*Sản phẩm được bán riêng lẻ.
*Công suất thực tế (mAh) được đo dựa trên điện áp và dòng điện đầu ra của pin. Nó có thể khác với dung lượng (mAh) được chỉ định trên pin, tuỳ thuộc vào điều kiện nguồn ra, trạng thái pin, cấu hình mạch điện kết nối, và môi trường hoạt động.
*Yêu cầu kết nối Bluetooth® với thiết bị di động tương thích.