Phát hành hóa đơn mua hàng

Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn điện tử qua email mua hàng sau khi đơn hàng được hoàn thành.
Trong trường hợp cần cung cấp lại mã tra cứu hóa đơn, vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng miễn phí 1800 588 889 nhánh 2 để nghe tiếng Anh hoặc nhánh 1-9-6 để nghe tiếng Việt và được hỗ trợ 24/7 cung cấp thông tin đơn hàng để được xem xét hỗ trợ

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.