Sản phẩm của tôi đã bị hư hỏng lúc nhận hàng, tôi phải làm sao?

Bạn được yêu cầu mở kiểm ngoại quan sản phẩm khi nhận. Nếu bạn phát hiện bất kì dấu hiệu bất thường bên ngoài sản phẩm, bạn có thể từ chối nhận hàng. Đồng thời, bạn cần ghi chú vào chứng từ giao nhận hàng rằng "Bạn từ chối nhận hàng do sản phẩm bị hỏng ngoại quan". Chúng tôi sẽ sắp xếp chuyển sản phẩm thay thế trong vòng 5 ngày làm việc.

BƯỚC 01

Quan trọng nhất là bạn cần thông báo sớm. Bạn có thời hạn 28 ngày để trả lại các mặt hàng cho Samsung vì bất kỳ lý do gì.

BƯỚC 02

Tìm "Hoàn trả nhãn", truy cập Samsung.com, để tùy chọn in nhãn.

BƯỚC 03

(Nếu bạn không thể in), hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng để sắp xếp gửi nhãn cho bạn.

BƯỚC 04

Sau khi bạn có nhãn, vui lòng đóng gói lại mặt hàng, dán nhãn lên sao cho đảm bảo và gửi lại cho chúng tôi.

Để được trợ giúp

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để được hỗ trợ 24/7.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.