Tôi quên thêm một mặt hàng vào đơn hàng của tôi. Tôi có thể thêm mặt hàng đó vào đơn hàng đang chờ xử lý hay tôi phải đặt đơn hàng thứ hai?

Rất tiếc bạn không thể mua thêm hàng hàng vào đơn hàng đang chờ xử lý. Vui lòng đặt đơn hàng thứ hai.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.