Ưu Đãi 200k và Tặng Pin Dự Phòng Khi Mua Galaxy A30

Có giá trị từ 09-08-2019 đến 31-08-2019 Đã hết hạn

CHƯƠNG TRÌNH
Ưu Đãi 200k và Tặng Pin Dự Phòng
Khi Mua Galaxy A30

Thời gian chi tiết:
Chương trình tặng Pin Dự Phòng áp dụng
từ 09/08/2019 đến 31/08/2019.
Ưu Đãi 200K chỉ áp dụng
trong khoảng thời gian 09-11/08/2019
và 16-18/08/2019.

Hotline Samsung (Miễn phí 24/7): 1800-588-855.

Mua Ngay Tại Các Cửa Hàng