Samsung có thể giao hàng tại những khu vực nào?

Phụ thuộc vào phương thức giao hàng mà bạn lựa chọn.

Nếu bạn chọn Nhận hàng tại cửa hàng, Samsung sẽ thực hiện giao hàng tại Cửa hàng mà bạn đã chọn.

Nếu bạn chọn Giao hàng tại nhà, Samsung có thể cung cấp dịch vụ giao hàng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.