu"
và bắt đầu Cập Nhật Thông Tin
Cá Nhân
của mình.

line_bot line_top
i_pencil

Bước 3

Điền thông tin của người được
giới thiệu và chọn "Đăng ký
giới thiệu"
.

line_bot
i_chat

Bước 4

Sau khi đăng ký thành công, người
được giới thiệu sẽ nhận được tin
nhắn SMS về chương trình.

nguoi_dc_gith

Mua mới điện thoại Galaxy S10|S10+ thông qua người giới thiệu,
nhận được và xác thực thành công mã giới thiệu.

line_dc line_dc
i_hand

Bước 1

Bấm vào đường dẫn và chọn
đồng ý trong tin nhắn của
chương trình để xác thực và
tiếp tục. Mã giới thiệu sẽ được
gởi kèm trong tin nhắn và có
thời hạn hiệu lực trong 10 ngày
kể từ ngày nhận.

line_dc
i_gift

Bước 2

Sau khi mua S10|S10+, tải và
cài đặt ứng dụng Quà Tặng
Galaxy, chọn vào banner
chương trình “Giới Thiệu Ngay,
Ưu Đãi Trao Tay”
trên màn
hình chính của ứng dụng.

line_dc line_dc
i_pencil

Bước 3

Chọn "Xác thực mã giới thiệu".

line_dc line_dc
i_chat

Bước 4

Nhập mã giới thiệu nhận được
qua tin nhắn và Xác thực.

banner_luu_y banner_luu_y_mb
luu_y
  • Điện thoại Galaxy S10|S10+ cần được mua và kích hoạt bảo hành trong thời gian của chương trình thì mới xác thực được “mã giới thiệu”.
  • Thông tin người giới thiệu và người được giới thiệu cần được cung cấp chính xác để việc gởi mã xác thực được thuận lợi và nhanh chóng.
  • Mỗi người giới thiệu được nhận tối đa 3 Phiếu Mua Hàng sau khi giới thiệu thành công cho 3 người khác nhau.
  • Người giới thiệu hợp lệ được định danh bằng tổ hợp duy nhất, bao gồm: Số điện thoại, email và IMEI của máy hiện sử dụng. Trong đó, cả 3 thông tin trên không được trùng lặp với thông tin đăng ký của người giới thiệu khác.
  • Nếu người được giới thiệu không muốn tham gia, ưu đãi giới thiệu sẽ không thành công.
  • Việc giới thiệu thành công chỉ được tính khi người được giới thiệu xác thực thành công mã giới thiệu.
  • Phiếu Mua Hàng áp dụng cho sản phẩm điện thoại, thiết bị đeo và phụ kiện điện thoại của Samsung (tối đa 03 sản phẩm mỗi đơn hàng), tại website shop.samsung.com.
  • Phiếu Mua Hàng không thể sử dụng kèm chương trình khuyến mãi khác.

Mua S10 | S10+ Tại