Tôi được giữ hàng trong bao lâu?

Sản phẩm trong đơn hàng của bạn được lưu kho trong vòng 7 ngày. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn để giao hàng 3 lần trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ tiến hành hủy đơn hàng của bạn.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.