Ưu Đãi Đến 6.000.000đ Khi Mua Galaxy S10+

Có giá trị từ 01-01-2020 đến 31-01-2020 Đã hết hạn

CHƯƠNG TRÌNH
Ưu Đãi Đến 6.000.000đ Khi Mua Galaxy S10+

Giảm 6.000.000đ Khi Mua Galaxy S10+ phiên bản 512GB.

Giảm 4.000.000đ Khi Mua Galaxy S10+ phiên bản 128GB.

Ưu đãi và Quà tặng áp dụng tùy thuộc vào từng nhà bán lẻ.
Vui lòng tham khảo danh sách các đại lý bên dưới.

Từ 01-01-2020 đến 31-01-2020

Hotline Samsung (Miễn phí 24/7): 1800-588-855.

Mua Ngay Tại Các Cửa Hàng