Mua hàng khi không sử dụng Tài khoản Samsung và những giới hạn khi mua hàng với tư cách khách vãng lai

Nếu bạn chưa từng có Tài khoản Samsung, bạn vẫn có thể mua sắm các sản phẩm với tư cách khách vãng lai.
Tuy nhiên, khi mua với tư cách khách vãng lai, bạn sẽ được yêu cầu nhập chính xác thông tin thanh toán để nhận được thông báo về thông tin đơn hàng. Vui lòng chú ý một số sản phẩm sẽ không sẵn có với các đơn hàng khách vãng lai và việc sử dụng mã sự kiện, phiếu giảm giá sẽ bị giới hạn.

Những nội dung trên có hữu ích không?

Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ bạn. Những ý kiến đóng góp của bạn giúp chúng tôi có thể cải thiện và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.